Sportovní třídy 1. stupně

Naše škola je vidět

Projekt "Hodina pohybu navíc" v rámci něhož sportují děti 1 - 3. ročníků pod vedením trenérů především v kolektivních míčových sportech dosáhl na zviditelnění právě díky skvělé práci odborného vedení. Odkaz z hodiny ragby + úpolů je na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání a my bychom rádi také rodičům a dětem naší školy chtěly ukázat nejenom to co dovedeme, ale také se pochlubit, že to děláme dobře.

Judo - jako vždy skvělé!

V průběhu měsíce ledna se obě naše skupiny seznámily s dalším sportem a tentokrát to bylo judo + úpoly. V hodinách se nejenom prvňáčci, ale i děti ze skupiny paní Andrlové postupně naučily základy pádové techniky, něco z gymnastiky, úpolová cvičení ve dvojicích a k tomu spoustu pohybových her s řadou pomůcek (míče, branky, pneumatiky, obruče a další). Hodně se soutěžilo a bylo vidět, že všichni udělali velký pokrok. To vše bylo pod úžasným vedením pana trenéra Jiřího Kouteckého a jeho pomocníků, kterým tímto vyslovujeme velké uznání a poděkování. Jako vždy na závěr jsme se také vyfotili s našimi trenéry.

už se umíme prát
- už se umíme prát -
Judo a naši trenéři
- Judo a naši trenéři -

Zvládáme další sporty!!!

Další blok míčových sportů mají za sebou naše dvě skupiny nejmladších sportovců na I. stupni v rámci programu "Hodina pohybu navíc". U prvňáčků se jednalo o volejbal, kde nás čekali základní dovednosti a spousta pohybových her. V závěru jsme hráli modifikované volejbalové hry.
Starší skupina pod vedením Jitky Andrlové zvládla sporty dva a to volejbal a také ragby. Tyto starší děti se už méně věnovaly nácviku dovedností, ale o to více bylo různých her a soutěživých cvičení. Poděkovat zde musíme našim pomocníkům - trenérce volejbalu paní Winterové, trenérovi ragby panu Markovi, sourozencům Hamadovým a oběma vedoucím projektu Jitce Andrlové a Martinovi Hamadovi. Oba vedoucí chválí děti za velký posun v jejich pohybových schopnostech a oceňují nadšení, které na tomto projektu je naší největší odměnou. Úplným závěrem si oba vedoucí dovolují popřát všem dětem a jejich rodičům krásné prožití svátků vánočních a vše dobré v Novém roce 2017!

my umíme volejbal
- my umíme volejbal -
a my zase ragby
- a my zase ragby -

Projekt pro podporu sportovních aktivit dětí

Tento projekt vznikl v roce 2009 a jeho prvotní myšlenkou bylo, aby si děti mohly vyzkoušet co největší množství sportovních aktivit. Na tomto základě by zároveň došlo ke zjištění, ke které pohybové aktivitě má dítě předpoklady a kde má největší možnost vlastní seberealizace. Tuto myšlenku zavedla FAŠV (Fotbalová akademie Šluknovského výběžku), ale postupem času to bylo organizačně stále více a více náročné a proto od loňského školního roku tento projekt již plně zaštítila naše Základní škola svými pedagogy a spoluprací s trenéry vybraných pohybových aktivit.
I v současné době je nejdůležitější myšlenkou zajistit kladný vztah dětí k pohybovým aktivitám, ale děje se tak již organizovaně a také dochází k jistému výběru se snahou podpořit místní sportovní kluby.

Sportovní hry I. stupně zahájily druhý rok pod záštitou MŠMT

Do sedmého roku celkově a druhého pod záštitou Ministerstva školství pod názvem "Hodina pohybu navíc" vstoupili naši nejmenší sportovci. Prvním sportem, který je zasvětil do tajů míčových her, byla házená. Vše bylo děláno formou získání kladného vztahu k pohybu a míči obecně. Nechyběla také řada pohybových her a soutěživých cvičení. Obzvláště prvňáčci si zaslouží veliké uznání za zápal a nadšení s jakým přistupovali k učení se tohoto krásného sportu a také za jejich úžasnou kázeň!Závěrem bych rád touto cestou poděkoval pomocníkům Jitce Andrlové a sourozencům Hamadovým, kteří pomáhali našim sportovcům na jejich úvodní cestě při učení se házenkářským dovednostem.

naši nejmenší házenkáři
- naši nejmenší házenkáři -
větší házenkáři i s paní učitelkou
- větší házenkáři i s paní učitelkou -

