Obsah

škola začíná

17.09.2019

Protiepidemické opatření

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje vydala dne 16. 9. 2019 rozhodnutí o protiepidemickém opatření z důvodu výskytu infekčního onemocnění u žáka naší školy. Opatření se týká žáků třídy 4.A, IV. oddělení školní družiny, dotčených pedagogických pracovníků a zaměstnanců školní jídelny. Opatření je platné do odvolání.

Detail

03.09.2019

Prohlídka 2. stupně

Komentovaná prohlídka 2. stupně

Přechod z prvního na druhý stupeň základní školy představuje pro každého žáka náročné období. Alespoň trochu ulehčit tento proces se svým novým spolužákům pokusili zástupci žákovského parlamentu. Ti si pro šesťáky připravili prohlídku prostor druhého stupně se spoustou zajímavých postřehů důležitých pro každodenní fungování ve škole.

Detail

27.08.2019

Zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. září, od 8.00 do 8.45, bude v jednotlivých kmenových třídách slavnostně zahájen školní rok 2019/2020. Obědy budou v tento den vydávány od 10.00 do 12.00. V úterý 3. září bude ukončena výuka na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. Od středy 4. září bude výuka v jednotlivých třídách probíhat dle rozvrhu třídy.

Detail

09.07.2019

Změna cen stravného

Od 2. září dochází ke změně ceny stravného pro žáky.

Detail

08.07.2019

Provoz školní jídelny

V týdnu od 26. srpna bude možné přihlásit strávníky ke stravování a hradit obědy. Kancelář školní jídelny bude v provozu v pondělí, v úterý a ve středu od 8.00 do 13.00, ve čtvrtek a pátek od 8.00 do 14.00.

Detail

27.06.2019

Ztráty a nálezy

V budově školy se nashromáždilo větší množství zapomenutých věcí. Podívejte se, prosím, jestli některé nepostrádáte. Zapomenuté věci si můžete vyzvednout od 1. do 31. července v době od 8.00 do 14.00, v jiný čas po telefonické domluvě. Po tomto termínu budou nevyzvednuté věci poskytnuty k charitativním účelům.

Detail

25.06.2019

Sportuj ve škole a závěrečná prezentace 1

Sportuj ve škole a závěrečná prezentace

Podruhé na naší škole proběhlo závěrečné vystoupení Projektu Sportuj ve škole, kde děti ukazovaly vše co se naučily a rodiče zároveň mohli se svými dětmi sportovat. Počasí nám opět přálo a tak si každý mohl vyzkoušet na stanovištích svoje basketbalové, fotbalové, házenkářské, ragbyové a úpolové schopnosti. Nakonec došlo na opékání buřtů a předání sportovních vysvědčení všem dětem. Bylo velmi příjemné sledovat, jak někteří rodiče jdou svým dětem příkladem a sportovali s námi. Závěrem poděkování všem, kteří si tento program připravili (judo - bratři Koutecký, ragby - Petr Mak, basketbal - Basketbalová akademie Šluknovska a Klára s Honzou Schwarzem a Honzou Šišulákem, fotbal - sourozenci Hamadovi a házenou p. uč. Hamada. Vše ještě organizačně doladila Jitka Andrlová. Poslední díky p. Marinimu za buřty pro děti. Všem přejeme hezké prázdniny plné pohybu a příští rok opět budeme sportovat.

Detail

24.06.2019

Organizace závěru školního roku

Do úterý 25. června probíhá ve všech třídách výuka dle rozvrhu. Ve středu 26. června a ve čtvrtek 27. června bude výuka ukončena na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. V pátek 28. června bude v první vyučovací hodině v jednotlivých třídách ukončen školní rok 2018/2019 slavnostním vydáním vysvědčení. Obědy budou v tento den vydávány od 9.30 do 12.00.

