Úvod

Naše základní škola byla otevřena v září roku 1984. Je umístěna v klidné části města mezi rodinnými domy a městskou zelení v blízkosti Lužické nemocnice. Školu tvoří čtyři pavilony. První mají celý k dispozici nejmenší děti od 1. do 5. třídy. Druhý užívají žákyně a žáci 6. až 9. tříd. Mají v něm nejen své kmenové třídy, ale i odborné učebny. Třetí pavilon tvoří třídy školní družiny a aula. K němu jsou připojeny dvě prostorné tělocvičny s šatnami. Ve čtvrtém pavilonu sídlí školní kuchyně s jídelnou. Všechny tyto části jsou spojeny centrem s vestibulem, šatnami, ředitelnou a sborovnou. Školu obklopuje velký pozemek se sportovním areálem a dětským hřištěm.

Aktuality

VÝLET ŠD
Dne 3.2. 2017 navštívila ŠD Sklářské muzeum v Novém Boru. Výlet vláčkem byl již pro některé děti velkým zážitkem. Sklářské muzeum pro nás mělo připravenou prohlídku, která zahrnovala i pracovní listy pro děti. Odměnou pro všechny byla cukrárna. Následovala cesta zpět domů. Výlet jsem si užili a poznali výrobu a historii sklářství v Novém Boru a okolí.
Přidáno: středa 22. 2. 2017 | Autor: Bc. Ivona Kubová
PYTHAGORIÁDA
Dne 16. února 2017 proběhlo školní kolo matematické PYTHAGORIÁDY. Soutěž byla dobrovolná. Celkem se jí zúčastnilo 35 žáků 5. - 9. tříd. Nejlepšími řešiteli byli tito žáci: 5.ročník: Jan Kareš; 6.ročník: Josef Rosa, Daniel Svoboda; 7.ročník: Eliška Cermanová, Jaroslava Ritschelová; 8.ročník: Jana Formánková, Nikol Klementová, Eliška Fotmánková; 9.ročník: Martin Mládek, Anna Záveská. Všem postupujícím žákům přejeme hodně úspěchů v okresním kole.
Přidáno: pátek 17. 2. 2017 | Autor: Mgr. Jiřina Vykusová
Projekt Mediace do škol
Ve středu 15. února proběhla již druhá schůzka našich peer mediátorů s mediátorkou Danou Vrabcovou, která na naší škole poskytuje mediační podporu v projektu Mediace do škol. V rámci schůzek skupina procvičovala mediaci, rozebírala a hodnotila řešení mediačních kauz ve třídách a pracovala na zdokonalování dovedností získaných na mediačním výcviku. V následujícím bloku naši peer mediátoři za pomoci konzultantky připraví pro své spolužáky a učitele prezentaci mediace, se kterou se jim představí v aule školy.
Přidáno: středa 15. 2. 2017 | Autor: Ing. Romana Bušková
Sportovní hry I. stupně
Sportovní hry I. stupně budou mít nyní blok od středy 15. února do 8. března opět v prostorách našich tělocvičen a věnovat se budeme již naučeným pohybovým aktivitám (ragby, házená a volejbal). Čas aktivit je od 14 - 15 hodin.
Přidáno: úterý 14. 2. 2017 | Autor: Mgr. Martin Hamada
Sportovní hry I. stupně
V průběhu měsíce ledna se obě naše skupiny seznámily s dalším sportem a tentokrát to bylo judo + úpoly. V hodinách se nejenom prvňáčci, ale i děti ze skupiny paní Andrlové postupně naučily základy pádové techniky, něco z gymnastiky, úpolová cvičení ve dvojicích a k tomu spoustu pohybových her s řadou pomůcek (míče, branky, pneumatiky, obruče a další). Hodně se soutěžilo a bylo vidět, že všichni udělali velký pokrok. To vše bylo pod úžasným vedením pana trenéra Jiřího Kouteckého a jeho pomocníků, kterým tímto vyslovujeme velké uznání a poděkování. Jako vždy na závěr jsme se také vyfotili s našimi trenéry.
