Obsah

pdzim

 

22.10.2020

Provoz školní jídelny od 2. listopadu

V případě obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 2. 11. budou všem žákům obědy automaticky přihlášeny. Odhlášení obědů je možné provést do 23.10. a následně od 2.11. V týdnu od 26. do 30.10. budou škola, školní družina a školní jídelna uzavřeny.

Detail

15.10.2020

Devátá B v Hrádku nad Nisou

Devátá B v Hrádku nad Nisou

V úterý 13.10. jsme s 9.B vyrazili za robotikou.Jak se ti to Káťo líbilo? Bylo to super! Nejdříve jsme ze stavebnice skládali ve dvojicích jeřáb.Pak jsme se seznámili s 3D tiskárnou a jednotlivými roboty, které jsme si mohli vyzkoušet.Bylo to velmi zajímavé.Moc se nám také líbily učebny - mají je moc pěkně vybavené.Káťa

Detail

14.10.2020

Volby ŽP

Volby do žákovského parlamentu - výsledky

Tento týden se uskutečnily VOLBY do žákovského parlamentu. Od letošního školního roku začíná žákovský parlament fungovat i na prvním stupni (3. - 5. třída), kam si jednotlivé třídy zvolily své zástupce. Na druhém stupni se jednalo o doplňující volby o žáky z šestých tříd.

Detail

13.10.2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě

Potvrzený formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení" je dostupný na recepci školy a bude vydáván zákonným zástupců denně od 8.00 do 13.00. V týdnu od 26. do 30.10. bude škola uzavřena.

Detail

13.10.2020

Provoz školní jídelny v době distanční výuky

Žáci v distanční výuce mají možnost si vyzvednout oběd ve školní jídelně v čase 12.00 - 14.00. Vstup do jídelny je umožněn zadním vchodem do jídelny. Obědy budou žákům vydávány do jídlonosiče, konzumace oběda ve školní jídelně není možná.Obědy žákům byly odhlášeny, v případě zájmu o odebírání oběda je nutné obědy přihlásit.

Detail

13.10.2020

Distanční výuka v 1. - 9. ročníku

Od 14. do 23. 10. se žáci 1. až 9. ročníku budou vzdělávat distančním způsobem. Rozvrh videokonferencí jednotlivých předmětů pro 1. a 2. stupeň je dostupný ve Škole OnLine a bude dostupný na stránkách školy v odkazu „On-line výuka a domácí příprava“. Úkoly v distanční výuce budou zadávány prostřednictvím Školy OnLine. Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě neúčasti je žák omlouván zákonným zástupcem třídnímu učiteli prostřednictvím žákovské knížky nebo Školy OnLine. Žáci, kteří nemají přístup k distanční výuce prostřednictvím internetu, si vyzvednou zadanou práci z jednotlivých předmětů v úterý 20. 10. od 9.00 do 11.00 na recepci školy. Školní družina bude v tomto období mimo provoz, školní jídelna vaří.

Detail

12.10.2020

Návštěva knihovny č.2 1

Návštěva knihovny č.2

Další návštěva knihovny 8.10. na téma lidské tělo byla opět velmi vydařená. Děti spolupracovaly , doplňovaly pracovní listy, hledaly v knihách i samotné knihy v oddělení. V neposlední řadě práce s kostrou a modelem těla přinesla dětem užitečné vědomosti i veselé zážitky .Veliká pochvala pro všechny děti.

Detail

12.10.2020

Návštěva knihovny  1

Návštěva knihovny

15. a 17. září navštívily naše děti druhých tříd městskou knihovnu. Pro žáky byl nachystán bohatý program. Děti vyhledávaly knížky, plnily úkoly a doplňovaly pracovní listy na téma české pohádky . Akce se velmi líbila.

Detail

11.10.2020

Kroužek šití

Kroužek šití

Letos mezi nás přišlo několik nových švadlenek ze 4.třídy. Jsou velmi šikovné. Dokonce si už ušily své první výrobky, ze kterých měly obrovskou radost. Zvládly ušít ubrousek na svačinu, čelenku, roušku na ústa, polštářek nebo kapsičku na mobil. Šití je baví a už teď se těší na své další výtvory.

Detail

09.10.2020

Návštěva 4.A  v ZŠ v Hrádku nad Nisou

Návštěva 4.A v ZŠ v Hrádku nad Nisou

V pátek 9.října vycestovali naši čtvrťáci za robotikou do Hrádku. Ve skupinách se učili pracovat s robotickou stavebnicí- skládali jeřáb.Druhá skupina se učila ovládat již přichystané roboty, se kterými soutěžili a závodili.Žáci byli nadšeni a velmi si návštěvu užili.

Detail

09.10.2020

Změna v organizaci školního roku

V návaznosti na mimořádná opatření při epidemii došlo ze strany MŠMT ke změně v organizaci školního roku. Ve dnech 26. a 27.10. je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Ve dnech 29. a 30. 10. mají žáci podzimní prázdniny. Školní družina bude v provozu pouze ve dnech podzimních prázdnin dle požadavků zákonných zástupců, školní jídelna v tyto dny nevaří.