Čeká nás druhý rok pod patronací MŠMT

V úterý 27. září 2016 se na naší škole uskutečnila schůzka k Projektu "Hodina pohybu navíc", což jsou zjednodušeně řečeno pohybové aktivity dětí 1 - 3. ročníku, které ovšem zastřešuje Ministerstvo školství. Naše škola vstoupí do druhého roku pod patronací MŠMT, ale celkově již 8. ročníku těchto pohybových aktivit. Na schůzce zastupovala naší školu paní ředitelka ing. Bušková, učitel Mgr. Hamada a paní vychovatelka Andrlová, město Rumburk Bc. Švajgrová a jednotlivé sporty pan Koutecký (judo+ragby), Mgr. Šišulák (košíková). Nejdříve došlo na hodnocení uplynulého roku, poté se řešila obsahová náplň jednotlivých bloků + jejich termíny a závěrem následovala neformální beseda ve velmi příjemné atmosféře k celkové problematice o významu pohybu obecně. Velký dík patří všem zúčastněným, neboť bez jejich přispění by děti neměly možnost poznat nejenom zážitky z jednotlivých sportů zapojených do tohoto projektu (házená, volejbal, bruslení, úpoly + ragby, košíková a fotbal), ale především by také přišly o jisté formování osobnosti a vytvoření zásad do jejich budoucího života. To vše zahrnuje tento projekt a jeho výše zmínění protagonisté.

Basketbal v rámci sportovních her

V předchozích šesti týdnech čekal na naše prvňáky a také jejich starší kamarády v rámci sportovních her basketbal. Pod vedením Mgr. Jana Šišuláka a trenérů Kláry s Vojtou se postupně nacvičovaly základní dovednosti této hry - ovládání míče, driblink, přihrávky a střelba. Závěrečné dvě hodiny byly věnovány turnajům a soutěžím o velmi pěkné ceny (mj. trička, samolepky, klíčenky, apod.). Všechny zúčastněné děti prokázaly nejenom velké zlepšení, ale především nadšení a touhu se učit něčemu novému. Odměnou jim byly, kromě cen, diplomy za zvládnutí základů této hry. Velký dík patří výše zmíněným trenérům za skvěle organizačně zvládnuté hodiny a budeme se těšit na příští setkání s tímto sportem i třeba jindy než pouze během sportovních her. Takže jako závěrem každé hodiny voláme BAŠ (Basketbalová akademie Šluknovska) díky!!!

Sportovní hry a úpoly

Úvod nového kalendářního roku 2016 byl v rámci Sportovních her našich dětí z I. stupně věnován úpolům. Pod vedením pana Kouteckého a jeho svěřenců se naši malý sportovci věnovali základům gymnastiky, obratnosti, pádové technice a s největším nadšením samotnému bojování proti soupeři. Tato činnost u nich vyvolávala největší zápal, když mohli poměřit svoje síly nejenom se svými vrstevníky, ale také proti samotným trenérům! Pro mnohé z nich se jednalo o úžasnou zkušenost, neboť tento sport v sobě spojuje nejenom prokázání síly, ale také úcty a pokory před soupeřem. Velké poděkování patří panu Kouteckému, který dokáže na svých hodinách vytvořit fantastickou atmosféru, kde se prolíná schopnost naučit a schopnost vychovávat!!

Sportovní hry prvňáčků

V rámci projektu "Hodina pohybu navíc" u našich prvňáčků byl minulý měsíc věnován volejbalu. Trenérka paní Winterová, Ondra Macko a učitel pan Hamada se věnovali dětem při rozvoji míčových dovedností pro tento sport. Postupem času se nám dařilo zvládat určitá cvičení a v závěrečné hodině došlo i na první hru 3x3. Naší největší odměnou je vždy nadšení dětí se kterým vstupují do každé hodiny a jejich postupné zlepšování. Nejvýstižněji to dokumentují fotografie všech dětí na závěr každého bloku. Díky trenérům za jejich trpělivost, dětem hezké Vánoce a po Novém roce se budeme těšit na blok úpolových sportů s ragby!

tak už umíme i volejbal - hurá
- tak už umíme i volejbal - hurá -

Prvňáčci a jejich sportovní kroužek

V novém školním roce se nám opět rozeběhl projekt Sportovních tříd na I.stupni, ale tentokrát již s řadou podstatných změn. Jednak je to patronace MŠMT s názvem "Hodina pohybu navíc" a také to, že patronace směřuje pouze na prvňáčky a určuje vybrané sporty. Tím prvním se pro naše nejmenší sportovce stala házená. Výuku vedl Martin Hamada společně s Ondrou Mackem a zpočátku to byla velká dřina. Postupem času se však děti ukázaly jako velice vnímavé a šikovné při nácviku základů této zajímavé hry. No a poslední hodiny už byly pro všechny potěšením a s radostí můžeme na závěr říci: " My už tu házenou umíme"!!! Poděkování patří Ondrovi za příkladný přístup k dětem a také za odborné schopnosti při výuce tohoto sportu. Nyní se dáme na další sport a tím by měl být volejbal.

