Obsah

mikuláš

 

25.11.2020

Náročnost úkolů v distanční výuce

Žákovský parlament - dotazník k distanční výuce

Ani v období distanční výuky žákovský parlament nezahálí. V minulých týdnech nabídl žákům druhého stupně možnost vyjádřit se k probíhající výuce "na dálku". Dotazník obsahoval čtyři otázky a vyplnilo ho 110 žáků druhého stupně. Z vybraných odpovědí vyplývá, že více než 75% dětí je spokojeno se svým technickým vybavením. Rovněž náročnost úkolů je pro drtivou většinu respondentů "v pořádku" (pouze 5% žáků uvádí, že úkoly jsou hodně těžké). Podle očekávání pak pouze pětina dětí upřednostňuje čistě distanční výuku před výukou ve škole. Na otevřenou otázku "Co bys změnil/zlepšil na distanční výuce?" odpovědělo nejvíce dotazovaných, že "nic". Druhou nejčastější odpovědí bylo "méně úkolů" a třetí "vyřešit pozdní připojování některých spolužáků na online hodiny".

Detail

24.11.2020

Organizace výuky od 30. listopadu

Od 30. listopadu je umožněna každodenní osobní přítomnost dětí přípravné třídy, všech žáků 1. stupně, 9. ročníku a rotačně žáků 6. – 8. ročníku ve škole. V týdnu od 30.listopadu se prezenční výuky ve škole budou účastnit třídy 6.A, 6.B, 6.C a 8.A, ostatní třídy 7. a 8. ročníku pracují v rámci online výuky. Následující týden od 7. prosince se prezenční výuky ve škole budou účastnit třídy 7.A, 7.B, 7.C, 8.B a 8.C, ostatní třídy 6. a 8. ročníku pracují v rámci online výuky. Takto se skupiny budou střídat po týdnech. Příchod žáků přípravné třídy a 1. stupně, kteří nechodí do ranní družiny, je 7.35 – 7.50, příchod žáků 2. stupně 7.50 – 8.00. Žáci 2. stupně nevcházejí do areálu školy před 7.50. Prosíme o dodržování časů příchodů tak, aby nedocházelo ke shlukování žáků před budovou školy. Rozvrhy pro prezenční a distanční vzdělávání budou žákům k dispozici v aplikaci Škola OnLine. Je nutné, aby žáci byli vybaveni dostatečným počtem roušek na celý pobyt ve škole a sáčkem na jejich uložení.

Detail

23.11.2020

Informace školní jídelny

Od 30.11.2020 budou automaticky přihlášeni žáci, kteří chodí pravidelně na obědy. Doplatek obědů v hotovosti na měsíc prosinec se platí od 30.11. do 4.12. Strávníci, kteří na obědy chodit nechtějí, se musí odhlásit.

Detail

20.11.2020

Třídní schůzky 1

Třídní schůzky

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli třídní schůzky zorganizovat prostřednictvím aplikace Škola OnLine a platformy Zoom, kterou používáme v rámci online vyučování. Třídní schůzky se uskuteční od 1. 12. do 4. 12. Upřesňující informace obdržíte formou zprávy v aplikaci Škola OnLine.

Detail

12.11.2020

Obnovení prezenční výuky

Od 18. listopadu je umožněna osobní přítomnost dětí přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Děti/žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Je nutné dítě/žáka vybavit dostatečným počtem roušek na celý pobyt ve škole a sáčkem na jejich uložení. Děti/žáci, které/kteří nechodí do ranní školní družiny, vyčkají před budovou školy (ve vyhrazeném prostoru s označením třídy) na příchod třídní učitelky, která je odvede do šatny a třídy. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu. Školní družina bude v provozu od 6.00 do 7.40, dále pak od 11.40 do 16.00. Každá třída bude mít k dispozici samostatné oddělení školní družiny. Školní jídelna vaří, dětem/žákům budou obědy automaticky přihlášeny.

Detail

11.11.2020

Změna v provozu školní jídelny

V pondělí 16. listopadu bude školní jídelna uzavřena. Obědy budou všem přihlášeným strávníkům odhlášeny.

