Obsah

prázdniny

 

24.07.2020

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Informace k připravované schůzce

Detail

09.07.2020

Informace školní jídelny

Informace k přihlašování a placení obědů na školní rok 2020/2021

Detail

01.07.2020

Ztráty a nálezy

Vážení rodiče. V budově školy se nashromáždilo větší množství zapomenutých věcí. Podívejte se, prosím, jestli některé nepostrádáte. Zapomenuté věci si můžete vyzvednout od 1. do 31. července v době od 8.00 do 14.00, v jiný čas po telefonické domluvě. Po tomto termínu budou nevyzvednuté věci poskytnuty k charitativním účelům.

Detail

24.06.2020

Slavonostní ukončení školního roku 1

Slavnostní ukončení školního roku

V úterý 30. června od 8.00 do 8.45 bude ve všech třídách slavnostně ukončen školní rok 2019/2020 vydáním vysvědčení. Dopolední aktivity žáků 1. stupně budou zajištěny do 10.00. Obědy budou vydávány od 10.00 do 13.00.

Detail

19.06.2020

Výsledky voleb do Školské rady

V úterý 15. června proběhly na naší škole volby do Školské rady. Na následující tři roky byl za zákonné zástupce do Školské rady zvolen pan Josef Nechanický, za pedagogické pracovníky Mgr. Miloš Oberreiter. Blahopřejeme. Nová Školská rada zahájí svou činnost na základě zřizovací listiny, kterou vydá zřizovatel školy Město Rumburk.

Detail

15.06.2020

Změna stravného žáků od 1. září 2020

S platností od 1. září 2020 dojde ke zvýšení cen stravného pro žáky. Ve věkové kategorii 6 - 10 let se zvýší stravné na 25 Kč za oběd, ve věkové kategorii 11 - 14 let na 27 Kč za oběd a ve věkové kategorii 15 let a více na 29 Kč za oběd.

Detail

15.06.2020

Provoz školní jídelny v průběhu hlavních prázdnin

V průběhu hlavních prázdnin bude školní jídelna v provozu od 1. 7. do 10. 7. a od 24. 8. do 31. 8.

Detail

02.06.2020

Obnovení osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

S platností od 8. června 2020 bude obnovena osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole.

Detail

01.06.2020

Ochrana zdraví a provoz základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. 5. 2020 vydalo aktualizovaný dokument k provozním podmínkám základních škol "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020".

Detail

19.05.2020

Provoz školní jídelny

Od pondělí 25. května se můžou žáci, kteří budou docházet na vzdělávání do školy, zaměstnanci školy a cizí strávníci stravovat ve školní jídelně. Obědy je nutné přihlásit do středy 20. května. Žáci 1. stupně a devátých tříd budou přihlášeni školou na základě projeveného zájmu v dotazníkovém šetření. Cizí strávníci mají zákaz vstupu do jídelny. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat pouze zadním vchodem do jídelny v čase 11. 00 -11.30, kdy si strávník odebere oběd v jídlonosiči a zároveň odevzdá prázdný jídlonosič na určené místo. Jídlonosiče musí být označeny visačkou se jménem.

Detail

18.05.2020

Průběžné hodnocení žáků 2. stupně

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o průběžném hodnocení Vašeho dítěte. Proto prosíme o přinesení žákovské knížky do školy v termínu 19. - 22. 5. (každý den od 9.00 do 11.00). Žákovskou knížku vložte do boxu s označením třídy ve vstupní hale školy. Žákovské knížky se zapsaným hodnocením z hlavních předmětů si můžete následně vyzvednout v termínu 27. - 29. 5. (každý den od 9.00 do 11.00). Předem Vám děkujeme za spolupráci.

Detail

15.05.2020

Přijímání žáků do 6. ročníku 1

Přijímání žáků do 6. ročníku

Ve školním roce 2020/2021 plánuje škola vyučovat ve třech šestých třídách. Pokud má zákonný zástupce žáka zájem o přestup svého dítěte do 6. ročníku naší školy, vyplní ve všech bodech Žádost o přestup žáka, která je dostupná v Dokumentech školy, a tuto žádost doručí do školy. S případnými dotazy se obracejte na ředitelku školy.

Detail

11.05.2020

Hygienická a organizační pravidla pro 1. - 5. ročník

Hygienická a organizační pravidla pro 1. - 5. ročník v rámci zajištění vzdělávacích aktivit.

Detail

11.05.2020

Obnovení osobní přítomnosti žáků 1. - 5. ročníku ve škole

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. - 5. ročníku ve škole v rámci zajištění vzdělávacích aktivit. Zájem o osobní přítomnost žáka ve škole vyjádří zákonní zástupci do 15. 5. v dotazníku zaslaném třídním učitelem. Podmínkou osobní účasti žáka ve škole je předložení Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dne 25.5. při vstupu do školy. Čestné prohlášení je dostupné v odkazu Dokumenty školy nebo na recepci školy. Časový rozsah a organizaci vzdělávacích aktivit stanoví vedení školy s ohledem na zájem žáků. Informace budou s dostatečným předstihem zveřejněny na stránkách školy.

