Spolek rodičů a přátel školy

Složení výboru a komisí

při ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5 ve školním roce 2016/2017

Třídní důvěrníci:


1.A Lenka Málková 6.A Romana Böhmová
1.B Lenka Purchartová 6.B Světla Vítková
2.A Josef Nechanický 7.A Žaneta Ryšavá
2.B Lenka Punčochářová 7.B Jindřiška Rašínová
3.A Petra Bulanová 7.C Pavel Lukáč
3.B Kateřina Švajgrová 8.A Lenka Majáková
4.A Pavel Mauric 8.B Irena Mencová
4.B Stanisl. Nádvorníková 8.C Romana Janoušková
4.C Ladislav Menčík 9.A Jitka Wildmanová
5.A Petra Bulanová 9.B Silvie Charalambidu
5.B Monika Voldřichová - -

Výbor Spolku rodičů a přátel školy:

předseda: Josef Nechanický
pokladní: Irena Mencová

Komise stravovací

(kontrola kvality a množství jídla podávaného dětem ve školní jídelně)

předseda: Žaneta Ryšavá
členové: Pavel Mauric

Komise výchovná

(pomoc rodičům a škole při řešení výchovných potíží)

předsedkyně: Jindřiška Rašínová
členové: Romana Böhmová

Komise revizní

(kontrola hospodaření s příspěvky SR)

předseda: Lenka Punčochářová
členové: Lenka Málková

Na školní rok 2016/2017 byla stanovena a odsouhlasena výše příspěvku 250 Kč na žáka splatná do prosince 2016.

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 21. 11. 2016
Zápis ze schůze SRPŠ ze dne 21. 11. 2016 [PDF, 51.2 kB]

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 29. 9. 2016
Zápis ze schůze SRPŠ ze dne 29. 9. 2016 [PDF, 64.5 kB]

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 21. 4. 2016
Zápis ze schůze SRPŠ ze dne 21. 4. 2016 [PDF, 26.1 kB]

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 19. 11. 2015
Zápis SRPŠ ze dne 19. 11. 2015 [PDF, 29.4 kB]

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 22. 9. 2015
Zápis SRPŠ ze dne 22. 9. 2015 [PDF, 36.5 kB]

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 21. 5. 2015
Zápis ze schůze SRPŠ ze dne 21. 5. 2015 [PDF, 24.4 kB]

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 23. 4. 2015
Zápis ze schůze SRPŠ ze dne 23. 4. 2015 [PDF, 33.5 kB]

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 20. 11. 2014
Zápis ze schůze SRPŠ ze dne 20. 11. 2014 [PDF, 955.4 kB]

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 2. 10. 2014
Zápis ze schůze SRPŠ ze dne 2. 10. 2014 [PDF, 66.3 kB]

Zápis ze schůze Sdružení rodičů

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 16. 4. 2014
Zápis SRPŠ ze dne 16. 4. 2014 [PDF, 27.4 kB]

Zápis ze schůze Sdružení rodičů

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 21. 11. 2013
Zápis SRPŠ ze dne 21. 11. 2013 [PDF, 25.1 kB]

Zápis ze schůze Sdružení rodičů

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 19. 9. 2013
Zápis SRPŠ ze dne 19. 9. 2013 [PDF, 31.5 kB]

Zápis ze schůze Sdružení rodičů

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 18. 4. 2013

Přítomni: viz. prezenční listina

 1. Hospodaření sdružení

  Účetní sdružení, paní Mencová, seznámila přítomné s finanční situací sdružení ke dni 18. 04. 2013.

  stav účtu 70.570,- Kč
  hotovost v pokladně 6.258,-Kč
  celkem 76.828,-Kč
  příspěvky rodičů pro rok 2012/2013 101.430,- Kč
  finanční dotace Mú Rumburk 2013 0,- Kč

  Do 06/2013 bude vyplaceno:

  Turistický oddíl 6.000,- Kč
  p. Šabatová 3.000,- Kč
  p. Pokorná 2.000,- Kč
  DDM družina 3.000,- Kč
  18 x 1.500,- příspěvek na třídu 27.000,-Kč
  Celkem 41.000,- Kč

  Sdružení rodičů při ZŠ U Nemocnice byla Radou města schválena neinvestiční finanční dotace Města Rumburku na činnost v roce 2013 v celkové výši 53.000,- Kč. Částka bude připsána na účet sdružení do konce dubna 2013.