Detail

09.10.2020

Distanční výuka v 7. a 9. ročníku

V týdnu od 12. – 16. 10. se žáci 7. a 9. ročníku budou vzdělávat distančním způsobem. Rozvrh videokonferencí jednotlivých předmětů je dostupný na stránkách školy v odkazu „On-line výuka a domácí příprava“ a žáci jej obdrží také prostřednictvím aplikace Škola OnLine. Úkoly v distanční výuce budou zadávány prostřednictvím Školy OnLine. Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě neúčasti je žák omlouván zákonným zástupcem třídnímu učiteli prostřednictvím žákovské knížky nebo Školy OnLine. Žáci, kteří nemají přístup k distanční výuce prostřednictvím internetu, si vyzvednou zadanou práci z jednotlivých předmětů v úterý 13. 10. od 9.00 do 11.00 na recepci školy. Žáci v distanční výuce mají možnost docházet na oběd do školní jídelny v čase 13.00 -13.30 zadním vchodem do jídelny. Obědy žákům nebyly odhlášeny.

Detail

04.10.2020

Seznamovací pobyt

Seznamovací pobyt šestých tříd

V letošním školním roce se nám poprvé podařilo uspořádat seznamovací pobyt pro žáky šestého ročníku. Cílem kurzu bylo prohloubení vzájemného poznání žáků a třídních učitelek, nastartování spolupráce a důvěry mezi žáky. Celá akce by měla přispět k lepšímu "klimatu" jednotlivých tříd. Doufáme, že se tak podařilo založit tradici, která bude pokračovat v dalších letech.

Detail

25.09.2020

Změna v organizaci výuky

Ve dnech 2. a 3. října proběhnou volby do krajského zastupitelstva a 1. kolo voleb do Senátu. Protože je budova školy jednou z volebních místností, bude v pátek 2. října ukončena výuka na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. Provoz školní družiny je bez změn.

Detail

21.09.2020

Změna v nabídce jídel ve školní jídelně

Z personálních důvodů bude od 29.9. v některých dnech nabízeno pouze jedno jídlo.

Detail

18.09.2020

Nová protiepidemická opatření MZ ČR ve školách

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.

Detail

16.09.2020

Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky ze dne 11. 9. 2020

Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky ze dne 11. 9. 2020

Detail

14.09.2020

Změna hygienických opatření ve škole

V návaznosti na doporučení KHS je s platností od pondělí 14. září zavedena povinnost žáků a zaměstnanců školy nošení roušek po celou dobu pobytu v budově školy. Prosíme zákonné zástupce žáků, aby své děti vybavili dostatečným počtem roušek pro pobyt ve škole. Děkujeme za spolupráci na ochraně zdraví nás všech.

Detail

11.09.2020

Badatelé opět aktivní

Badatelé opět aktivní

Badatelský klub 2020-2021 1. setkání: 3. 9. 2020 - DEMONSTRACE ZÁVISLOSTI TLAKU NA PLOŠE

Detail

09.09.2020

Upozornění na povinnost nošení roušek v prostorách školy

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci platí od čtvrtka 10. září povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov. Všichni žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy. Nošení roušek se netýká výuky ve třídách, učebnách a odděleních školní družiny. Každý žák by měl mít k dispozici minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení.

Detail

08.09.2020

Vítání prvňáčků

Parlamenťáci přivítali prvňáčky

Deváťáci ze školního parlamentu navštívili žáky prvního ročníku. Popřáli jim hodně kamarádů, dobré známky, chutné obědy, hodné učitele, zábavu a hezké vzpomínky. Na památku dostali malou pozornost v podobě odznáčku s nápisem "PRVŇÁČEK". Tímto aktem je oficiálně přijali za své spolužáky.

Detail

02.09.2020

Parlamenťáci přivítali nové šesťáky

Parlamenťáci přivítali nové šesťáky

Stejně jako na začátku loňského roku, i letos členové žákovského parlamentu přivítali nové šesťáky tím, že je provedli po budově školy a zahráli si s  nimi krátkou hru v parlamentní místnosti. Snad jim to alespoň trochu pomůže ve zvykání si na nové prostředí.

Detail

01.09.2020

Schůzka SRPŠ

V úterý 22. září se od 17.30 ve sborovně školy koná úvodní schůzka SRPŠ. Srdečně zveme všechny třídní důvěrníky.

Detail

01.09.2020

Třídní schůzky 1

Třídní schůzky

V úterý 15. září se v jednotlivých kmenových třídách konají úvodní třídní schůzky. V 1. - 5. ročníku od 16.00, v 6. - 9. ročníku od 17.00. Srdečně zveme k návštěvě školy všechny zákonné zástupce žáků.

Detail

SUPLOVÁNÍ  

STISKNI PRO ZOBRAZENÍ SUPLOVÁNÍ

pro pedagogy a 6. až 9 ročníky.