Přidáno: čtvrtek 2. 2. 2017 | Autor: Mgr. Martin Hamada
Potravinová sbírka
Ve čtvrtek 2. února pořádalo rumburské gymnázium ve spolupráci s Potravinovou bankou v Litoměřicích POTRAVINOVOU SBÍRKU pro potřebné. V rámci environmentální výchovy se zapojilo i několik našich žáků. Přispěli rozmanitými trvanlivými potravinami. Byly to např. konzervy různého druhu, mouka, cukr, sůl, luštěniny, těstoviny, čaj, marmelády, atd. Děkujeme těmto dětem, že život jiných jim není lhostejný: Olivii Heinrichové ze 7.B, Kristýnce Borkové, Matyáši Frintovi, oba ze 7.A, Viktorce Vykusové z 8.C. Za pomoc při organizaci děkujeme EKOTÝMU při naší škole.
Přidáno: čtvrtek 2. 2. 2017 | Autor: Mgr. Pavla Boháčková
VÝLET ŠD
V pátek 3.2.2017 ( pololetní prázdniny ) pořádá ŠD výlet vlakem do SKLÁŘSKÉHO MUZEA V NOVÉM BORU. Cena výletu 75,- Kč (v ceně výletu je zahrnuto jízdné vlakem a vstupenka do muzea). S sebou: teplé oblečení a obuv, svačinu, kapesné. Společný odchod ze ŠD na nádraží ČD - 8:45 hod.. Návrat : příjezd vlaku - 14:37, příchod do ŠD - 15:05 hod.. Provoz ŠD:6:30-8:45 hod.. Děti je možné vyzvednout na nádraží po příjezdu vlaku, nebo ihned po příchodu ke ŠD.
Přidáno: sobota 28. 1. 2017 | Autor: Bc. Ivona Kubová
Matematická olympiáda
Ve středu 24.1.2017 se v Děčíně konalo okresní kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY, kterého se účastnili žáci 5. a 9. ročníků. Úspěšnou řešitelkou se stala žákyně 5.B Kalolína T L A P Á K O V Á. Gratulujeme k dosaženému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci školy všem žákům.
Přidáno: pátek 27. 1. 2017 | Autor: Mgr. Jiřina Vykusová
Novoroční koncert
V sobotu 21. 1. 2017 se od 10 do 13 hodin v Kulturním domě Beseda v Hrádku nad Nisou konal již čtrnáctý Novoroční koncert. Na 170 dětí ze všech škol a školek svazku škol Schkola z Čech, Německa a Polska zde předvedlo svá vystoupení. Děti tančily, recitovaly, zpívaly a hrály na hudební nástroje. Všechna vystoupení měla velmi dobrou úroveň. Velký dojem zanechalo vystoupení žáků školy Oberland Ebersbach, kteří předvedli hudebně taneční kompozici na téma „Násilí a válka“. Naši školu reprezentoval pěvecký sbor Čtyřlístek. Děkujeme všem dětem a paním sbormistryním za krásné vystoupení. Velký dík patří i organizátorům celé akce žákům a pedagogům ZŠ Lidická v Hrádku. http://schkola.de/gaensehaut-beim-14-neujahrskonzert/
Přidáno: čtvrtek 26. 1. 2017 | Autor: Eva Čáchová
Pololetní a jarní prázdniny
V pátek 3. února mají žáci pololetní prázdniny, na které navazují od pondělí 6. února týdenní jarní prázdniny. Školní družina bude v provozu dle zájmu zákonných zástupců, školní jídelna v tyto dny nevaří.
Přidáno: pondělí 23. 1. 2017 | Autor: Ing. Romana Bušková
[Aktualizováno: 19. 11. 2016]

Copyright © 2006 - 2017 Základní škola U Nemocnice, Rumburk