Zájmová činnost

1. stupeň

nepovinné předměty
 • nápravná cvičení z českého jazyka - Mgr. Ivana FRIMLOVÁ
 • rozvoj řečových dovedností - Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ
 • Čtyřlístek (sborový zpěv) - Mgr. Ludmila UHROVÁ, Mgr. Iva ŠABATOVÁ
zájmové útvary
 • sportovní hry - Jitka ANDRLOVÁ, Mgr. Martin HAMADA
 • aerobic - Mgr. Alena KOŠNAROVÁ
 • "Děti na startu" - Mgr. Alena KOŠNAROVÁ, Jitka ANDRLOVÁ
 • čtenářský klub - Mgr. Helena VENTUROVÁ
 • ruština - Ing. Alla POKORNÁ
 • deskové hry - Mgr. Iveta ADAMCOVÁ
 • basketbal - Mgr. Jan ŠIŠULÁK
 • pletení z papíru - Mgr. Petra ŠKVRNOVÁ
 • kreativní tvoření - Mgr. Petra ŠKVRNOVÁ
 • španělština - Mgr. Denisa KRÁLOVÁ
 • kudy z nudy - Mgr. Monika SISMILICHOVÁ

2. stupeň

nepovinné předměty
 • nápravná cvičení z českého jazyka - Mgr. Dana SLANAŘOVÁ
 • Čtyřlístek (sborový zpěv) - Mgr. Ludmila UHROVÁ, Mgr. Iva ŠABATOVÁ
 • sportovní hry - Mgr. Martin HAMADA
 • fyzikální praktika - Ing. Pavlína PFEIFEROVÁ
zájmové útvary
 • Eko - Bio - Mgr. Pavla BOHÁČKOVÁ
 • basketbal - Mgr. Jan ŠIŠULÁK
 • aerobic - Mgr. Alena KOŠNAROVÁ
 • dramatický kroužek - Alena CHROUSTOVSKÁ
 • ruský jazyk - Alena CHROUSTOVSKÁ
 • výtvarné činnosti - Jarmila MEJSTŘÍKOVÁ
 • míčové hry - Mgr. Alena KOŠNAROVÁ
 • fotbal - Mgr. Miloš OBERREITER
 • čtenářský kroužek - Mgr. Dana SLANAŘOVÁ
 • Sušená sušenka (školní časopis) - Mgr. Dana SLANAŘOVÁ
 • zeměpisný kroužek - Mgr. Robert JASA
 • žákovský parlament - Mgr. Miloš OBERREITER
[Aktualizováno: 22. 10. 2016]

Copyright © 2006 - 2017 Základní škola U Nemocnice, Rumburk