Obsah

15.08.2018

Zahájení školního roku 2018/2019

V pondělí 3. září od 8.00 proběhne v jednotlivých kmenových třídách slavnostní zahájení školního roku 2018/2019. Výuka bude ukončena v 8.45.

Detail

11.07.2018

Provoz školní jídelny

Úhrada obědů na měsíc září bude možná v kanceláři školní jídelny v týdnu od 27. srpna, každý den od 8.00 do 13.00.

Detail

28.06.2018

Prázdniny za dveřmi 1

Prázdniny za dveřmi

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí žáci, vážení rodiče, školní rok 2017/2018 je na svém úplném konci. Máme za sebou deset náročných pracovních měsíců. Ani se nenadějeme a bude tu září. Než se tak stane, přeji všem zaměstnancům školy, žákům a jejich rodičům krásné a nezapomenutelné prázdniny. Ať volný čas strávíte podle svých přání, pochytáte mnoho nových zkušeností a prožijete krásné chvíle. Přejeme všem krásné prázdniny, plné nejen dobrodružství, ale i odpočinku a pohody.

Detail

28.06.2018

Představení mediace 1

Představení mediace

Ve čtvrtek 28. června představili naši peer mediátoři proces mediace svým mladším spolužákům ze čtvrtých a pátých tříd. V čtyřicetiminutovém programu se žáci 1. stupně dozvěděli, kdo ve škole je peer mediátorem a jak může svým spolužákům pomoci, co je a jak probíhá mediace ve školním prostředí a jaké techniky se v procesu mediace používají. Svým vystoupení se snažili stávající peer mediátoři získat další členy svého týmu z nižších ročníků. Pro peer mediátory z 9. ročníku byla tato akce rozloučením s mediací na naší škole. Doufáme, že své zkušenosti a dovednosti využijí i na svých středních školách. Za jejich výbornou práci jim tímto děkujeme.

Detail

27.06.2018

Zahraniční exkurze 1

Zahraniční exkurze

Úřad vlády České republiky, Agentura pro sociální začleňování, ve spolupráci s Neue Europa Mittelschule Peilstein v Rakousku připravila pro 15 účastníků z celé České republiky třídenní zahraniční exkurzi, jejíž cílem byla výměna zkušeností a dobrých praxí v oblasti inkluzivního vzdělávání mezi hostitelskou základní školou v Peilsteinu im Mühlviertel a pedagogy, řediteli škol a představiteli zřizovatele, zejména z odborů školství a sociálních věcí, z různých regionů České republiky. Účast na exkurzi byla nabídnuta jednomu zástupci ze ZŠ Tyršova, Rumburk a ředitelce ZŠ U Nemocnice. V průběhu exkurze byli účastníci seznámeni s rakouským vzdělávacím systémem, navštívili Centrum pro inkluzi a speciální pedagogiku a základní školu, kde diskutovali o vzdělávání integrovaných žáků s učiteli a asistenty školy. Měli také možnost se setkat s představiteli obce, školním inspektorem a hejtmankou a diskutovat s nimi o spolupráci školy se zřizovateli, rodiči, dalšími partnery a institucemi. http://www.socialni-zaclenovani.cz/cesti-pedagogove-na-exkurzi-v-rakousku-co-se-dozvedeli-o-inkluzi-v-tamnich-skolach

Detail

26.06.2018

Konec školního roku

Konec školního roku 2017/2018 se nezadržitelně blíží, prázdniny jsou před námi. Děti po celý rok pilně pracovaly, a tak si zaslouženě užily školní výlety se svou paní učitelkou. Ať už to byl výlet do Mirakula či turistický výlet na Vlčí horu. I přes to, že pro některé paní učitelky je konec školního roku ve znamení loučení se se svou třídou a možná i s troškou slziček, jistě se na prázdniny všichni těší, a tak Vám za všechny paní učitelky 1.stupně preji krásné prázdniny plné sluníčka a pohody.

Detail

26.06.2018

Orientační běh

V úterý, 19.6., se žáci čtvrtých a pátých tříd zúčastnili orientačního běhu v areálu školy. Velké poděkování patří p.u. Jasovi za skvělý nápad a organizaci. Děti byly spokojené, užily si to a s velkým nadšením se pustily do boje s mapou, orientací v prostoru a prací s kontrolními čipy.

