Suplování

Náhradní rozvrhy

Plánované změny v rozvrzích pro všechny ročníky 2. stupně naší základní školy naleznete na internetové adrese zsunem.edupage.org.
[Aktualizováno: 17. 8. 2015]

Copyright © 2006 - 2017 Základní škola U Nemocnice, Rumburk