 2. Kroužek ruského jazyka

  Vedoucí kroužku ruského jazyka paní učitelka Pokorná požádala Sdružení rodičů o dotaci ve výši 2.000,- Kč na účast dětí přihlášených v celostátním kole 47. ročníku recitační soutěže Puškinův památník. Jedná se o částku chybějící k úhradě dopravy. Požadovaná částka byla odsouhlasena a bude poskytnuta z rozpočtu sdružení.

 3. Informace vedení školy

  • Zápis do 1. tříd – přihlášeno 73 dětí – budou otevřeny tři 1. ročníky. V novém školním roce budou nutné některé změny - personální i organizační.
  • Zřizovatel Město Rumburk vyhlásil konkurzní řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5. Stávající ředitelka Ing. Romana Bušková oznámila záměr obhájit svou pozici a navázat tak na rozpracované projekty.
  • Ministerstvo školství připravilo na příští školní rok řadu změn Rámcových vzdělávacích programů. Z nejzásadnějších - od 2. stupně budou povinné 2 cizí jazyky:
   • od nového školního roku dojde k nutným úpravám volitelných předmětů
   • děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou moci využít výjimky či osvobození – možnost volby
  • Turistický kurz 2013 – posunutí termínu na 21.–25.6.2013 z důvodu státní zkoušky p. učitelky Čáchové.
  • Testování žáků 5. – 9. tříd v ČJ, M a cizím jazyku – 2. generální zkouška celostátního projektu umožňujícího porovnání škol proběhne na ZŠ U Nemocnice od 13.5. do 7.6.2013. Žáci projdou počítačovými testy – 40 otázek ve čtyřech možných úrovních.
  • Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. května 2013 je vyhlášeno ředitelské volno – v případě dostatečného počtu dětí bude otevřena školní družina. Školní jídelna však zůstane mimo provoz.
 4. Ukončení předsednictví p. Hurtové

  Z osobních důvodů (těhotenství) předsedkyně Sdružení rodičů paní Andrey Hurtové došlo k dnešnímu dni (19.4.2013) ke složení její funkce. Do zvolení nového předsedy, které proběhne začátkem nového školního roku (v září 2013), přebírá vedení Sdružení jeho dosavadní místopředseda, pan Martin Jirásek.

Zápis ze schůze Sdružení rodičů

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 15. 11. 2012

Přítomni: viz. prezenční listina

 1. Hospodaření sdružení

  Účetní paní Mencová seznámila přítomné s finanční situací sdružení k dnešnímu dni 15. 11. 2012.

  stav účtu 74 902 Kč
  hotovost v pokladně 3 000 Kč
  celkem 77 920 Kč
   
  příspěvky od dětí pro rok 2012/2013 52 610 Kč
  dočerpat dotace pro rok 2012 12 171 Kč
 2. Změna registrace/statusu SRPŠ ZŠ U nemocnice

  Na základě předchozího podrobného šetření o možnostech změny statusu stávajícího sdružení bylo panem Coblem navrženo následující řešení.

  • Založení zcela nového občanského sdružení pod názvem „Sdružení rodičů při ZŠ U Nemocnice Rumburk“ a registrovat ho pod Ministerstvem vnitra. Předsedou sdružení bude paní A. Hurtová, místopředseda pan M. Jirásek a členové: pan J. Cobl a paní I. Menclová.
  • Nové sdružení bude mít své nové Stanovy vypracované dle Zákona o sdružování občanů - vypracoval pan Cobl, které budou rozeslány všem dosavadním členům SRPŠ k vyjádření do 19. 11.
  • V nejbližší možné době bude podána na Ministerstvu vnitra ČR Žádost k registraci tohoto nového sdružení a současně bude konzultována na MV možnost dalšího postupu ve věci zrušení či status quo stávajícího SRPŠ.

  Závěr: Sdružení jednomyslně schválilo založení nového sdružení a další navrhovaný postup.Vyřízením celé záležitosti byl pověřen pan Cobl.

