Obsah

jaro

05.03.2021

Provoz školní jídelny od 8. března 1

Provoz školní jídelny od 8. března

Školní jídelna je od 8. března nadále v provozu. Konzumace obědů ve školní jídelně není možná, přístup do školní jídelny je pouze zadním vchodem. Obědy budou vydávány v jídlonosičích přihlášeným strávníkům od 11.00 do 12.00. Zájemci o stravování se musí přihlásit nejpozději den předem.

Detail

05.03.2021

Individuální konzultace žáků

Od pondělí 8. března budou individuální konzultace žáků ve škole probíhat v dohodnutých dnech a časech.

Detail

01.03.2021

Provoz školy od 8. března

Vláda ČR dne 26. února 2021 svým krizový opatření č. 200 zakázala v termínu od 27. 2. do 21. 3. 2021 osobní přítomnost všech dětí a žáků ve škole. Od 8. března bude výuka ve všech ročnících probíhat distančním způsobem. Rozvrhy online hodin pro všechny třídy jsou dostupné ve Škole OnLine.

Detail

26.02.2021

jídelna

Pozastavení plateb za stravné

Školní jídelna žádá zákonné zástupce žáků, kteří v současné době neodebírají oběd ve školní jídelně, o pozastavení plateb za stravné tak, aby na účtech žáků nevznikaly velké přeplatky.

Detail

24.02.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Detail

23.02.2021

Jarní prázdniny

Od pondělí 1. března mají žáci týdenní jarní prázdniny. Školní družina je v tomto týdnu mimo provoz z důvodu malého zájmu zákonných zástupců, školní jídelna nevaří.

Detail

22.01.2021

Pololetní prázdniny

V pátek 29. ledna mají žáci pololetní prázdniny. Školní družina bude mimo provoz pro malý zájem zákonných zástupců, školní jídelna v tento den nevaří.

Detail

21.01.2021

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Žákům 1. a 2. ročníku bude výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 předán ve čtvrtek 28. ledna v průběhu 4. vyučovací hodiny. Žákům 3. až 9. ročníku a jejich zákonným zástupcům škola sdělí ve čtvrtek 28. ledna obsah výpisu z vysvědčení formou zpřístupnění ve školním informačním systému Škola OnLine. Žákům, kteří nejsou registrováni v informačním systému, bude výpis z vysvědčení předán osobně 28. ledna od 9.00 do 12.00 na recepci školy. Výpis z vysvědčení v papírové podobě bude žákům 3. až 9. ročníku předán třídním učitelem v nejbližším možném termínu, jakmile bude povolena osobní přítomnost žáků ve škole.

Detail

30.12.2020

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Od 4. ledna je umožněna osobní přítomnost dětí přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Děti/žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Je nutné dítě/žáka vybavit dostatečným počtem roušek na celý pobyt ve škole a sáčkem na jejich uložení. Děti/žáci, které/kteří nechodí do ranní školní družiny, vchází do budovy školy v 7.40 – 7.55. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu. Školní družina bude v provozu od 6.00 do 7.40, dále pak od 11.40 do 16.00. Každá třída bude mít k dispozici samostatné oddělení školní družiny. Žáci 3. – 9. ročníku budou vzděláváni distančně. Rozvrh online hodin bude s předstihem dostupný ve Škole OnLine.

Detail

25.12.2020

Vánoční skřítkování 1

Vánoční skřítkování

Žáci 4.A přejí všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok.

Detail

17.12.2020

Volné dny a Vánoční prázdniny 1

Volné dny a Vánoční prázdniny

Na dny 21. a 22. prosince vyhlásilo MŠMT volné dny. Od 23. prosince do 3. ledna mají žáci Vánoční prázdniny. Školní družina a školní jídelna budou v tomto období mimo provoz. V pondělí 4. ledna zahájí prezenční výuku na 2. stupni třídy 7. ročníku, 9. ročníku a třídy 8.B a 8.C. Obědy nebudou žákům automaticky přihlašovány. Je nutné se ke stravovaní přihlásit a obědy předem uhradit v kanceláři školní jídelny.

Detail

11.12.2020

Hrádek nad Nisou hostil tentokrát 6.A

Hrádek nad Nisou hostil tentokrát 6.A

V pátek 4.prosince se za robotikou vydali tentokrát šesťáci.I jim byla představena 3D tiskárna a mohli si osahat malé roboty.Pro žáky to v této době byla příjemná změna.

Detail

07.12.2020

Soutěž rouška 1

Soutěž rouška - prodlouženo do 13.12.

Žákovský parlament vyhlásil soutěž o nejzajímavější roušku. Stačí si vybarvit, ušít nebo vyrobit zajímavou roušku, vyfotit se s ní (na obličeji) a poslat na email parlament.unemocnice@seznam.cz nebo na messenger svému parlamenťákovi.

Detail

04.12.2020

Změna telefonního čísla

Oznamujeme změnu telefonního čísla do kanceláře školy.Telefonní číslo 412332730 bylo zrušeno a nahrazeno telefonním čísle 412315801. Přehled dalších kontaktů naleznete v odkazu Kontakty.

