Obsah

ZŠ U Nemocnice získala prostřednictvím projektů 210 940 Kč

Typ: ostatní
V dnešní době se každá škola snaží získat pro své žáky co nejvíce finančních prostředků. Učitelé je shánějí pomocí podávání různých projektů, nad jejichž zpracováním tráví mnoho svého volného času. Ani tehdy, pokud projekt podají, nemají ještě vyhráno. Schvalovací řízení probíhají podle přísných pravidel a konkurence je veliká.

Základní škola U Nemocnice podala během školního roku 2007/2008 celkem sedm projektů, čtyři z nich byly úspěšné. Škola tak získala 51 500 Kč na ekologickou výchovu, 137 000 Kč na mezinárodní spolupráci v rámci Svazu škol SCHOLA a 22 440 na jazykovou přípravu pedagogů. Ve schvalovacím řízení je dosud projekt podaný do programu CÍL 3, zaměřený na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na období let 2007 – 2013. V únoru, kdy proběhne schvalovací řízení, bude mít škola jasno i o tomto projektu.

Úspěšné projekty připravily paní učitelky Iveta Adamcová, Miroslava Macková, Eva Čáchová, Věra Ruttová. Poděkování patří nejen jim, ale také všem učitelům, kteří na projektech pracovali a také všem, kteří pak společně se svými žáky projekty ve škole uskutečňují.


Vytvořeno: 28. 12. 2017
Poslední aktualizace: 28. 12. 2017 16:22
Autor: