Environmentální výchova

Výchova k odpovědnému zacházení s životním prostředím

Environmentální výchova (z angl. environment a fr. environnement, prostředí) znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím. V češtině se často používají i označení Ekologická výchova, Ekovýchova či Ekopedagogika. V úřední komunikaci se užívá označení Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (běžně jen zkratka EVVO). [zdroj: wikipedia.org]

[Aktualizováno: 10. 11. 2014]

Copyright © 2006 - 2017 Základní škola U Nemocnice, Rumburk