Detail

07.05.2020

Hygienická a organizační pravidla pro 9. ročník

Hygienická a organizační pravidla pro účast žáků 9. ročníku na přípravě k přijímacím zkouškám ve škole.

Detail

06.05.2020

Přijímací zkoušky 2020

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY A OSMILETÁ GYMNÁZIA

Detail

06.05.2020

Dětská konference 2020

Letošní ročník Dětské konference „Šluknovský výběžek – mám ho rád“ se vzhledem k nařízení MŠMT č.j. 11703/2020-1 neuskuteční. Žáci a studenti, kteří i v době, kdy se vzdělávají doma, chtějí na sobě pracovat, rozvíjet své vědomosti a dovednosti a obohacovat i ostatní, můžou zasílat své příspěvky, které budou následně uveřejněny na webových stránkách Dětské konference. Bližší informace na www.detska-konference.cz

Detail

04.05.2020

Obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Obsahem vzdělávacích aktivit bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Zájem o osobní přítomnost žáka ve škole vyjádří zákonní zástupci v dotazníku zaslaném třídním učitelem. Podmínkou osobní účasti žáka ve škole je předložení Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dne 11.5. při vstupu do školy. Čestné prohlášení je dostupné v odkazu Dokumenty školy nebo na recepci školy. Časový rozsah a organizaci vzdělávacích aktivit stanoví vedení školy s ohledem na zájem žáků. Informace budou s dostatečným předstihem zveřejněny na stránkách školy. Dokumenty MŠMT k hodnocení výsledků vzdělávání v 2. pololetí školního roku 2019/2020 a k osobní přítomnosti žáků 1. stupně a 9. ročníku ve škole jsou dostupné v odkazu Rozvrhy, suplování, plány.

Detail

21.03.2020

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021 se bude na naší škole konat v termínu 6. - 8. dubna 2020 vždy od 12.00 do 15.00. Podrobnosti k zápisu najdete v odkazu Zápis do 1. třídy.

Detail

09.03.2020

Setkání v Kořenově

Během víkendu 6.3.-8.3.se v Kořenově konal tradiční týmový víkend škol spolupracujících v projektu "ŘEMESLA V TROJZEMÍ".Zúčastnili se i pedagogové naší školy.

Detail

04.03.2020

1

Panenky

Po delší odmlce se jdeme opět trochu pochlubit s dalším výrobkem na kroužku šití. Tentokrát se dívky pustily do šití panenky. Trvalo jim to sice trochu déle, ale to je neodradilo. Panenky vypadají úžasně a dívky si je s radostí odnesly domů.

Detail

03.03.2020

V síti

V síti

Žáci 7. - 9. ročníku navštívili Dům kultury Střelnice v Rumburku a zhlédli dokumentární film V síti. Ve škole navázali třídnickou hodinou, ve které provedli reflexi daného snímku a svých pocitů. Doufejme, že celá akce přispěje k větší obezřetnosti dětí při pohybu na sociálních sítích.

Detail

01.03.2020

SAVOVÁNÍ PO DRUHÉ

SAVOVÁNÍ PO DRUHÉ

Ve čtvrtek 20.února k nám opět zavítala ZŠ Lidická z Hrádku nad Nisou. Tentokrát přijeli žáci 9.ročníku a také si v naší dílně otestovali techniku savování. Vytvořili krásné práce a byli úžasní.

Detail

19.02.2020

Jarní prázdniny

V týdnu od 24. února mají žáci jarní prázdniny. Školní družina bude mimo provoz pro malý zájem zákonných zástupců, školní jídelna tento týden nevaří.

Detail

18.02.2020

Karlovarský skřivánek

Ve středu dne 5. února 2020 se zúčastnily dvě žákyně třídy 6.C Oblastního kola soutěže Karlovarský skřivánek v Rumburku. Obě dívky mají zcela odlišné zabarvení hlasu. Lena Stift disponuje příjemným temně znějícím altem, zatímco Thuy Ahn Nguyen Phuong (Vicky) je silný zvonivý soprán. Osobně jsem netušil, která z dívek padne porotě "do oka", protože obě zazpívaly v oblastním kole moc hezky. Posledních 10 dní před soutěží jsme pilně dřeli hlasovku a zlepšovali, co se dalo. Práce byla pro mne a doufám i pro obě dívky velmi příjemná. Z postupu se nakonec radovala Vicky a postoupila ze třetího místa do celostátního kola do Karlových Varů, kam se již moc těšíme. Vicky velmi gratulujeme a oběma dívkám děkujeme za poctivou přípravu.

Detail

SUPLOVÁNÍ  

STISKNI PRO ZOBRAZENÍ SUPLOVÁNÍ

pro pedagogy a 6. až 9 ročníky.