První stupeň při házené
- První stupeň při házené -

Sportovní hry 1. stupně - info pro rodiče

Letošní školní rok bude opět ve znamení pohybových aktivit pro žáky I. stupně. Oproti předchozím rokům však dochází k výrazné změně a řízení těchto aktivit bude podléhat nikoliv naší škole, ale přímo Ministerstvu školství. Důvodem je zařazení naší školy do projektu "Hodina pohybu navíc". Protože úvodní školení pro tento projekt je naplánováno až na 15. září, tak se úvodní aktivitou stal "předvýběr" dětí 1. ročníku do tohoto projektu v rámci fotbalového turnaje. S pomocí trenéra Ondry Macka a pod vedením lektorů Jitky Andrlové a Martina Hamady byly děti rozděleny do družstev a souběžně v obou tělocvičnách probíhal turnaj a míčové dovednosti. Pochválit musíme nadšení a aktivitu u většiny dětí a skvělý přístup Ondry Macka. Závěrem všechny děti obdržely drobné odměny od Fotbalové asociace a info o případné možnosti být registrován v některém fotbalovém klubu. Během příštího týdne dostanou vybrané děti přihlášku do projektu Sportovních her, včetně informací o konkrétních pohybových aktivitách a jejich zahájení.

Sportovní hry 2015/2016 - fotbalový turnaj
- Sportovní hry 2015/2016 - fotbalový turnaj -
Sportovní hry 2015/2016 - fotbalový turnaj
- Sportovní hry 2015/2016 - fotbalový turnaj -
Sportovní hry 2015/2016 - fotbalový turnaj
- Sportovní hry 2015/2016 - fotbalový turnaj -

Závěr Sportovních her 1. stupně

Závěrečný blok přípravy našich nejmneších sportovců proběhl, jako již tradičně ve sportovním areálu Krásná Lípa na lezecké stěně. U prvňáčků se jednalo hlavně o překonání strachu a tím vlastně i sebe sama. Starší děti již po určitých zkušenostech zvládaly i stěnu náročnější obtížnosti. Toto vše se odehrávalo pod odborným dohledem pana Fanderlika a paní Fanderlikové, kteří se velkou měrou zasloužili o zajímavý prožitek a naplnění hesla o překonání sebe sama. Poděkování patří tedy především instruktorům lezení panu Fanderlikovi a jeho manželce a dětem za zvládnutí netradiční sportovní aktivity. Závěrem ještě ocenění vytrvalosti a vztahu k pohybu pro žáky, kteří prošli systémem Sportovních tříd od první až do současné páté třídy a nyní tento systém z věkových důvodů opustí. Jedná se o následující žáky: David Fanderlik, Tereza Coblová, Natálie Kvízová a Eliška Černá. Vám všem veliký obdiv a přání, aby se pohyb stal pozitivní součástí Vašeho života!! Všem ostatním krásné prázdniny plné sportovních zážitků přejí Martin Hamada a Jitka Andrlová (vedoucí projektu Sportovních tříd).

Sportovní hry 1. stupně a fotbal

Měsíc květen patřil u našich nejmenších sportovců fotbalu. Tento sport našim klukům a holkám představil trenér Fotbalové akademie z Varnsdorfu Ondra Macko (mimochodem bývalý žák naší školy) a Martin Hamada. Velkou pomoc u tohoto sportu prokázala i paní vychovatelka Jitka Andrlová, která svůj sportovní talent naznačila samostatným vedením dvou hodin !! Jinak se všechny děti učily nejdříve dovednostem ve vedení míče, přihrávání a střelbě. Největší nadšení však, jako i u jiných sportů má samotná hra. Ta byla také náplní poslední hodiny, kdy se hrál turnaj mezi týmy. Bylo krásné sledovat obrovské nadšení a zápal všech hrajících dětí a mohutné povzbuzování těch, kteří zrovna seděli na lavičce. Závěrečný blok byl ukončen sladkou odměnou pro všechny zúčastněné. Nakonec ještě pochvala všem dětem a poděkování Ondrovi Mackovi a vedoucím kroužku za představení dalšího sportu.

