Úvod

Naše základní škola byla otevřena v září roku 1984. Je umístěna v klidné části města mezi rodinnými domy a městskou zelení v blízkosti Lužické nemocnice. Školu tvoří čtyři pavilony. První mají celý k dispozici nejmenší děti od 1. do 5. třídy. Druhý užívají žákyně a žáci 6. až 9. tříd. Mají v něm nejen své kmenové třídy, ale i odborné učebny. Třetí pavilon tvoří třídy školní družiny a aula. K němu jsou připojeny dvě prostorné tělocvičny s šatnami. Ve čtvrtém pavilonu sídlí školní kuchyně s jídelnou. Všechny tyto části jsou spojeny centrem s vestibulem, šatnami, ředitelnou a sborovnou. Školu obklopuje velký pozemek se sportovním areálem a dětským hřištěm.Zde pracují Dobří andělé
- Zde pracují Dobří andělé -
Více informací naleznete v informačním letáku: Dobrý anděl - Leták [PDF, 427.6 kB]

Sbíráme víčka pro Terezku!

Učitelé i žáci ze Základní školy U Nemocnice sbírají víčka pro Terezku Vomáčkovou, šestiletou holčičku s tělesným i psychickým postižením.
Terezka se narodila s vrozenou vývojovou vadou, nemůže sedět, lézt ani mluvit, ve svých dovednostech je na úrovni 6-7 měsíčního miminka. Navštěvuje speciální mateřskou školku ve Varnsdorfu, kde je chválena za malé pokroky. Miluje děti, často se usmívá, ráda je na bříšku a pozoruje okolí. Má oblíbené pohádky, obrázky a šustivé hračky.

Terezka má stránku na FacebookuSbíráme víčka pro Terezku, kde si můžete přečíst informace o ní samotné, i o sběru víček, které ji mohou tolik pomoci.
Přidejte se, prosím, i Vy ke sbírání víček na naší škole! Řekněte i svým blízkým, aby se k nám přidali, víček je potřeba opravdu mnoho, Terezce za ně budeme moci pořídit různé zdravotní pomůcky.

Sbíráme víčka pro Terezku
- Sbíráme víčka pro Terezku -


Konzultační hodiny Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje

Každý 1. čtvrtek v měsíci od 14:00 do 15:30 v kanceláři výchovného poradce školy nabízí konzultace pro rodiče a učitele speciální pedagožka PPP Rumburk Mgr. Renata Valová.První Rodičovská kavárna
V úterý 20. září se konala první Rodičovská kavárna na téma „Mediace“. Sešli se zde zákonní zástupci, žáci, jejich třídní učitelé a zástupci vedení školy, aby diskutovali o novém projektu „Mediace do škol“, do kterého se škola zapojila a který je realizován pod Úřadem vlády ČR. V příjemné atmosféře byl účastníkům setkání představen harmonogram projektu a zákonným zástupcům žáků bylo nabídnuto, aby jejich děti prošli mediačním výcvikem a stali se tak peer – mediátory. Byli jsme velmi překvapeni zájmem žáků o mediační výcvik a velkou podporou tohoto projektu ze strany zákonných zástupců. Děkujeme za důvěru. První část mediačního výcviku absolvují přihlášení zájemci v termínu 3. – 5. října na základní škole v Krásné Lípě.
Přidáno: čtvrtek 22. 9. 2016 | Autor: Ing. Romana Bušková
Žákovský parlament
Od letošního října bude mít naše škola žákovský parlament, prostřednictvím něhož se budou moci žáci podílet na chodu školy. Dobře fungující žákovský parlament může příznivě ovlivnit nejen podobu školy, ale i atmosféru v ní. Zároveň vede k rozvíjení občanských a osobnostních dovedností jeho členů i ostatních žáků školy. V těchto dnech jsou v plném proudu přípravy voleb, ve kterých si žáci z jednotlivých tříd zvolí své zástupce.
Přidáno: pondělí 19. 9. 2016 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter
Schůzka SRPŠ
Ve čtvrtek 29. září se ve sborovně školy od 17.30 bude konat první setkání nově zvolených třídních důvěrníků, kteří budou ve školním roce 2016/2017 zastupovat své třídy ve Spolku rodičů a přátel školy. Srdečně zveme k účasti všechny třídní důvěrníky.
Přidáno: pondělí 5. 9. 2016 | Autor: Ing. Romana Bušková
Třídní schůzky
V úterý 20. září se v jednotlivých kmenových třídách budou konat úvodní třídní schůzky. Na 1. stupni (2. - 5. ročník) od 16.00, na 2. stupni od 17.00. Srdečně zveme k návštěvě školy všechny zákonné zástupce žáků.
Přidáno: pondělí 5. 9. 2016 | Autor: Ing. Romana Bušková
Projekt Mediace do škol
Ve čtvrtek 1. září proběhl na naší škole workshop pro pedagogický sbor. Tento workshop je součástí projektu „Mediace do škol“ Agentury pro sociální začleňování, do kterého se naše škola zapojila. Mediátor je dnes uznávaná profese. Využívá se například při řešení soudních nebo sousedských sporů. Ve školách mohou jako mediátoři působit učitelé, východní poradci…, ale také žáci. Tak zvaná vrstevnická mediace je prevencí násilí ve škole, může být dobrým nástrojem pro vytvoření příjemné atmosféry a je dobrou metodou pro zlepšování komunikace a vztahů. Důraz je při tom kladen na naslouchání druhé osobě a na snahu pochopit její úhel pohledu. V průběhu září budeme v 6. až 8. ročníku hledat vhodné mediátory z řad žáků, kteří se následně zúčastní mediačního výcviku pod vedením kvalifikovaných lektorů. Dovednosti získané na tréninku pro mediátory mohou děti používat celý studentský i občanský život.
Přidáno: pátek 2. 9. 2016 | Autor: Ing. Romana Bušková
Konzultační hodiny Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje
První konzultační hodiny Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje proběhnou ve čtvrtek 8. září od 13.00 v kanceláři výchovné poradkyně školy.
Přidáno: pátek 2. 9. 2016 | Autor: Ing. Romana Bušková
Zahájení školního roku 2016/2017
Ve čtvrtek 1. září bude v jednotlivých kmenových třídách slavnostně zahájen školní rok 2016/2017. Výuka bude ukončena v 8.45. Obědy budou vydávány od 11.00 do 13.00. V pátek 2. září budou ve třídách probíhat třídnické hodiny. Na 1. stupni bude výuka ukončena v 11.30, na 2. stupni ve 12.00. Školní družina bude po oba dny v provozu v běžnou provozní dobu.
Přidáno: středa 24. 8. 2016 | Autor: Ing. Romana Bušková
[Aktualizováno: 5. 1. 2016]

Copyright © 2006 - 2016 Základní škola U Nemocnice, Rumburk