Detail

03.12.2020

Placení obědů na prosinec a leden

Žádáme rodiče žáků, kteří hradí obědy v hotovosti, o doplacení obědů na prosinec 2020. Platbu můžete provést v kanceláři školní jídelny od 7. 12., kde můžete zároveň přihlásit své dítě ke stravování v lednu 2021 a tyto obědy také uhradit. Pokud nebudou obědy na leden uhrazené, Vaše dítě nebude přihlášeno ke stravování. Vedoucí školní jídelny

Detail

25.11.2020

Náročnost úkolů v distanční výuce

Žákovský parlament - dotazník k distanční výuce

Ani v období distanční výuky žákovský parlament nezahálí. V minulých týdnech nabídl žákům druhého stupně možnost vyjádřit se k probíhající výuce "na dálku". Dotazník obsahoval čtyři otázky a vyplnilo ho 110 žáků druhého stupně. Z vybraných odpovědí vyplývá, že více než 75% dětí je spokojeno se svým technickým vybavením. Rovněž náročnost úkolů je pro drtivou většinu respondentů "v pořádku" (pouze 5% žáků uvádí, že úkoly jsou hodně těžké). Podle očekávání pak pouze pětina dětí upřednostňuje čistě distanční výuku před výukou ve škole. Na otevřenou otázku "Co bys změnil/zlepšil na distanční výuce?" odpovědělo nejvíce dotazovaných, že "nic". Druhou nejčastější odpovědí bylo "méně úkolů" a třetí "vyřešit pozdní připojování některých spolužáků na online hodiny".

Detail

24.11.2020

Organizace výuky od 30. listopadu

Od 30. listopadu je umožněna každodenní osobní přítomnost dětí přípravné třídy, všech žáků 1. stupně, 9. ročníku a rotačně žáků 6. – 8. ročníku ve škole. V týdnu od 30.listopadu se prezenční výuky ve škole budou účastnit třídy 6.A, 6.B, 6.C a 8.A, ostatní třídy 7. a 8. ročníku pracují v rámci online výuky. Následující týden od 7. prosince se prezenční výuky ve škole budou účastnit třídy 7.A, 7.B, 7.C, 8.B a 8.C, ostatní třídy 6. a 8. ročníku pracují v rámci online výuky. Takto se skupiny budou střídat po týdnech. Příchod žáků přípravné třídy a 1. stupně, kteří nechodí do ranní družiny, je 7.35 – 7.50, příchod žáků 2. stupně 7.50 – 8.00. Žáci 2. stupně nevcházejí do areálu školy před 7.50. Prosíme o dodržování časů příchodů tak, aby nedocházelo ke shlukování žáků před budovou školy. Rozvrhy pro prezenční a distanční vzdělávání budou žákům k dispozici v aplikaci Škola OnLine. Je nutné, aby žáci byli vybaveni dostatečným počtem roušek na celý pobyt ve škole a sáčkem na jejich uložení.

Detail

23.11.2020

Informace školní jídelny

Od 30.11.2020 budou automaticky přihlášeni žáci, kteří chodí pravidelně na obědy. Doplatek obědů v hotovosti na měsíc prosinec se platí od 30.11. do 4.12. Strávníci, kteří na obědy chodit nechtějí, se musí odhlásit.

Detail

20.11.2020

Třídní schůzky 1

Třídní schůzky

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli třídní schůzky zorganizovat prostřednictvím aplikace Škola OnLine a platformy Zoom, kterou používáme v rámci online vyučování. Třídní schůzky se uskuteční od 1. 12. do 4. 12. Upřesňující informace obdržíte formou zprávy v aplikaci Škola OnLine.

Detail

12.11.2020

Obnovení prezenční výuky

Od 18. listopadu je umožněna osobní přítomnost dětí přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Děti/žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Je nutné dítě/žáka vybavit dostatečným počtem roušek na celý pobyt ve škole a sáčkem na jejich uložení. Děti/žáci, které/kteří nechodí do ranní školní družiny, vyčkají před budovou školy (ve vyhrazeném prostoru s označením třídy) na příchod třídní učitelky, která je odvede do šatny a třídy. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu. Školní družina bude v provozu od 6.00 do 7.40, dále pak od 11.40 do 16.00. Každá třída bude mít k dispozici samostatné oddělení školní družiny. Školní jídelna vaří, dětem/žákům budou obědy automaticky přihlášeny.

Detail

11.11.2020

Změna v provozu školní jídelny

V pondělí 16. listopadu bude školní jídelna uzavřena. Obědy budou všem přihlášeným strávníkům odhlášeny.

Detail

31.10.2020

Pokračování v distanční výuce

Od pondělí 2. listopadu se všichni žáci budou vzdělávat distančním způsobem. Rozvrh videokonferencí jednotlivých předmětů pro 1. a 2. stupeň je dostupný ve Škole OnLine a na stránkách školy v odkazu „On-line výuka a domácí příprava“. Úkoly v distanční výuce budou zadávány prostřednictvím Školy OnLine. Žáci, kteří nemají přístup k distanční výuce prostřednictvím internetu, si budou vyzvedávat zadanou práci z jednotlivých předmětů a odevzdávat splněné úkoly vždy v úterý od 9.00 do 11.00 na recepci školy. Školní družina bude v tomto období mimo provoz, školní jídelna vaří.

Detail

22.10.2020

Provoz školní jídelny od 2. listopadu

V případě obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 2. 11. budou všem žákům obědy automaticky přihlášeny. Odhlášení obědů je možné provést do 23.10. a následně od 2.11. V týdnu od 26. do 30.10. budou škola, školní družina a školní jídelna uzavřeny.

Detail

15.10.2020

Devátá B v Hrádku nad Nisou

Devátá B v Hrádku nad Nisou

V úterý 13.10. jsme s 9.B vyrazili za robotikou.Jak se ti to Káťo líbilo? Bylo to super! Nejdříve jsme ze stavebnice skládali ve dvojicích jeřáb.Pak jsme se seznámili s 3D tiskárnou a jednotlivými roboty, které jsme si mohli vyzkoušet.Bylo to velmi zajímavé.Moc se nám také líbily učebny - mají je moc pěkně vybavené.Káťa

Detail

SUPLOVÁNÍ  

STISKNI PRO ZOBRAZENÍ SUPLOVÁNÍ

pro pedagogy a 6. až 9 ročníky.