Sportovní hry na 1. stupni

Naši nejmenší sportovci se v rámci Sportovních her celý duben věnovali míčovým dovednostem. Všichni trenéři, kterými tentokrát byli Martin Hamada, Jitka Andrlová a Alena Winterová děti učily základům přihrávání, chytání míče a tento rozvoj byl ještě podpořen spoustou her, včetně různých forem vybíjené a přehazované. Jitka Andrlová také s jednou skupinou absolvovala turnaj ve vybíjené v Děčíně, kde v konkurenci 16 škol našim sportovcům pouze o skóre unikly zápasy o medaile a obsadili velmi pěkné 8. místo. Poděkování je tentokrát adresováno především Aleně Winterové a jejímu způsobu práce s dětmi, který je opravdu obdivuhodný. Pevně věříme, že naše děti se opět o kousek posunuly ve svém umu díky dovednostem, které mohly čerpat v tomto bloku a mohou s napětím očekávat blok další - tentokrát fotbalový.

Sportovní hry plné basketbalu

Dalším sportem našich nejmenších sportovců byl basketbal. Po celý měsíc se našim dětem věnovali trenéři Martin a Vojta. Na závěrečný turnaj jim přišel pomoci také nám známý pan učitel Honza Šišulák. Jinak úvodní hodiny znamenaly seznámení s tímto sportem ve formě nácviku driblinku, přihrávek a střelby. Závěrečný blok se nesl ve znamení turnaje dvou kategorií a sice prvňáčků a těch starších. Děti, které nehrály měly připravenu v druhé tělocvičně dovednostní soutěž. Bylo skutečně úžasné sledovat nadšení a zápal všech při hře samotné a soustředěnost a snahu uspět při dovednostním testu s basketbalovým míčem. Závěrečné rozloučení s trenéry přineslo každému malému sportovci odměnu od Basketbalové akademie Šluknovska a pocit, že toho opět "umím více". Poděkování tentokrát směřujeme všem z Basketbalové akademie Šluknovska, kteří se podíleli na tvorbě tohoto bloku.

Úžasný blok úpolových sportů

Sportovní aktivity žáků I. stupně byly po Novém roce zahájeny úpolovými sporty. Na tuto aktivitu jsme chodili do místního Judo klubu Rumburk, kde všechny děti měl na povel trenérský tandem pánů Kouteckých a jeho pomocníci - aktivní závodníci. Úvodní hodiny byly především ve znamení rozvoje základních pohybových dovedností a poté se již dostala také řada na oblíbené zápasy dvojic. Ty tvořily velkou část náplně a k dalším, nejvíce dětmi oblíbeným aktivitám, patřil nácvik pádů a různých technik v boji s protivníkem. Všechny děti udělaly během 4 bloků velký pokrok a to především díky naprosto úžasnému a neopakovatelnému přístupu trenérů v čele s panem Kouteckým. Jemu směřuje naše velké poděkování za skvělé hodiny strávené s našimi dětmi a také za to, že teď se budou naše děti "umět určitě prát", když to bude potřeba! Na fotografiích jsou zobrazeni Ti, kteří se o naše děti starali a také obě skupiny našich sportovců (menší děti=pouze prvňáčci a starší děti).

Ukončen další blok ve Sportovních hrách 1. stupně

Po celý listopad se naši nejmenší sportovci pod vedením plaveckých instruktorů z Plavecké školy Varnsdorf účastnili bloku plavání. V úvodní hodině došlo k rozdělení dětí do tří skupin dle plavecké výkonnosti a hned poté začal samotný výcvik. Ten zahrnoval základní plavecké dovednosti, druhá hodina byla věnována plavání s velkými plaveckými deskami a třetí hodina k rozvoji skákání do vody, zlepšení plavecké koordinace a plavání s dalšími pomůckami. Závěrečná hodina již tradičně patřila plaveckým závodům dle věkových kategorií. Ti nejlepší obdrželi od instruktorů lízátka a poté ještě všichni zúčastnění bonbóny. A musím říci, že zaslouženě, neboť před úvodní hodinou bylo u většiny prvňáčků vidět ustrašené výrazy v obličeji, co je bude v plavání čekat a v závěrečné hodině se tyto výrazy změnily v nadšení. Na tomto pokroku mají největší zásluhu všechny paní instruktorky, kterým touto cestou za všechny děti velmi děkujeme.

Další ročník Sportovních her 1. stupně

Již 5. ročník Sportovních her 1. stupně byl zahájen ve školním roce 2014/2015. Jako už bývá tradicí, úvod obstarala "královna sportů" atletika. Děti rozdělené do 2 skupin - ta první pouze prvňáčci a ve druhé děti od druháčků až po páťáky se učily především základům běžecké techniky, soutěžily ve štafetových bězích a také proběhly základy házení a skákání. K výuce jsme použili pro zpestření i řadu pomůcek (kužely, míče, lavičky), aby došlo k rozvoji všech pohybových schopností. Na tomto bloku se podíleli svými nápady a zkušenostmi trenéři atletiky paní Winterová a pan Gajdoš a spolu s nimi i učitelé pan Hamada a paní Andrlová. Těm všem patří poděkování za přípravu hodin a dětem zase za zvládnutí a zdokonalení se v tomto krásném a rozmanitém sportu.

