Obsah

zpšt do školy

 

25.09.2020

Změna v organizaci výuky

Ve dnech 2. a 3. října proběhnou volby do krajského zastupitelstva a 1. kolo voleb do senátu. Protože je budova školy jednou z volebních místností, bude v pátek 2. října ukončena výuka na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. Provoz školní družiny je bez změn.

Detail

21.09.2020

Změna v nabídce jídel ve školní jídelně

Z personálních důvodů bude od 29.9. v některých dnech nabízeno pouze jedno jídlo.

Detail

18.09.2020

Nová protiepidemická opatření MZ ČR ve školách

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.

Detail

16.09.2020

Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky ze dne 11. 9. 2020

Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky ze dne 11. 9. 2020

Detail

14.09.2020

Změna hygienických opatření ve škole

V návaznosti na doporučení KHS je s platností od pondělí 14. září zavedena povinnost žáků a zaměstnanců školy nošení roušek po celou dobu pobytu v budově školy. Prosíme zákonné zástupce žáků, aby své děti vybavili dostatečným počtem roušek pro pobyt ve škole. Děkujeme za spolupráci na ochraně zdraví nás všech.

Detail

11.09.2020

Badatelé opět aktivní

Badatelé opět aktivní

Badatelský klub 2020-2021 1. setkání: 3. 9. 2020 - DEMONSTRACE ZÁVISLOSTI TLAKU NA PLOŠE

Detail

09.09.2020

Upozornění na povinnost nošení roušek v prostorách školy

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci platí od čtvrtka 10. září povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov. Všichni žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy. Nošení roušek se netýká výuky ve třídách, učebnách a odděleních školní družiny. Každý žák by měl mít k dispozici minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení.

Detail

08.09.2020

Vítání prvňáčků

Parlamenťáci přivítali prvňáčky

Deváťáci ze školního parlamentu navštívili žáky prvního ročníku. Popřáli jim hodně kamarádů, dobré známky, chutné obědy, hodné učitele, zábavu a hezké vzpomínky. Na památku dostali malou pozornost v podobě odznáčku s nápisem "PRVŇÁČEK". Tímto aktem je oficiálně přijali za své spolužáky.

Detail

02.09.2020

Parlamenťáci přivítali nové šesťáky

Parlamenťáci přivítali nové šesťáky

Stejně jako na začátku loňského roku, i letos členové žákovského parlamentu přivítali nové šesťáky tím, že je provedli po budově školy a zahráli si s  nimi krátkou hru v parlamentní místnosti. Snad jim to alespoň trochu pomůže ve zvykání si na nové prostředí.

Detail

01.09.2020

Schůzka SRPŠ

V úterý 22. září se od 17.30 ve sborovně školy koná úvodní schůzka SRPŠ. Srdečně zveme všechny třídní důvěrníky.

Detail

01.09.2020

Třídní schůzky 1

Třídní schůzky

V úterý 15. září se v jednotlivých kmenových třídách konají úvodní třídní schůzky. V 1. - 5. ročníku od 16.00, v 6. - 9. ročníku od 17.00. Srdečně zveme k návštěvě školy všechny zákonné zástupce žáků.

Detail

30.08.2020

Organizace prvního týdne školní docházky

V úterý 1. září proběhne slavnostní zahájení školního roku, které bude v 2. - 9. ročníku ukončeno v 8.45. Ve středu 2. září budou probíhat třídnické práce, výuka bude ukončena na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. Od čtvrtka 3. září bude probíhat výuka dle rozvrhů tříd.

Detail

30.08.2020

Organizační a hygienická pravidla

Organizační a hygienická pravidla školy

Detail

26.08.2020

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1. září od 8.00 bude v jednotlivých kmenových třídách 2. až 9. ročníku slavnostně zahájen školní rok 2020/2021. Z hygienických důvodů není přítomnost zákonných zástupců žáků těchto ročníků možná. Žáci šestého ročníku, kteří přestupují na naši školu z okolních škol, budou zařazení ve třídě 6.C. Do své třídy budou nasměrováni dozorujícími pedagogy. V prvním ročníku a přípravné třídě bude školní rok slavnostně zahájen v kmenových třídách od 9.00. Přítomnost doprovodu je možná s použitím roušky. Školní družina bude v tento den v provozu v obvyklou dobu, obědy budou vydávány od 10.00 do 12.30.