Detail

25.06.2018

Reprezentanti v košíkové a regionální finále 1

Reprezentanti v košíkové a regionální finále

Velkým úspěchem skončila reprezentace našich čtvrťáků v basketbale základních škol. Po postupu z okresního finále jsme měli možnost se v regionálním finále utkat také s výběry sportovních tříd a získat zajímavou zkušenost. V úterý 19. června jsme tak v Děčíně poměřili síly s dalšími družstvy našeho kraje. Na postup to nestačilo, ale všem patří velká pochvala za krásnou reprezentaci naší školy a poděkování paní vychovatelce Andrlové a trenérce Kláře za doprovod na tuto akci.

Detail

24.06.2018

Přednáška - sociální sítě

Přednáška studentek Gymnázia Rumburk

Bývalé žákyně naší školy, studující nyní na gymnáziu, navštívily třídu 6.C s připravenou přednáškou na téma "Problematika sociálních sítí." Své posluchače se snažily přesvědčit k obezřetnosti při využívání Facebooku, Twitteru, Instagramu apod.

Detail

24.06.2018

Žákovský parlament

Žákovský parlament - poslední schůze

Na poslední schůzi parlamentu jsme si řekli, co se nám letos líbilo a nelíbilo a co se pokusíme příští rok změnit. Dohodli jsme se, že bychom chtěli ještě stihnout přespávání v tělocvičně, jako rozlučku s deváťáky... Pak jsme hráli hru "živý obraz". Moc jsme si to užili a nakonec jsme si popřáli hezké prázdniny. Natálie Macháčková (7.B)

Detail

22.06.2018

Velmi povedené ukončení Sportovních her I. stupně 1

Velmi povedené ukončení Sportovních her I. stupně

Ve středu 20. června v odpoledních hodinám se děti z kroužku Sportovních her I. stupně rozloučily se stávajícím školním rokem. A loučení to bylo povedené. Nejenom, že nám přálo počasí, ale především nadšení a touha se stále zlepšovat byla patrná na všech účastnících. Celkem všechny zúčastněné čekali 4 stanoviště (judo, fotbal, házená a basketbal), kde si každý mohl vyzkoušet různé dovednosti a zároveň si i danou aktivitu zahrát. Protože pozvánka směřovala i k rodičům, aby mohli zjistit, jak mají šikovné dítě, došlo i na vyzkoušení aktivit ze strany rodičů. Velké poděkování směřujeme nejdříve všem našim dětem a jejich rodičům a velký dík přidáváme vedoucím jednotlivých aktivit za vzornou organizaci a výběr daných činností - za judo cvičenci od pana trenéra Kouteckého, fotbal vedl Ondra Macko z FK Rumburk, basketbal trenéři Klára a Honza z Basketbalové akademie Šluknovska a házenou učitel TV Martin Hamada a Jitka Andrlová za školní družinu. Po skončení daných aktivit bylo ještě pro děti přichystáno překvapení v podobě diplomů podepsaných reprezentanty České republiky v kolektivních sportech. V přiložené fotogalerii se můžete podívat na vydařené sportovní odpoledne, které ukončilo opékání buřtů.Závěrem si dovolím popřát všem dětem krásné prázdniny a jejich rodičům hezkou dovolenou plnou pohybu.

Detail

22.06.2018

Organizace posledního týdne školního roku

V pondělí 25. června bude probíhat výuka dle rozvrhu. Od úterý 26. června do čtvrtka 28. června bude výuka ukončována na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. V pátek 29. června bude výuka ukončena v 8.45 po slavnostním vydání vysvědčení. Obědy budou v tento den vydávány od 10.00 do 13.00.

Detail

21.06.2018

Ukončeníí pokusného ověřování 1

Ukončení pokusného ověřování

Naše škola byla v roce 2016 zařazena mezi 21 škol, na kterých bylo cílem ověřit systém zavádění žákovských parlamentů a vytvořit na nich konzultační centra pro podporu dalších škol v budoucnu. Pokusné ověřování bylo zahájeno 1. září 2016 a ukončeno na společném setkání zástupců škol, které se konalo 6. - 8. června v Žirovnicích. V naší škole žákovský parlament pod vedením odborníků z NÚV, CEDU a COV vznikl, pracuje a pod vedením Mgr. Miloše Oberreitera se aktivně se podílí na životě školy.

