Úvod

Naše základní škola byla otevřena v září roku 1984. Je umístěna v klidné části města mezi rodinnými domy a městskou zelení v blízkosti Lužické nemocnice. Školu tvoří čtyři pavilony. První mají celý k dispozici nejmenší děti od 1. do 5. třídy. Druhý užívají žákyně a žáci 6. až 9. tříd. Mají v něm nejen své kmenové třídy, ale i odborné učebny. Třetí pavilon tvoří třídy školní družiny a aula. K němu jsou připojeny dvě prostorné tělocvičny s šatnami. Ve čtvrtém pavilonu sídlí školní kuchyně s jídelnou. Všechny tyto části jsou spojeny centrem s vestibulem, šatnami, ředitelnou a sborovnou. Školu obklopuje velký pozemek se sportovním areálem a dětským hřištěm.Dotazník pro rodiče žáků školy

Národního ústavu pro vzdělávání

Máte-li zájem se zapojit do studie, registrujte se prosím do studie na webovém rozhraní, v němž je potřeba specifikovat věk a pohlaví dítěte a Vaši e-mailovou adresu. V průběhu několika dní Vám bude na e-mailovou adresu zaslán odkaz s přístupem do dotazníku.
Máte-li jakékoliv dotazy k této studii, neváhejte kontaktovat koordinátora Mgr. Jakuba Jelínka, na nějž můžete nalézt níže kontakt.
Informace k dotazníku: informace k dotazníku Národního ústavu pro vzdělaní [PDF, 169.6 kB]

Mgr. Jakub Jelínek
Oddělení pro tvorbu diagnostických a intervenčních nástrojů
Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9
email: jakub.jelinek@nuv.cz
telefon: 283 881 250, linka č. 17Aktuality

Projekt Sportovních tříd pokračuje
V úterý 19. září se na naší škole uskutečnilo setkání garantů sportů v rámci Projektu "Hodina pohybu navíc" na I. stupni. Tento Projekt pod patronací Ministerstva školství zahrnuje okruh 6 sportů, které dávají možnost dětem rozvíjet svoje dovednosti trochu jinou formou, než probíhají klasické tréninky ve sportovních klubech. Jedná se o aktivity fotbalové, basketbalové, volejbalové, házenkářské, úpolové + ragbyové a bruslařské. Paní ředitelka ing. Bušková na již výše zmíněné schůzce přivítala nejenom garanty jednotlivých sportů - p. Šišuláka (basketbal), p. Petra (ragby), p. Kouteckého (úpoly), p. uč. Hamadu a pí vych. Andrlovou (ostatní sporty), ale i představitele města Rumburku za sportovní příspěvkovou organizaci p. Voldřicha. Všichni zúčastnění potvrdili svůj zájem i v tomto školním roce podporovat tento Projekt a dát možnost našim dětem poznat základy a kouzlo daných pohybových aktivit. Úvodní bloky na naší škole začínají 20. září a moc se těšíme i na prvňáčky, kteří podobné aktivity zažijí poprvé.
Přidáno: středa 20. 9. 2017 | Autor: Mgr. Martin Hamada
První schůzka SRPŠ
V úterý 3. října od 17.30 se ve sborovně školy koná první schůzka SRPŠ. Srdečně zveme třídní důvěrníky tříd.
Přidáno: pondělí 18. 9. 2017 | Autor: Ing. Romana Bušková
Provoz jídelny
Z důvodu opravy odpadů ve školní jídelně bude jídelna v pátek 29. září mimo provoz.
Přidáno: středa 13. 9. 2017 | Autor: Ing. Romana Bušková
Volno ředitele školy
S odkazem na § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy na pátek 29. září volno ředitele školy. Školní družina bude v provozu v běžnou provozní dobu dle požadavku rodičů a Vnitřního řádu školní družiny, školní jídelna v tento den vaří.
Přidáno: pátek 8. 9. 2017 | Autor: Ing. Romana Bušková
Třídní schůzky
V úterý 19. září se v jednotlivých kmenových třídách konají úvodní třídní schůzky. V 2. - 5. ročníku od 16.00, v 6. - 9. ročníku od 17.00. Srdečně zveme k návštěvě školy všechny zákonné zástupce žáků.
Přidáno: pátek 8. 9. 2017 | Autor: Ing. Romana Bušková
Florbalová akademie FBC Šluknovsko
První tréninkový nábor do Florbalové akademie FBC Šluknovsko se uskuteční ve středu 6.9. a v pátek 8.9. od 15.30 do 19.00 v tělocvičně školy. FBC Česká Lípa zve žáky a jejich rodiče dne 18.9.2017, od 20.00 na utkání mezi FBC Česká Lípa a FBC Liberec, které se bude konat na zimní stadionu v České Lípě. Vstupné pro žáky a jejich rodiče je zdarma. Během utkání je připraveno mnoho soutěží o hodnotné ceny!
Přidáno: úterý 5. 9. 2017 | Autor: Ing. Romana Bušková
Přání do nového školního roku
Dva měsíce prázdnin jsou za námi a před námi nový školní rok. Přejeme všem žákům a pedagogickým pracovníkům školy, aby pro ně škola byla místem nejen vzdělávání, objevování, odhalování tajemství, zajímavých setkání, ale také místem respektování se, pohody, dobré nálady a radosti z úspěchů. Přejeme všem zaměstnancům školy, žákům a rodičům, aby nadcházející školní rok byl klidný, pohodový a úspěšný.
Přidáno: pondělí 4. 9. 2017 | Autor: Ing. Romana Bušková
Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí
Loni naše škola odevzdala k recyklaci 12 televizí, 19 monitorů a 566,00 kg drobného elektra. V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody škola díky recyklaci ušetřila ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že škola a její žáci v loňském roce vytřídili 12 televizí, 19 monitorů a 566,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 18,35 MWh elektřiny, 1 067,47 litrů ropy, m3 vody a 0,57 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,76 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 15,58 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Přidáno: sobota 2. 9. 2017 | Autor: Mgr. Pavla Boháčková
Zahájení školního roku 2017/2018
V pondělí 4. září bude v jednotlivých kmenových třídách slavnostně zahájen školní rok 2017/2018. Naše prvňáčky přijde přivítat starosta města Rumburka Ing. Jaroslav Sykáček. Výuka bude probíhat od 8.00 do 8.45. Školní družina bude v provozu dle běžné provozní doby, školní jídelna vydává obědy od 10.30 do 13.00.
Přidáno: středa 30. 8. 2017 | Autor: Ing. Romana Bušková
[Aktualizováno: 23. 9. 2017]

Copyright © 2006 - 2017 Základní škola U Nemocnice, Rumburk