Detail

21.06.2019

Olympijský běh na naší škole

Olympijský běh na naší škole

Ve středu 19.6.se v našem sportovním areálu konal premiérový běh Olympijského dne. Že sport nemusí být vždy jen o výkonu, ale díky sportu člověk získává a utužuje správné morální vlastnosti jako je přátelství, respekt, jak k lidem, tak k pravidlům, vůli, vytrvalost nebo třeba překonávání sám sebe, o to se snažil i program našeho Olympijského dne. Vždyť radost z pohybu, chování v rámci fair play, kamarádství, vzájemný respekt a překonávání sám sebe jsou hlavní (nejen) olympijské hodnoty, které je dobré ctít, naplňovat a ještě hezčí je předávat je dál a sdílet je. Proto nám nejdříve celý areál svými myšlenkami a nápady pomocí kříd vyzdobily děti z I.stupně a poté již mohlo dojít k vlastnímu Olympijskému běhu . Běželo se asi 500 metrů po ročnících a vítězem byl každý zúčastněný. Závěrem došlo i na vytváření olympijských hodnot a symbolů jednotlivými třídami. Spíše pro zajímavost uvádíme i pořadí těch nejlepších. Nejlepší žáci I.stupně dívky 1. Lucie Jiroutová 1:46 2. Beatrice Davidová 1:51 3. Viktorie Mičanová 1:55 Chlapci 1. Jaroslav Stára 1:48 2.Robin Čistecký 1:50 3. Michal Sochalský 1:53. Nejlepší na II.stupni dívky 1. Eliška Hronková 1:43 2. Kristýna Hejduková 1:44 3. Anna Jaržabková 1:44 a kluci 1. Adam Ilek 1:33 2. Ondra Kováč 1:34 3. Jakub Hamada 1:34 Doufejme, že výše uvedené hodnoty olympismu budou žáci šířit svým chováním a vystupováním i v dalších oblastech života a nejenom ve sportu. To byl náš hlavní smysl a poslání této akce. V přiložené galerii nabízíme omezený počet fotografií (omezena kapacita stránek). Pro případné zájemce o všechny fotky a také videa z této akce kontaktujte pana učitele Mgr. Roberta Jasu, který umožní nejenom shlédnutí všech dat, ale také jejich případnou distribuci pro další soukromou potřebu (nutný vlastní mail, flash disc, apod.).

Detail

20.06.2019

ŠLUKNOVSKÁ LIGA 1

ŠLUKNOVSKÁ LIGA

Ve středu 19.6. se odehrálo poslední kolo Šluknovské ligy. Závodilo se v atletickém trojboji + štafetě : sprint, skok daleký, hod míčkem nebo vrh koulí a štafeta 4 x 100m. Bylo to hodně napínavé, výsledky byly hodně vyrovnané, ale vyhráli jsme. Závodili:1.družstvo Leona Grofová, Linda Grofová, Kristýna Rejmanová. 2. družstvo Petr Ficaj, Martin Tejnor, Filip Bouzek. 3.družstvo Natálie Macháčková, Simona Stárová, Valerie Barcalová, 4. družstvo Jan Walter, Michal Štěrba, Matyáš Frinta. Šluknovskou ligu 2018/2019 jsme vyhráli. Pohár zůstává na škole! Děkuji všem závodníkům, kteří se v letošním školním roce zúčastnili a závodili za školu.

Detail

20.06.2019

Olympijský běh 1

Olympijský běh

Ve středu, 19.6., se žáci prvního stupně zúčastnili olympijského běhu kolem školy. Ráno vyzdobili okolí školy pěknými kresbami s tématikou - sport a olympiáda. Od 10. hodin proběhly běhy podle tříd za povzbuzování žáků 2. stupně, kteří běželi po té. Z každhé ročníku byli vyhlášeni tři nejlepší běžci a běžkyně. Každý žák pak dostal svou medaili a diplom. I když bylo velké horko, děti běžely s velkým nadšením a všem se akce moc líbíla. Tímto všechny paní učitelky 1. stupně děkují za organizaci panu učiteli Hamadovi a paní vychovatelce Andrlové.