Detail

17.06.2018

Žákovský parlament 1

Žákovský parlament

Na předposlední schůzi parlamentu jsme vyplňovali dotazník na dotaci na nové lavičky před naší školu. Hráli jsme hru, ve které, kdo prohrál, dělal dřepy a kliky. Náš pan učitel, jako silný chlap udělal pouze 10 dřepů, zatímco Eliška udělala poctivých 10 kliků! Povídali jsme si, co bude probíhat v parlamentu příští rok a přemýšleli jsme o nějaké rozlučce parlamenťáků. Pro deváťáky bylo toto poslední zasedání parlamentu, tak snad vyjde nějaký ten společný výlet. Aneta Brahová

Detail

14.06.2018

Měsíc fotbalu na Sportovních hrách I. stupně se vydařil 1

Měsíc fotbalu na Sportovních hrách I. stupně se vydařil

Posledním společným sportem v rámci Projektu Sportovních her byl fotbal. Většina hodin proběhla pod vedením Martina Hamady a jeho syna Jakuba, kteří si pro děti připravili spoustu dovedností a pohybových her. Pokud se podíváte do přiložené fotogalerie, uvidíte, nejenom s jakými pomůckami se děti učily fotbalovým dovednostem, ale především uvidíte nadšení a zápal se kterým k činnostem přistupovaly. Největší úspěch a energie byla vždy vkládána do fotbalových zápasů a při pohledu na již zmíněnou fotogalerii je naprosto zbytečný další komentář. Děti byly opravdu velmi šikovné a úžasné!

Detail

14.06.2018

Pozvánka na slavnostní zakončení Sportovních her I. stupně 1

Pozvánka na slavnostní zakončení Sportovních her I. stupně

Vážení rodiče, pokud chcete vidět, co vše zvládá Vaše dítě a zároveň si i tyto aktivity vyzkoušet, tak Vás co nejsrdečněji zveme ve středu 20. června v 15,00 hodin na školní sportovní hřiště. Zde budou připraveny aktivity z házené, juda, basketbalu, ragby a fotbalu. Tyto aktivity budou prezentovat trenéři jednotlivých sportů a Vy si společně se svými dětmi budete moci také zasoutěžit. V případě příznivého počasí si vezměte kromě sportovního oblečení také buřty a pečivo, neboť po závěrečném ocenění dětí bude následovat táborák s opékáním buřtů. Pokud nám nebude přát počasí, budeme soutěžit v tělocvičnách!! Za garanty Sportovních her Vás zvou: Martin Hamada, Jitka Andrlová a především Vaše skvělé děti!

Detail

13.06.2018

Byla to paráda.

ŠLUKNOVSKÁ LIGA

Poslední kolo Šluknovské ligy proběhlo ve středu 13.6. na atletickém stadionu v Rumburku. Soutěžit šla čtyři tříčlenná družstva. Mladší žákyně: Natálie Macháčková, Kateřina Šlengrová a Klára Ptáčníková. Starší žákyně: Valerie Barcalová, Adéla Valentová a Eliška Bradáčová. Mladší žáci: Vojtěch Lhoták, František Hrádek a Jan Walter. Starší žáci: Ladislav Všetečka, Zdeněk Soldát a Oliver Beneš. Každý běžel 60m nebo 100m, skákal do dálky, házel míčkem nebo vrhal koulí. Na závěr se běží štafeta 4x100m a musí běžet 2 mladší a 2 starší závodníci. No a já musím opět užít jen slova - super, úžasné, výborně!!! Nejlépe si vedlo družstvo mladších žákyň. Holky byly třikrát první. A štafeta v obsazení Klára Ptáčníková, Natálie Macháčková, Valerie Barcalová a Eliška Bradáčová neměla konkurenci. Holky měly velký, několikametrový náskok, to byla paráda. CELKOVĚ JSME LETOŠNÍ ŠLUKNOVSKOU LIGU VYHRÁLI. Všem závodníkům, kteří se během školního roku účastnili ŠL, ještě jednou moc děkujeme.

Detail

10.06.2018

Primární prevence - Trestní právo 1

Primární prevence - Trestní právo

Během května prošly všechny deváté třídy preventivním programem na téma trestního práva. Mgr. Michal Barák, pracovník střediska Probační a mediační služby Rumburk, zhodnotil své přednášky slovy: "Úspěchem bude, pokud se s žádným z žáků nesetkám v rámci své profese."

