Volná pracovní místa

vyhlášená výběrová řízení na pracovní pozice

Učitel/učitelka německého jazyka, pracovních činností

Požadavky na pozici učitele/učitelky uvedených předmětů:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění
 • odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy podle § 8 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění, v předmětu německý jazyk, pracovní činnosti
 • praxe v základním vzdělávání v ČR výhodou

Náplň práce:

výuka uvedených předmětů na 2. stupni základní školy na plný úvazek

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: od 28. srpna 2017

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady zasílejte doporučeně do 23. června 2017 na poštovní adresu:


Základní škola Rumburk
U Nemocnice 1132/5
408 01 Rumburk

K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do konce června 2017.
Bližší informace k výběrovému řízení podá ředitelka školy.
Ředitelka školy může výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.


Na úřední desce školy

vyvěšeno dne: 26. 5. 2017
sejmuto dne: 23. 6. 2017

Speciální pedagog

Požadavky na pozici:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění
 • odborná kvalifikace pro speciálního pedagoga podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění
 • pedagogická praxe v základním vzdělávání v ČR výhodou

Náplň práce:

pedagog – spolupráce s vedoucím učitelem na vzdělávání žáka se SVP v hodinách českého jazyka a matematiky vzhledem k individualizaci učiva – úvazek 0,5
školní speciální pedagog – úvazek 0,5

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa speciálního pedagoga
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: od 28. sprna 2017

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady zasílejte doporučeně do 26. května 2017 na poštovní adresu:


Základní škola Rumburk
U Nemocnice 1132/5
408 01 Rumburk

K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do 8. června 2017.
Bližší informace k výběrovému řízení podá ředitelka školy.
Ředitelka školy může výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.


Na úřední desce školy

vyvěšeno dne: 24. 4. 2017
sejmuto dne: 26. 5. 2017

Asistent pedagoga

Požadavky na pozici asistenta pedagoga:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění
 • odborná kvalifikace pro asistenta pedagoga podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění
 • pedagogická praxe v základním vzdělávání v ČR výhodou

Náplň práce:

Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.
Částečný úvazek - 0,75.

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa asistenta pedagoga
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: od 28. sprna 2017

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady zasílejte doporučeně do 26. května 2017 na poštovní adresu:


Základní škola Rumburk
U Nemocnice 1132/5
408 01 Rumburk

K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do 8. června 2017.
Bližší informace k výběrovému řízení podá ředitelka školy.
Ředitelka školy může výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.


Na úřední desce školy

vyvěšeno dne: 24. 4. 2017
sejmuto dne: 26. 5. 2017
[Aktualizováno: 24. 5. 2017]

Copyright © 2006 - 2017 Základní škola U Nemocnice, Rumburk