 3. Informace vedení školy

  • Paní ředitelka Bušková informovala sdružení o čerpání příspěvků SRPŠ v jednotlivých třídách. Příspěvky budou vybírány do konce roku 2012 a pak budou rovnoměrně rozděleny (= stejná částka) pro každou třídu.
  • Prosba informovat rodiče ve třídách o ukončení činnosti dětské lékařky Balvínové k 31. 12. 2012 a nutnosti rodičů včas nahlásit do školy změnu nového ošetřujícího lékaře u žáků, které doposud navštěvovali doktorku Balvínovou.
  • V sobotu 24. 11. 2012 se uskuteční Den otevřených dveří. Připraven je bohatý program. Všichni jsou srdečně zváni.
  • Zápis do 1. tříd se uskuteční ve čtvrtek 31. 1. 2013 od 14 – do 17 hodin. Zápis platí i pro mimo rumburské děti.
  • Ve čtvrtek 3.1. a v pátek 4.1. 2013 je vyhlášeno Ředitelské volno. Jídelna nevaří.
 4. Nákup Tiskárny pro časopis Sušenka

  Na čtvrteční schůzce byla sdružením odsouhlasena rozpočtová změna - ve smyslu uvolnit z rozpočtu ještě v roce 2012: 6 000 Kč na pořízení nové tiskárny.

  Následně (16. 11.) došlo k níže popsané situaci:
  • Ohledně nákupu tiskárny pro Sušenku informovala paní Mencová o možnosti jejího uplatnění v rámci dotace z města. Toto projednala s paní Fuksovou na MĚÚ odbor školství.
  • Proto navrhuje pozastavit pořízení v tomto roce. Nákup může být realizován hned v lednu 2013 např. v povánočních slevách a bude možno tento nákup uplatnit v dotaci. Toto rozhodnutí nám umožňuje v případě uznání nákupu tiskárny v rámci dotace přidat pouze 50 % tj, cca 3.000 Kč z rozpočtu sdružení.
  • Pokud nákup neprojde skrze dotaci, zaplatí sdružení 100 % ceny, která byla sdružením odsouhlasena.
  • S tímto postupem byla seznámena jak ředitelka školy paní Bušková, tak zástupce pan Kinderman (poslední číslo sušenky v tomto roce bude vytištěno ve spolupráci se školou.)

  Závěr: Tento návrh byl zaslán e-mailem všem členům sdružení na vědomí a v případě, že nebudou od členů zaslány do 19. 11. žádné připomínky, považuje se navrhovaný postup za schválený.


Zapsala: Dana Štefáčková

Zápis ze schůze Sdružení rodičů

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 16. 11. 2011

Přítomni: viz. prezenční listina

Hosté: Ing. Romana Bušková, Bc. Huber Kindermann

Program jednání

 • Paní ředitelka informovala o probíhajícím výběru příspěvků SRPŠ ke dni 14. 11. 2011.
Stav vybraných příspěvků SRPŠ ke dni 14. 11. 2011
1. A 88 % 1. B 67 % 2. A 72 %
2. B 68 % 3. A 100 % 3. B 91 %
4. A 43 % 4. B 38 % 5. A 81 %
5. B 56 % 6. A 73 % 6. B 86 %
7. A 70 % 7. B 50 % 8. A 56 %
8. B 60 % 9. A 79 % 9. B 93 %
  • vybráno 75400 Kč
  • ke dni 15. 11. 2011 předána pokladní SR finanční částka ve výši 60600 Kč
 • Z podnětu vedení ZŠ z důvodu ničení majetku školy, bylo na zasedání MR Rumburk odsouhlasen provozní řád o uzamykání areálu školy v mimoškolní době 18:00 – 6:00.
 • ŘZŠ požádala třídní důvěrníky z 1. stupně, aby apelovali na rodiče, kteří v době školních prázdnin či ředitelského volna využívají služeb školní družiny (dále jen ŠD) na základě prohlášení o účasti dítěte ve ŠD toto dodržovali - vysoké provozní náklady při zabezpečení chodu ŠD.
 • ŘZŠ požádala třídní důvěrníky z 2. stupně, aby apelovali na rodiče v případě konání výukových programů (představení, divadla atd.) tyto projekty akceptovali a podporovali.
 • Pí Mencová informovala členy Sdružení rodičů o provedeném doplnění chybějících účetních dokladů z evidence ředitelky školy a zkonstatovala, že po doplnění a kontrole účetnictví SR o chybějící doklady je účetnictví SR v naprostém pořádku.
 • SR odsouhlasilo převod sponzorského daru rozpočtu SR z roku 2010 od paní Michelové ve výši 1000 Kč na účelový sponzorský dar pro 4. A.
 • SR odsouhlasilo z důvodu převodu sponzorského daru rozpočtu SR na účelový sponzorský dar první rozpočtovou změnu.

