Obsah

Adopce

Adopce puštíka bělavého v roce 2013

Adoptovaný puštík bělavýDěkujeme všem, kteří přispěli na naše adoptované zvířátko puštíka bělavého v Zoo v Děčíně. Opět se nám podařilo docílit částky 2800 Kč a s adopcí tak pokračujeme i v tomto roce! Největší měrou se na výběru peněz podílely třídy 8. A a 9. B. Některé třídy jistě rády využijí volného vstupu do zoo, který je nám díky adopci každoročně poskytnut. Našeho puštíka mezi ostatními sovami snadno najdete, jeho místo je označeno tabulkou se jménem adoptivního rodiče - tedy jménem naší školy.

Od 1. 11. 2007 je naše škola „adoptivním rodičem“ puštíka bělavého ze Zoologické zahrady v Děčíně. Od žáků a učitelů se podařilo vybrat celkem 7141Kč. Díky tak vysoké částce jsme mohli puštíka adoptovat na 3 roky! Tento finanční příspěvek poslouží puštíkovi na krmení, teplo a možná i kousek nového obydlí. Zoo nám na oplátku nabídla zdarma výukový program pro žáky dle našeho výběru.

Až se za puštíkem vydáte, najdete ho v horní části zoo v kleci, kterou spokojeně obývá s kamarádem. Nepřehlédněte cedulku s upozorněním na adopci puštíka naší školou. Pro lepší představu si prohlédněte fotografie ve vitríně vedle sborovny.

Děkujeme všem, kterým není život zvířátek lhostejný a na adopci sovičky přispěli!