Detail

31.10.2020

Pokračování v distanční výuce

Od pondělí 2. listopadu se všichni žáci budou vzdělávat distančním způsobem. Rozvrh videokonferencí jednotlivých předmětů pro 1. a 2. stupeň je dostupný ve Škole OnLine a na stránkách školy v odkazu „On-line výuka a domácí příprava“. Úkoly v distanční výuce budou zadávány prostřednictvím Školy OnLine. Žáci, kteří nemají přístup k distanční výuce prostřednictvím internetu, si budou vyzvedávat zadanou práci z jednotlivých předmětů a odevzdávat splněné úkoly vždy v úterý od 9.00 do 11.00 na recepci školy. Školní družina bude v tomto období mimo provoz, školní jídelna vaří.

Detail

22.10.2020

Provoz školní jídelny od 2. listopadu

V případě obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 2. 11. budou všem žákům obědy automaticky přihlášeny. Odhlášení obědů je možné provést do 23.10. a následně od 2.11. V týdnu od 26. do 30.10. budou škola, školní družina a školní jídelna uzavřeny.

Detail

15.10.2020

Devátá B v Hrádku nad Nisou

Devátá B v Hrádku nad Nisou

V úterý 13.10. jsme s 9.B vyrazili za robotikou.Jak se ti to Káťo líbilo? Bylo to super! Nejdříve jsme ze stavebnice skládali ve dvojicích jeřáb.Pak jsme se seznámili s 3D tiskárnou a jednotlivými roboty, které jsme si mohli vyzkoušet.Bylo to velmi zajímavé.Moc se nám také líbily učebny - mají je moc pěkně vybavené.Káťa

Detail

14.10.2020

Volby ŽP

Volby do žákovského parlamentu - výsledky

Tento týden se uskutečnily VOLBY do žákovského parlamentu. Od letošního školního roku začíná žákovský parlament fungovat i na prvním stupni (3. - 5. třída), kam si jednotlivé třídy zvolily své zástupce. Na druhém stupni se jednalo o doplňující volby o žáky z šestých tříd.

Detail

13.10.2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě

Potvrzený formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení" je dostupný na recepci školy a bude vydáván zákonným zástupců denně od 8.00 do 13.00. V týdnu od 26. do 30.10. bude škola uzavřena.

Detail

13.10.2020

Provoz školní jídelny v době distanční výuky

Žáci v distanční výuce mají možnost si vyzvednout oběd ve školní jídelně v čase 12.00 - 14.00. Vstup do jídelny je umožněn zadním vchodem do jídelny. Obědy budou žákům vydávány do jídlonosiče, konzumace oběda ve školní jídelně není možná.Obědy žákům byly odhlášeny, v případě zájmu o odebírání oběda je nutné obědy přihlásit.

Detail

13.10.2020

Distanční výuka v 1. - 9. ročníku

Od 14. do 23. 10. se žáci 1. až 9. ročníku budou vzdělávat distančním způsobem. Rozvrh videokonferencí jednotlivých předmětů pro 1. a 2. stupeň je dostupný ve Škole OnLine a bude dostupný na stránkách školy v odkazu „On-line výuka a domácí příprava“. Úkoly v distanční výuce budou zadávány prostřednictvím Školy OnLine. Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě neúčasti je žák omlouván zákonným zástupcem třídnímu učiteli prostřednictvím žákovské knížky nebo Školy OnLine. Žáci, kteří nemají přístup k distanční výuce prostřednictvím internetu, si vyzvednou zadanou práci z jednotlivých předmětů v úterý 20. 10. od 9.00 do 11.00 na recepci školy. Školní družina bude v tomto období mimo provoz, školní jídelna vaří.

Detail

12.10.2020

Návštěva knihovny č.2 1

Návštěva knihovny č.2

Další návštěva knihovny 8.10. na téma lidské tělo byla opět velmi vydařená. Děti spolupracovaly , doplňovaly pracovní listy, hledaly v knihách i samotné knihy v oddělení. V neposlední řadě práce s kostrou a modelem těla přinesla dětem užitečné vědomosti i veselé zážitky .Veliká pochvala pro všechny děti.