Detail

09.07.2020

Informace školní jídelny

Informace k přihlašování a placení obědů na školní rok 2020/2021

Detail

01.07.2020

Ztráty a nálezy

Vážení rodiče. V budově školy se nashromáždilo větší množství zapomenutých věcí. Podívejte se, prosím, jestli některé nepostrádáte. Zapomenuté věci si můžete vyzvednout od 1. do 31. července v době od 8.00 do 14.00, v jiný čas po telefonické domluvě. Po tomto termínu budou nevyzvednuté věci poskytnuty k charitativním účelům.

Detail

24.06.2020

Slavonostní ukončení školního roku 1

Slavnostní ukončení školního roku

V úterý 30. června od 8.00 do 8.45 bude ve všech třídách slavnostně ukončen školní rok 2019/2020 vydáním vysvědčení. Dopolední aktivity žáků 1. stupně budou zajištěny do 10.00. Obědy budou vydávány od 10.00 do 13.00.

Detail

19.06.2020

Výsledky voleb do Školské rady

V úterý 15. června proběhly na naší škole volby do Školské rady. Na následující tři roky byl za zákonné zástupce do Školské rady zvolen pan Josef Nechanický, za pedagogické pracovníky Mgr. Miloš Oberreiter. Blahopřejeme. Nová Školská rada zahájí svou činnost na základě zřizovací listiny, kterou vydá zřizovatel školy Město Rumburk.

Detail

15.06.2020

Změna stravného žáků od 1. září 2020

S platností od 1. září 2020 dojde ke zvýšení cen stravného pro žáky. Ve věkové kategorii 6 - 10 let se zvýší stravné na 25 Kč za oběd, ve věkové kategorii 11 - 14 let na 27 Kč za oběd a ve věkové kategorii 15 let a více na 29 Kč za oběd.

Detail

15.06.2020

Provoz školní jídelny v průběhu hlavních prázdnin

V průběhu hlavních prázdnin bude školní jídelna v provozu od 1. 7. do 10. 7. a od 24. 8. do 31. 8.

Detail

02.06.2020

Obnovení osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

S platností od 8. června 2020 bude obnovena osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole.

Detail

01.06.2020

Ochrana zdraví a provoz základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. 5. 2020 vydalo aktualizovaný dokument k provozním podmínkám základních škol "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020".

Detail

19.05.2020

Provoz školní jídelny

Od pondělí 25. května se můžou žáci, kteří budou docházet na vzdělávání do školy, zaměstnanci školy a cizí strávníci stravovat ve školní jídelně. Obědy je nutné přihlásit do středy 20. května. Žáci 1. stupně a devátých tříd budou přihlášeni školou na základě projeveného zájmu v dotazníkovém šetření. Cizí strávníci mají zákaz vstupu do jídelny. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat pouze zadním vchodem do jídelny v čase 11. 00 -11.30, kdy si strávník odebere oběd v jídlonosiči a zároveň odevzdá prázdný jídlonosič na určené místo. Jídlonosiče musí být označeny visačkou se jménem.

Detail

18.05.2020

Průběžné hodnocení žáků 2. stupně

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o průběžném hodnocení Vašeho dítěte. Proto prosíme o přinesení žákovské knížky do školy v termínu 19. - 22. 5. (každý den od 9.00 do 11.00). Žákovskou knížku vložte do boxu s označením třídy ve vstupní hale školy. Žákovské knížky se zapsaným hodnocením z hlavních předmětů si můžete následně vyzvednout v termínu 27. - 29. 5. (každý den od 9.00 do 11.00). Předem Vám děkujeme za spolupráci.

Detail

SUPLOVÁNÍ  

STISKNI PRO ZOBRAZENÍ SUPLOVÁNÍ

pro pedagogy a 6. až 9 ročníky.