Zapsal: Vlastimil Beláň

Zápis ze schůze Sdružení rodičů

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 19. 4. 2012

Přítomni: viz. prezenční listina (přítomno 15 členů)

Program jednání

 • Předsedkyně uvítala členy výboru a přítomné pedagogy, p. Kindermanna a Mgr. Adamcovou.
 • Pan Kindermann předal žádost o schválení příspěvku pro školní družinu ve výši 2000 Kč k uspořádání Dne dětí a rouzloučení se školním rokem. Příspěvěk schválen v plné výši.
 • Paní Mencová informovala o vybraných příspěvcích SRPŠ (částka nebyla přesná, zatím vybráno nad plánovaný výběr).
 • Informace o 4 schválených přidělených dotací z Města Rumburk.
 • Pan Cobl a paní Mencová sdělili poznatky ohledně stanov SRPŠ. Diskuse členů. Řešení bude předmětem příští schůze.
 • Mgr. Adamcová poděkovala rodičům za obětavou práci při vedení zájmových kroužků ve svém volném čase a seznaámila členy výboru se schváleným rozpočtem na rok 2012. Nastínila ohrožení kurzu plavání, který byl plně hrazen školou, ale z důvodu snížení objemu přiznaných finančních prostředků nebude moci být nadále financován. Formou dotazníků bude zjištěno, zda bude zájem ze strany rodičů dotovat či dobrovolně hradit plavecký výcvik.
  - návrh jednoho člena na zvážení příspěvku na plavecký výcvik ze strany SRPŠ.
 • Pan Kindermann informoval o turistickém kurzu v Albrechticích. Příspěvek financí z projektu, zbytek si žáci hradí. Dále sdělil, že proběhnou povinné testy žáků 5. a 9. tříd.
 • Závěrečná diskuse (dotaz ohledně postupu řešení opakované ztráty obuvy) a poděkování za účast.

Zapsal: A. Hurtová

Zápis ze schůze Sdružení rodičů

při Základní škole U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum konání: 13. 9. 2011

Přítomni: viz. prezenční listina

Hosté: Ing. Romana Bušková, Mgr. Iveta Adamcová, Mgr. Alena Košnarová

Program jednání

 • Sdružení rodičů sestavilo, projednalo a většinově schválilo rozpočet Sdružení rodičů pro školní rok 2011/2012.
 • Sdružení rodičů odsouhlasilo pro školní rok 2011/2012 příspěvek do rozpočtu Sdružení rodičů ve výši 250 Kč/žák splatný do konce roku 2011.
 • Sdružení rodičů stanovilo a jednomyslně schválilo pravidla pro vyplácení příspěvků z rozpočtu Sdružení rodičů
  • pokladník Sdružení rodičů má mandát vyplatit pouze ty příspěvky a pouze v maximální výši, které byly schváleny v rozpočtu Sdružení rodičů
  • nové příspěvky či navýšení již schválených příspěvků je možné pouze po projednání a schválení nadpoloviční většinou členů Sdružení rodičů
 • Sdružení rodičů projednalo s ředitelkou školy možnosti monitoringu areálu školy v mimoškolní době z důvodu vandalismu
  • paní ředitelka povede další jednání o možných legislativních dopadech tohoto monitoringu.

Zapsal: Vlastimil Beláň
[Aktualizováno: 7. 11. 2016]

Copyright © 2006 - 2017 Základní škola U Nemocnice, Rumburk