Detail

12.10.2020

Návštěva knihovny  1

Návštěva knihovny

15. a 17. září navštívily naše děti druhých tříd městskou knihovnu. Pro žáky byl nachystán bohatý program. Děti vyhledávaly knížky, plnily úkoly a doplňovaly pracovní listy na téma české pohádky . Akce se velmi líbila.

Detail

11.10.2020

Kroužek šití

Kroužek šití

Letos mezi nás přišlo několik nových švadlenek ze 4.třídy. Jsou velmi šikovné. Dokonce si už ušily své první výrobky, ze kterých měly obrovskou radost. Zvládly ušít ubrousek na svačinu, čelenku, roušku na ústa, polštářek nebo kapsičku na mobil. Šití je baví a už teď se těší na své další výtvory.

Detail

09.10.2020

Návštěva 4.A  v ZŠ v Hrádku nad Nisou

Návštěva 4.A v ZŠ v Hrádku nad Nisou

V pátek 9.října vycestovali naši čtvrťáci za robotikou do Hrádku. Ve skupinách se učili pracovat s robotickou stavebnicí- skládali jeřáb.Druhá skupina se učila ovládat již přichystané roboty, se kterými soutěžili a závodili.Žáci byli nadšeni a velmi si návštěvu užili.

Detail

09.10.2020

Změna v organizaci školního roku

V návaznosti na mimořádná opatření při epidemii došlo ze strany MŠMT ke změně v organizaci školního roku. Ve dnech 26. a 27.10. je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Ve dnech 29. a 30. 10. mají žáci podzimní prázdniny. Školní družina bude v provozu pouze ve dnech podzimních prázdnin dle požadavků zákonných zástupců, školní jídelna v tyto dny nevaří.

Detail

09.10.2020

Distanční výuka v 7. a 9. ročníku

V týdnu od 12. – 16. 10. se žáci 7. a 9. ročníku budou vzdělávat distančním způsobem. Rozvrh videokonferencí jednotlivých předmětů je dostupný na stránkách školy v odkazu „On-line výuka a domácí příprava“ a žáci jej obdrží také prostřednictvím aplikace Škola OnLine. Úkoly v distanční výuce budou zadávány prostřednictvím Školy OnLine. Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě neúčasti je žák omlouván zákonným zástupcem třídnímu učiteli prostřednictvím žákovské knížky nebo Školy OnLine. Žáci, kteří nemají přístup k distanční výuce prostřednictvím internetu, si vyzvednou zadanou práci z jednotlivých předmětů v úterý 13. 10. od 9.00 do 11.00 na recepci školy. Žáci v distanční výuce mají možnost docházet na oběd do školní jídelny v čase 13.00 -13.30 zadním vchodem do jídelny. Obědy žákům nebyly odhlášeny.

Detail

04.10.2020

Seznamovací pobyt

Seznamovací pobyt šestých tříd

V letošním školním roce se nám poprvé podařilo uspořádat seznamovací pobyt pro žáky šestého ročníku. Cílem kurzu bylo prohloubení vzájemného poznání žáků a třídních učitelek, nastartování spolupráce a důvěry mezi žáky. Celá akce by měla přispět k lepšímu "klimatu" jednotlivých tříd. Doufáme, že se tak podařilo založit tradici, která bude pokračovat v dalších letech.

Detail

25.09.2020

Změna v organizaci výuky

Ve dnech 2. a 3. října proběhnou volby do krajského zastupitelstva a 1. kolo voleb do Senátu. Protože je budova školy jednou z volebních místností, bude v pátek 2. října ukončena výuka na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. Provoz školní družiny je bez změn.

Detail

21.09.2020

Změna v nabídce jídel ve školní jídelně

Z personálních důvodů bude od 29.9. v některých dnech nabízeno pouze jedno jídlo.

Detail

18.09.2020

Nová protiepidemická opatření MZ ČR ve školách

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.

Detail

16.09.2020

Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky ze dne 11. 9. 2020

Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky ze dne 11. 9. 2020

Detail

SUPLOVÁNÍ  

STISKNI PRO ZOBRAZENÍ SUPLOVÁNÍ

pro pedagogy a 6. až 9 ročníky.