Je před námi další ročník Sportovních tříd 1. stupně

V úterý 16.9. se na naší škole uskutečnila schůzka se zástupci jednotlivých sportů a zastupců města Rumburku v rámci projektu Sportovních tříd 1. stupně. Byli zde zastoupeni starosta Rumburku p. Trégr, za školu ředitelka ing. Bušková a vedoucí projektu Mgr. Hamada a p. Andrlová, dále za plavání Mgr. Benediktová, košíkovou zastupoval p. Lehroch, judo p. Koutecký, lezectví p. Fanderlik, fotbal p. Hradiský a správu sportovišť města Rumburku Mgr. Jindra. Nejdříve byl celý projekt zhodnocen paní ředitelkou a panem starostou a následně každý garant přednesl myšlenky na další zkvalitění tohoto projektu. Celá diskuse se nesla v pozitivním duchu, kdy bylo vidět, že tento projekt je úspěšný především začleňováním dětí do různých sportovních klubů a jejich kladnému vztahu k pohybu. Myšlenka již dostala také pokračování na 2. stupni, ale již pro registrované sportovce.
Závěrem si dovolím všem přítomným vyjádřit veliké uznání za práci s dětmi, která nachází smysl v jejich aktivním a smysluplném využití volého času.

Poslední blok aktivit sportovní třídy

Sportovní třídy mají za sebou osmý blok sportovních aktivit. V měsíci červnu proběhly tréninkové hodiny horolezectví. Tyto tréninky probíhaly ve sportovním areálu Krásná lípa. Zde se děti seznámily s horolezeckým vybavením a jeho použitím. Každý si zde mohl vyzkoušet vylézt na horolezeckou stěnu a zároveň si zvolit i obtížnost. Tohoto bloku se zúčastnilo 40 dětí 1. – 5. tříd. V závěrečné hodině si již pokročilejší děti mohly vyzkoušet i cestu, která byla opravdu obtížná, ale některé děti ji svou houževnatostí a velkou snahou přesto zdolaly. V závěru jsme se všichni odměnili sladkostí. Děti 3. – 5. tříd však čeká ještě jeden nesnadný úkol. Zdolat lanové centrum na Dymníku pod vedením manželů Fanderlíkových a pod vedením pana Tejnora. Věřím však, že se nám splnění tohoto úkolu podaří.

Úžasný turnaj na závěr fotbalového bloku

Ve středu 21.5. byl čtvrtou hodinou ukočen blok fotbalu pro naše nejmenší sportovce v rámci Sportovních her 1. stupně. První bloky byly věnovány rozvoji základních herních dovedností a to především vedení míče a střelbě. Každá hodina byla ukončena populární hrou. Tyto hodiny vedly trenéři Ondra Macko a Martin Hamada. Závěrečný blok se nesl ve znamení překvapení. Mezi naše malé sportovce přišli profesionální fotbalisté FK Varnsdorfu v čele s rumburským odchovancem Láďou Martanem. Těmi dalšími byli Nikolas Daníček, Martin Kouřil a Vilém Fendrich. Pro děti byl uspořádán turnaj a na jeho úplném konci každý dostal fotbalové upomínkové předměty + volnou vstupenku pro celou rodinu na utkání druhé ligy 31.5. proti Zlínu a ještě pozvání na Fotbalové rodinné odpoledne dne 8.6. Všem zúčastněným patří velké poděkování za vytvoření skvělé atmosféry a představení tohoto nejpopulárnějšího sportu na světě. Více informací včetně fotogalerie z turnaje najdete na: www.fkvarnsdorf.cz.

Sportovní třídy 1. stupně a blok basketbalu

S nástupem jara čekal naše malé sportovce další blok a sice basketbal. Pod patronací Schrödingerova institutu a v něm sdružené Basketbalové akademii Šluknovska se nám o představení tohoto sportu starali trenéři - dorostenci a jedna dívka dorostenka BK Varnsdorfu. Nejdříve se jednalo o cviky pro získání pocitu basketbalového míče, poté následoval driblink + přihrávky a nakonec všemi oblíbená střelba. Ovšem to hlavní překvapení si mladí trenéři nechali na závěrečnou hodinu. V ní se odehrál turnaj všech našich malých hráčů mezi sebou s krásnými odměnami pro všechny zúčastněné - přívěsky a propisky s logem Basketbalové akademie. Tímto bychom rádi vyjádřili poděkování za velmi pěknou organizaci všech hodin a přístup k našim malým sportovcům všem zúčastněným trenérům.

