Stránky elektronické podpory

Dojde k přesměrování na stránky s přírodovědnou tématikou www.dt-zsunem.webnode.cz

Na stránkách elektronické podpory najdete:

  1. rozvrhy jednotlivých tříd
  2. suplování v nepřítomnosti vyučujících
  3. e-learningovou podporu předmětu DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 6. a 7. ročníku
  4. podporu předmětu INFORMATIKA 5. a 6. ročníku
  5. informace o zájmových/vzdělávacích/ aktivitách - ROBOTIKA, MATEMATIKA
  6. informace o projektech

[Aktualizováno: 7. 11. 2016]

Copyright © 2006 - 2017 Základní škola U Nemocnice, Rumburk