Školní jídelna

Zdeňka BUŘILOVÁ - vedoucí školní jídelny
tel.: 412 332 737

Provoz

11:30 - 12:00   /výdej pro cizí strávníky
11:45 - 14:00   /výdej pro školní strávníky

Bezlepková dieta

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů byla vydána na základě zmocnění v § 35 odst. 2, § 121 odst.1 a § 123 odst. 5 školského zákona a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 121 odst.2 školského zákona.

Vyhláška nově umožňuje zařízením školského stravování se rozhodnout zda dietní stravování provozovat nebo ne.
Vzhledem k náročnosti dodržování vyhlášky,dietní stravu vařit nebudeme, protože nemůžeme splňovat všechny podmínky vyhlášky.


Podmínky:
  • Zvlášť vyčleněnou kuchařku pouze pro dietní stravu.
  • Doložit odbornou garanci poskytovatele výdejní stravy.
  • Receptury včetně technologických postupů.
  • Garanční terapeut – dohlížení /Cena 450,- na 1 hod./
  • Nutriční terapeut, který bude vše schvalovat, doporučovat, proškolovat kuchařku.
  • V kuchyni vyčleněný prostor včetně nádobí.
  • Rozdílné ceny v nákupu potravin /podstatně dražší./
V Rumburku dne 31. srpna 2015
Vedoucí jídelny Z. Buřilová – jednatel společnosti
Školní jídelna - BUŘILOVÁ
U Nemocnice 5, Rumburk

Upozornění pro rodiče a strávníky na změnu stravného

Od 1. prosince 2007 zvyšujeme cenu jednoho obědu o 3Kč, což je v průměru o 60Kč měsíčně. Cenu obědů jsme nuceni zvýšit, abychom mohli i nadále plnit spotřební koš potravin a tak dodržovat doporučení pracovníků výživy a hygieny o zdravé výživě dětí.

Jak je možné platit stravné bezhotovostně

Zálohově měsíc dopředu dáte trvalý příkaz k 15. v měsíci na částku 450Kč pro jednoho strávníka. Pro dva sourozence to je 900Kč.

Běžný účet školní jídelny je 4006150227/0100
Variabilní symbol je rodné číslo dítěte. Při platbě na dvě děti rodné číslo toho mladšího.

Vyúčtování je jednou ročně v červenci. O prázdninách musíte trvalý příkaz přerušit, obnovuje se k 15.srpnu.

Já od Vás potřebuji Vaše číslo účtu ze kterého budete platit a rodné číslo dítěte.

Nebo jednodušeji inkasem, které provádí jídelna z Vašeho sporožirového účtu, číslo nám nahlásíte, takže veškeré vyúčtování včetně přeplatků provedeme za Vás, čímž Vás zbavíme starostí.
Stejně pokračujeme bez přerušení i po prázdninách.
Platby se provádí v měsíci srpnu až květnu, přeplatky v červenci.
Vy pouze dáte ve spořitelně souhlas k inkasu na toto sběrné číslo 0100183991.Školní jídelna, U Nemocnice 5
Rumburk
[Aktualizováno: 6. 9. 2015]

Copyright © 2006 - 2017 Základní škola U Nemocnice, Rumburk