Ukončen blok bruslení v rámci Sportovních tříd 1. stupně

V rámci Sportovních her čekalo na děti poměrně oblíbené bruslení. Vedoucími tohoto bloku byli učitelé Martin Hamada a Jitka Andrlová, kterým velmi ochotně pomáhali i někteří rodiče. Děti se postupně učily základy jízdy vpřed, poté správné odšlapy a zkoušely i spostu cviků na koordinaci se svými kamarády. K tomu jsme využívaly spoustu pomůcek (kužely, míčky, dřevěné tyče), ale největší úspěch měla cvičení dvojic a trojic. Závěrem proběhly i závody v rychlosti bruslení a hokej s tenisákem bez hokejek. Celkově jsme byli velmi mile překvapeni úrovní dovedností a schopností VŠECH dětí, neboť bruslit bez dopomoci dokázal úplně každý. I zde si dovolím kromě pochvaly dětem, vyjádřit velké poděkování všem rodičům za pomoc při nácviku bruslení a také za již tradiční sladkosti na závěr každého našeho bloku pro všechny malé sportovce.

Sportovní hry zakončily blok úpolových sportů

Po celý měsíc leden se naši malý sportovci měli možnost seznamovat se se základy úpolů. Do tajů tohoto sportu, který v sobě skýtá nejenom silové a pohybové schopnosti s dovednostmi, ale také úctu k soupeři a disciplínu vycházející z filosofie těchto sportů je zasvětili trenéři bratři Koutečtí. Zde si dovolím vyjádřit velký obdiv a úctu ke jmenovaným trenérům, neboť jejich přístup a trpělivost při práci s dětmi byla doslova úžasná. V procvičovaných blocích se žáci učili kotoulovou průpravu, techniku pádů, koordinaci pohybu, pohybové hry a samozřejmě došlo i na souboje dvojic. To vše za opravdu profesionálního přístupu trenérů, kterým tímto vyjadřujeme velký dík za úžasné a smysluplné cvičení s názvem ÚPOLY.

Blok plavání u sportovních tříd na 1. stupni

Po dobu 4 týdnů navštěvovaly děti ze sportovního kroužku 1. stupně plavecký bazén v Rumburku, kde pod vedením místních trenérek zdokonalovaly (především starší děti), nebo se učily základům (mladší děti) plavání. Na každém byl vidět velký pokrok a skutečně je znát, že tyto aktivity se prolínají v obsahu už pátým rokem. Dětem nedělalo problém zvládat technická cvičení na průpravu horních a dolních končetin, kondiční plavání, ale také akrobatická cvičení, včetně seskoků ze 3-metrového prkna. Poslední hodina byla věnována závodům na 25 metrů volným způsobem, kde byli oceněni nejenom Ti nejlepší, ale po zásluze všechny děti. Závěrem si dovolím vyjádřit poděkování všem trenérkám za jejich trpělivou a zajímavou práci pro naše děti v rámci výuky plaveckého bloku. Více info o plaveckém klubu: www.po-rum.wz.cz.

Úvodní blok sportovních her je minulostí

Od konce září až do 16. října se každou středu v novém školním roce pro naše nejmenší sportovce v rámci Sportovníh her pro 1. stupeň představila královna sportů atletika. Pod vedením skvělých trenérů paní Winterové a pánů Gajdoše a Koutného se děti učily základům běžecké techniky, házení, skákání a samozřejmostí byly i různé štafetové soutěže. Každý tak mohl na vlastní kůži poznat tento krásný sport a jeho různé podoby. Velké poděkování patří všem trenérům za předvedené dovednosti a krásný přístup k malým sportovcům. Nyní se již budeme připravovat na další blok, který začne 6. listopadu a bude jím plavání.