Detail

20.06.2019

Přípravná třída na výletě

Minulý týden v úterý jela přípravná třída na výlet za poznáním blízkého okolí Rumburku. Žáčci cestovali vláčkem do centra Českého Švýcarska města Krásné Lípy. Zde si prohlédli město a v Čokokrámku si každý z nich vyrobil svou čokoládu. Poté byli pozváni paní Šedivou do pekárničky na náměstí, kde dostali různé dobroty. Po chutné svačince navštívili Sporotvní areál Českého Švýcarska, kde probíhaly sportovní chvilky na hřišti, na průlezkách a skluzavkách a hry v dětském hradu. Všem dětem se výlet moc líbil. H. Doležalová

Detail

17.06.2019

Florbalové dopoledne

V pondělí, 17.6. 2019, se všichni žáci 1. stupně zúčastnili sportovního dopoledne s florbalem. Děti byly rozděleny do jednotlivých skupin, plnily různé úkoly a soutěže. Na konci dopoledné byli vyhlášení nejšikovnější žáci. Nakonec děti fandily při přátelském utkání hráčů florbalu a pořadatatelů akce.

Detail

17.06.2019

Návštěva Policie ČR

V úterý, 4.6. 2019, se první třídy zúčastnily exkurze na místní služebně Policie ČR Rumburk. Přizvána byla i Městská policie Rumburk, policejní psovodi, Zásahová jednotka Policie Varnsdorf a pracovníci Záchytných kotců Městské policie Rumburk. Děti chodily po jednotlivých stanovištích a nadšeně hltaly vyprávění i ukázky práce policistů. Velice zajímavá byla i ukázka výcviku policejních psů. Děkujeme policistům i pracovníkům záchytných kotců za příjemné dopoledne. Děti i paní učitelky si odnesly plno dojmů i zajímavých informací o nelehké práci policistů. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. P.učitelky 1. stupně.

Detail

14.06.2019

Představení Projektu Sportuj ve škole - pozvánka

V pondělí 17. června proběhne od 15 hodin v našem sportovním areálu představení všech aktivit Projektu Sportuj ve škole. Děti a jejich rodiče, kamarádi, sourozenci nebo i příbuzní si budou moci vyzkoušet následující aktivity pod vedením trenérů jednotlivých sportů, kteří s námi v průběhu roku spolupracovali:házená, basketbal, úpolové sporty, ragby a fotbal. Závěrem bude pro všechny děti z Projektu připraven táborák s opékáním buřtů a předání diplomů. Všichni jste srdečně zváni podívat se a vyzkoušet vše, co Vaše děti zvládají! Za organizátory akce: Martin Hamada a Jitka Andrlová

Detail

14.06.2019

Sportuj ve škole a fotbal 1

Sportuj ve škole a fotbal

Posledním sportem, který se naši nejmenší sportovci učili byl fotbal. Kromě samotných průpravných her se každý především seznamoval se základy této sportovní hry a dělala se i spousta jiných aktivit. V přiložené galerii je vidět zápal všech našich sportovců

Detail

13.06.2019

Setkání druháčků s německými kamarády

Setkání druháčků s německými kamarády

12.června proběhlo setkání doposud nejmladších dětí. A to našich druháčků s partnerskou třídou DANI (1.-3. třída) ze školy Oberland. Děti vyráběly na třech stanovištích, postupně si vyzkoušely plstění, přišívání knoflíků a omotávání.

Detail

12.06.2019

POZVÁNKA 1

POZVÁNKA

ZVEME VÁS NA SPORTOVNÍ AKADEMII, KTERÁ SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 20.6. OD 16:15 VE VELKÉ TĚLOCVIČNĚ ZŠ U NEMOCNICE.