Detail

07.06.2018

Sportovní olympiáda  1

Sportovní olympiáda

Dnes 7. 6. se na naší škole konala sportovní olympiáda v rámci Česko - německého projektu. Tato akce byla určena pro žáky sedmých, osmých a devátých ročníků. Akce se zúčastnili zástupci naší školy, ZŠ Hrádek Lidická a školy Oberland Ebersbach. Každý ročník reprezentoval šestičlenný tým tvořený třemi chlapci a třemi dívkami. Výkony všech členů družstva se sčítaly. Kategorii sedmých ročníků vyhráli žáci z Hrádku, naše družstvo obsadilo druhé místo. Naši osmáci svojí kategorii vyhráli před Hrádkem a Ebersbachem. Žáci devátých ročníků obsadili následující příčky: první místo Hrádek, druhé ZŠ U Nemocnice a třetí místo Oberland Ebersbach. Všem účastníkům gratulujeme k pěkným výsledkům. Žákům naší školy děkujeme za reprezentaci školy a žákům třídy IX.C děkujeme za pomoc při organizaci soutěže.

Detail

07.06.2018

Česko - německý projekt výukové exkurze 1

Česko - německý projekt výukové exkurze

Minulý týden proběhla jedna z posledních akcí Česko- německého projektu. Žáci a jejich partneři podnikli výukové exkurze. V pondělí 28. května jeli šesťáci se svými partnery do Mladé Boleslavi. Zde navštívili muzeum Škodovky a továrnu, kde se podívali na výrobu a montáž aut. V úterý 29. 5. jeli žáci sedmého ročnícu s partnerskou třídou Hydrix do Kutné Hory. Zde si prohlédli např. Kostnici, chrám Svaté Barbory a historické centrum města. Ve středu 30. května jeli žáci osmých tříd se svými partnery do Prahy. Zde si prohlédli Pražský hrad, chrám Svatého Víta, Zlatou uličku, Karlův most a některé dalsí pamětihodnosti našeho hlavního města.

Detail

07.06.2018

Turistický kurz 1

Turistický kurz

Turistický kurz žáků osmých ročníků se konal od 14. do 18. května. Této akce se zúčastnilo 60 dětí. V pondělí ráno vyrazily pěšky do Jiřetína pod Jedlovou. Kolem poledne dorazily k penzionu Pod Jedlovou a ubytovaly se v chatě Růžena. Po obědě a krátkém odpočinku se zapojily do doutěží a her. V úterý žáci navštívili sklárnu Ajeto v Lindavě, Skalní hrad ve Sloupu a prohlédli si Přírodní divadlo. Ve středu se děti po deštivé noci vydaly na celodenní túru. Kromě jiného se podívaly na vrchol Luže. Celkem tento den ušly asi 27 kilometrů. Adrenalinovým aktivitám se věnovaly ve čtvrtek. Nechyběla ani diskotéka a noční stezka odvahy. Děti i jejich doprovod si pobyt v přírodě užili.

Detail

04.06.2018

Poděkování

Rádi bychom poděkovali paní Wagnerové a paní Monice Babišové za zakoupení pomůcek pro sociálně slabého žáka v 1.A.

Detail

04.06.2018

Den dětí na 1.stupni

Ve čtvrtek, 31.5.,děti z prvního stupně prožily krásné dopoledne plné soutěží, které pro nás připravili chlapci a dívky z 2. stupně  ke dni dětí. I když bylo slunečno a horko, děti si to užily. Plnily celkem 11 úkolů, za které získaly sladkou odměnu. Paní učitelky i děti moc děkují za pěkné dopoledne a připravené soutěže. Bylo to fajn.

Detail

03.06.2018

SPORTOVNÍ AKADEMIE 1

SPORTOVNÍ AKADEMIE

Kdy: PONDĚLÍ 18.6. od 16:30. Kde: tělocvíčna ZŠ U Nemocnice. Co uvidíte: trochu aerobiku, trochu country, trochu gymnastiky. Těší se na Vás cvičitelky, trenérky a děti z Fit klubu.

Detail

01.06.2018

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy

zápis ze dne 19. 4. 2018

Detail

SUPLOVÁNÍ  

STISKNI PRO ZOBRAZENÍ SUPLOVÁNÍ

pro pedagogy a 6. až 9 ročníky.