Proběhlo hodnocení projektu Sportovních tříd 1. stupně

Ve středu 11.9. se na naší škole uskutečnila schůzka ohledně projektu Sportovních tříd 1. stupně. Této schůzky se zúčastnili zástupci města v čele s panem starostou Trégrem a paní místostarostkou Winterovou, ředitel příspěvkové organizace SRAS pan Kucer, školu zastupovala paní ředitelka Bušková, zástupce ředitele pan Kinderman a učitelé těchto tříd pan Hamada a paní Andrlová, jednotlivé sporty byly zastoupeny takto: atletika a volejbal paní Winterová, lezecká stěna pan Fanderlik, fotbal pan Heinzel, úpolové sporty pan Koutecký, košíková pan Šišulák, bruslení, jóga a plavání učitelé školy za omluvené trenéry a také byla přítomna šéfredaktorka RN paní Malá. V úvodu došlo na hodnocení nejenom posledního roku, ale v podstatě celého pětiletého období, kdy všichni přítomní ocenili hlavně vysokou odbornou a morální úroveň jednotlivých trenérů. Také došlo k ocenění záštity města Rumburka pod tento projekt, což ve svém vystoupení potvrdil pan starosta Trégr a dodal, že podobné aktivity město podpoří i v budoucnu. Poté následovaly připomínky a debata, kde by se ještě dalo něco vylepšit a samozřejmě se nastavil harmonogram sportovních aktivit na další školní rok. Celé sezení se neslo ve velmi pozitivní a přátelské atmosféře, která plně odrážela smysl a funkčnost tohoto projektu, který zviditelňuje nejenom město Rumburk a jeho sportovní kluby, ale především přináší dětem spoustu pozitivních zážitků a prožitků v krásné oblasti jménem SPORT. Takto spokojených a sportujících dětí je 50 a kapacita projektu ani zdaleka nestačí uspokojit všechny zájemce. Právě proto se v tomto projektu angažují již zmíněné sportovní kluby, aby další případní zájemci nebo i naše děti měly možnost uspokojit svoje pohybové potřeby v rámci tréninků těchto oddílů. Závěrem si dovolím vyjádřit obrovský dík všem, kteří v tomto projektu věnují svůj volný čas ve prospěch dětí a to jak učením nových dovedností, tak i po stránce lidské svým skvělým přístupem!

Závěrečná aktivita Sportovních her 1. stupně

Závěrečný blok aktivit Sportovních her na 1. stupni proběhl, jako je již tradicí, na lezecké stěně v Krásné Lípě pod vedením pana Fanderlika. Ten postupně seznámil děti se základy lezení na 10 metrové stěně a nutno říci, že v posledním dni lezení již většina malých sportovců úspěšně zdolala onu metu 10 metrů. Každý si pod vedením zkušeného profesionála vyzkoušel opravdu netradiční sportovní aktivitu a závěrem čekala na každého lezce sladká odměna.
Poděkování patří rodině Fanderlikově za zprostředkování této opravdu netradiční adrenalinové aktivity a budeme se těšit na další školní rok a lezení na stěně s obtížnějším sklonem.

Sportovní hry 1. stupně - fotbal

Již předposlední blok aktivit mají za sebou naši nejmenší sportovci. Tentokrát se po dobu 3 týdnů jednalo o fotbal. Trenéři Fotbalové akademie Šluknovského výběžku dětem ukázali hlavně cviky na pocit a vedení míče a samozřejmě nescházela ani nezbytná hra. Většina aktivit byla dělána soutěživou formou a u některých dětí byly znát velké pokroky. Poděkování patří tentokrát nejenom Fotbalové akademii, ale hlavně trenérům panu Janu Běloubkovi a Vladimírovi Jindřichovi, kterým pomáhal Martin Hamada. Více informací o Fotbalové akademii lze nalézt na webu:www.fkvarnsdorf.cz.

V aktivitách Sportovních her 1. stupně také základy jógy

Díky paní cvičitelce Tejnorové se nám v uplynulých dvou týdnech podařilo do programu pohybových aktivit našich mladých sportovců zařadit jógu. V těchto blocích se nacvičovala především dechová, protahovací, posilovací a rytmická cvičení, která měla za cíl více vnímat vlastní tělo. Děti tak měly vůbec poprvé možnost poznat, že v pohybových aktivitách nemusí jít vždy o dosažení nějakého výkonu a toto poznání bylo hlavním cílem tohoto bloku. V dnešní uspěchané době, to bylo velmi příjemné a zajímavé zpestření sportovních aktivit, za které chceme paní Tejnorové moc poděkovat.

Sportovní třídy 1. stupně mají za sebou šestý blok aktivit

Po 4 týdny se tentokrát naši nejmladší sportovci věnovali základům volejbalu pod vedením paní Winterové a Tlapákové, kterým pomáhali vedoucí tohoto projektu pan Hamada a paní Andrlová. Starší děti se učily a naučily základům přihrávání míče a jeho přijímání. Mladší děti se učily pocitu míče a základům přihrávání. Ve všech blocích se nám objevily hry - především různé formy přehazované, vybíjené a to vše se základy volejbalových činností a pravidel. Závěrem, jak se již stalo tradicí, byly všechny děti odměněny drobnými sladkostmi za jejich snahu a také si touto cestou dovolíme vyjádřit poděkování trenérkám paní Winterové a Tlapákové za jejich přístup k dětem a předvedené dovednosti.

Sportovní třídy 1. stupně mají za sebou pátý blok aktivit

Pod vedením trenéra Mgr. Šišuláka a jeho asistentů Tomáše Horáčka, Kláry Stodůlkové a Vojtěcha Lehrocha proběhly tréninky košíkové. Děti se seznámily se základy a pravidly tohoto sportu.
První část nácviku byla zaměřena na ovládání míče. Další bloky se děti učily vedení míče, přihrávky a střelbu na koš. Celý blok byl zakončen hrou družtev a závěrečným vyhodnocením. Při něm Mgr. Šišulák pochválil výkony dětí, jejich zapálení pro hru a šikovnost, za což všichni dostaly sladkou odměnu.
Více informací na stránkách TJ Slovan Varnsdorf Basket a Schrödingerův institut.