Detail

09.06.2019

VELKÁ  VÝPRAVA 1

VELKÁ VÝPRAVA

Náš Fit klub při ZŠ U Nemocnice je členem Asociace Sportu pro všechny. Byli jsme požádáni, abychom reprezentovali Ústecký kraj na republikovém kole v atletice. Tuto výzvu jsme přijali. O velké děti jsem neměla strach. Mám kolem sebe několik děvčat a chlapců, kteří nemají problém s žádným sportovním pohybem a jsou velice soutěživí. Horší to bylo s malými dětmi. Tak jsme přidali několik tréninků odpoledne a v sobotu, naučili jsme je startovat z bloků, odrážet z prkna a hlavně házet míčkem, protože každý musel absolvovat čtyřboj : sprint, skok daleký, hod a vytrvalostní běh. V sobotu 8.6. ve 3:30 hodin vyjela naše výprava do Třebíče. Jelo 30 závodníků. Cesta ubíhala bez problémů, počasí nám přálo, na stadióně probíhalo vše suprově. Děti byly úžasné. Pro Ústecký kraj jsme vybojovali pohár za 3.místo. Nejlepší jednotlivci - starší žákyně IV. 4.místo Tereza Marhanová, 1.místo Valerie Barcalová, dorostenky 2.místo Simona Stárová, starší žáci III. 10.místo Filip Cobl, 1.místo Martin Tejnor, starší žáci IV. 5. místo Adam Petříček, 2. místo Ladislav Všetečka, dorostenci 7.místo Martin Šimoníček. Ostatní podali taky skvělé výkony. Byl to nádherný sportovní den.

Detail

07.06.2019

Festiválek u DDM 1

Festiválek u DDM

Páteční odpoledne se pro naše zpěváčky z pěveckého sboru Lístek neslo na vlně hudby. Svým vystoupením otevřeli druhý ročník Festiválku u DDM. Děkujeme kolektivu Domu dětí a mládeže Rumburk za pozvání a za odměny pro děti.

Detail

06.06.2019

Soutěž Za humny máme národní park

Soutěž Za humny máme národní park

Dne 6. 6. 2019 se naši čtvrťáci zúčastnili přírodovědné soutěže Za humny máme národní park pořádané Národním parkem České Švýcarsko o.p.s. Cílem bylo odpovědět na otázky týkající se fauny a flory Českého Švýcarska a prezentovat environmentální činnosti školy. Na děti čekal i bohatý doprovodný program: výroba náhrdelníku a krému z vonných olejů nebo třeba malba na kameny. Byla i možnost opékání buřtíků. Děti se velice snažily, avšak tentokrát na výhru nedosáhly. I přes vítězný neúspěch si však tento den maximálně užily a naši školu skvěle reprezentovaly.

Detail

04.06.2019

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků a dětí v přípravné třídě

Ve čtvrtek 13. června od 16.00 se v aule školy koná setkání s rodiči budoucích prvňáčků a dětí v přípravné třídě.

Detail

04.06.2019

Setkání s rodiči budoucích šesťáků

V úterý 11. června od 16.00 se koná setkání s budoucími žáky 6. ročníku, kteří přestupují na naši školu z okolních škol, a jejich rodiči.

Detail

30.05.2019

ŠLUKNOVSKÁ  LIGA 1

ŠLUKNOVSKÁ LIGA

Ve středu se odehrálo 5. kolo ŠL v Jiříkově. Hrála se vybíjená. Naše holky vyhrály všechny zápasy, některé s velkou převahou, někde musely tvrdě bojovat. Radost z vítězství byla veliká. Hrály a pilně trénovaly : Valerie Barcalová, Veronika Jiroutová, Aneta Čížková, Adéla Maříková, Nicol Güntherová, Tereza Marhanová, Simona Stárová, Lenka Richterová, Natálie Macháčková, Kristýna Hejduková, Bára Matičková, Jana Krátká, Linda Grofová, Nikola Venturová, Thuy Anh Luong Thi, Julie Fialová.

Detail

30.05.2019

pozvánka

Rozloučení se sezónou 2018/2019

Florbalový klub Šluknovsko se v pátek 7. června od 15.30 rozloučí se sezónou 2018/2019. Na posezení do areálu naší školy jsou zváni členové klubu, jejich rodiče, trenéři a zaměstnanci školy.

Detail

SUPLOVÁNÍ  

STISKNI PRO ZOBRAZENÍ SUPLOVÁNÍ

pro pedagogy a 6. až 9 ročníky.