Sportovní třídy 1. stupně mají za sebou čtvrtý blok aktivit

V měsíci lednu proběhly tréninky juda pod vedením p.Kouteckého. Tyto tréninky se uskutečňovaly v areálu judistického oddílu. Děti se zde seznámily s prvky základních judistických technik - úchopy, postoji, pády, vychýleními a hody. Tohoto tréninkového bloku se zúčastnilo přibližně 40 dětí z prvních až čtvrtých tříd. Starší děti (3. a 4. třídy) tento blok absolvovaly již v minulém roce, proto tréninky probíhaly již s náročnějšími dovednostními, kondičními i pokročilejšími judistickými cviky. Celý blok byl zakončen zábavným cvičením se sladkou odměnou nakonec. V následujícím bloku (od 6. února do 6. března) se děti seznámí se základy košíkové. 13. 3. a 20. 3. proběhnou dvě tréninkové hodiny bruslení.
Více informací o oddílu JV JUDO Rumburk naleznete na oficiálních stránkách.

Sportovní třídy 1. stupně mají za sebou třetí blok aktivit

Třetím blokem v projektu Sportovních tříd 1.stupně bylo bruslení s trenéry p.Hamadou a pí. Andrlovou. V průběhu čtyř hodin si děti zdokonalily techniku v bruslení vpřed, přešlapování a brzdění. Každá hodina byla obohacena soutěživými prvky a různými pohybovými hrami, za které děti obdržely sladké odměny, jež byly sponzorským darem rodičů. Velké poděkování patří zároveň rodičům, kteří se velkou měrou podíleli na tréninkových hodinách - paní Fanderlikové, Tlapákové, Ducháčové, panu Tejnorovi a Tlapákovi. V současné době probíhají dvě tréninkové hodiny v tělocvičně, kde děti rozvíjejí pohybové dovednosti a také se již zúčastnily hodiny aerobiku pod vedením p. Košnarové.

Sportovní třídy 1. stupně mají za sebou druhý blok aktivit

Druhým blokem pokračoval projekt Sportovních tříd 1. stupně a v jeho rámci to byly aktivity Plaveckého klubu v Rumburku. Pod vedením několika trenérek nejprve následovaly dvě hodiny, ve kterých docházelo k všeobecnému rozvoji plaveckých dovedností (práce horních a dolních končetin, splývání, dechová cvičení, základy skákání do vody - většinou i s využitím zajímavých pomůcek) a zbylé dvě hodiny byly věnovány závodům. Každé dítě si tak mohlo v závodech, které měly dvě části (nejprve s využitím plaveckých desek a na úplný závěr klasické závody) ověřit, co vše se naučilo nového a kam ho tento blok s mnoha zajímavými informacemi a cvičeními posunul.
Nejšikovnější děti, jak je již tradicí, byly odměněny diplomy a drobnými sladkostmi. Malou sladkost na závěr však dostal každý účastník tohoto bloku.
Poděkování patří všem trenérkám místního klubu za vztah k našim nejmenším sportovcům a za zajímavé hodiny plaveckého bloku.
Pokud někoho tento blok zaujal, nebo bude mít chuť se dozvědět více o aktivitách plavecké školy, má možnost podívat se na web: www.po-rum.wz.cz.

Sportovní třídy na 1. stupni mají za sebou úvodní blok

Se začátkem nového školního roku 2012/2013 se nám rozeběhl již čtvrtý rok projektu Sportovních tříd na 1. stupni. Tentokrát však již pod záštitou města Rumburku a také vybraných sportovních oddílů. Tím vůbec prvním sportem pro naše nejmenší sportovce byla symbolicky atletika jako "královna sportů". Vše se odehrávalo na Městském stadionu s řadou zajímavých cvičení a pomůcek a děti poznávaly základy hodů, běžecké techniky, skoků a všeobecnou pohybovou průpravu. To vše pod vedením zkušených trenérů paní Winterové, Galbavé, slečny Lhotákové a pánů Wintera, Gajdoše, Koutného a Hamady po dobu čtyř týdnů.
Závěrem si dovolím poděkovat všem výše jmenovaným a také konstatovat, že atletika ukázala všem našim sportovcům trochu jiný rozměr sportování, díky své pestrosti a přístupu k pohybovým aktivitám.

[Aktualizováno: 9. 4. 2017]

Copyright © 2006 - 2017 Základní škola U Nemocnice, Rumburk