Obsah

KOR-VIRKOR-VIR-UPO

Žáci, kteří se nemůžou účastnit online výuky, si můžou vyzvedávat zadanou práci a odevzdávat vypracovanou práci ve škole pouze každou středu od 8:00 do 11:00 hodin. 

Děkujeme za pochopení.


ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva školství: http://www.msmt.cz/

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

 

01.06.2020

Ochrana zdraví a provoz základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. 5. 2020 vydalo aktualizovaný dokument k provozním podmínkám základních škol "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020".

Detail

19.05.2020

Provoz školní jídelny

Od pondělí 25. května se můžou žáci, kteří budou docházet na vzdělávání do školy, zaměstnanci školy a cizí strávníci stravovat ve školní jídelně. Obědy je nutné přihlásit do středy 20. května. Žáci 1. stupně a devátých tříd budou přihlášeni školou na základě projeveného zájmu v dotazníkovém šetření. Cizí strávníci mají zákaz vstupu do jídelny. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat pouze zadním vchodem do jídelny v čase 11. 00 -11.30, kdy si strávník odebere oběd v jídlonosiči a zároveň odevzdá prázdný jídlonosič na určené místo. Jídlonosiče musí být označeny visačkou se jménem.

Detail

18.05.2020

Průběžné hodnocení žáků 2. stupně

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o průběžném hodnocení Vašeho dítěte. Proto prosíme o přinesení žákovské knížky do školy v termínu 19. - 22. 5. (každý den od 9.00 do 11.00). Žákovskou knížku vložte do boxu s označením třídy ve vstupní hale školy. Žákovské knížky se zapsaným hodnocením z hlavních předmětů si můžete následně vyzvednout v termínu 27. - 29. 5. (každý den od 9.00 do 11.00). Předem Vám děkujeme za spolupráci.

Detail

15.05.2020

Přijímání žáků do 6. ročníku 1

Přijímání žáků do 6. ročníku

Ve školním roce 2020/2021 plánuje škola vyučovat ve třech šestých třídách. Pokud má zákonný zástupce žáka zájem o přestup svého dítěte do 6. ročníku naší školy, vyplní ve všech bodech Žádost o přestup žáka, která je dostupná v Dokumentech školy, a tuto žádost doručí do školy. S případnými dotazy se obracejte na ředitelku školy.

Detail

11.05.2020

Hygienická a organizační pravidla pro 1. - 5. ročník

Hygienická a organizační pravidla pro 1. - 5. ročník v rámci zajištění vzdělávacích aktivit.

Detail

11.05.2020

Obnovení osobní přítomnosti žáků 1. - 5. ročníku ve škole

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. - 5. ročníku ve škole v rámci zajištění vzdělávacích aktivit. Zájem o osobní přítomnost žáka ve škole vyjádří zákonní zástupci do 15. 5. v dotazníku zaslaném třídním učitelem. Podmínkou osobní účasti žáka ve škole je předložení Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dne 25.5. při vstupu do školy. Čestné prohlášení je dostupné v odkazu Dokumenty školy nebo na recepci školy. Časový rozsah a organizaci vzdělávacích aktivit stanoví vedení školy s ohledem na zájem žáků. Informace budou s dostatečným předstihem zveřejněny na stránkách školy.

Detail

07.05.2020

Hygienická a organizační pravidla pro 9. ročník

Hygienická a organizační pravidla pro účast žáků 9. ročníku na přípravě k přijímacím zkouškám ve škole.

Detail

06.05.2020

Přijímací zkoušky 2020

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY A OSMILETÁ GYMNÁZIA

Detail

06.05.2020

Dětská konference 2020

Letošní ročník Dětské konference „Šluknovský výběžek – mám ho rád“ se vzhledem k nařízení MŠMT č.j. 11703/2020-1 neuskuteční. Žáci a studenti, kteří i v době, kdy se vzdělávají doma, chtějí na sobě pracovat, rozvíjet své vědomosti a dovednosti a obohacovat i ostatní, můžou zasílat své příspěvky, které budou následně uveřejněny na webových stránkách Dětské konference. Bližší informace na www.detska-konference.cz

Detail

04.05.2020

Obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Obsahem vzdělávacích aktivit bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Zájem o osobní přítomnost žáka ve škole vyjádří zákonní zástupci v dotazníku zaslaném třídním učitelem. Podmínkou osobní účasti žáka ve škole je předložení Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dne 11.5. při vstupu do školy. Čestné prohlášení je dostupné v odkazu Dokumenty školy nebo na recepci školy. Časový rozsah a organizaci vzdělávacích aktivit stanoví vedení školy s ohledem na zájem žáků. Informace budou s dostatečným předstihem zveřejněny na stránkách školy. Dokumenty MŠMT k hodnocení výsledků vzdělávání v 2. pololetí školního roku 2019/2020 a k osobní přítomnosti žáků 1. stupně a 9. ročníku ve škole jsou dostupné v odkazu Rozvrhy, suplování, plány.

Detail

21.03.2020

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021 se bude na naší škole konat v termínu 6. - 8. dubna 2020 vždy od 12.00 do 15.00. Podrobnosti k zápisu najdete v odkazu Zápis do 1. třídy.

Detail

09.03.2020

Setkání v Kořenově

Během víkendu 6.3.-8.3.se v Kořenově konal tradiční týmový víkend škol spolupracujících v projektu "ŘEMESLA V TROJZEMÍ".Zúčastnili se i pedagogové naší školy.

Detail

04.03.2020

1

Panenky

Po delší odmlce se jdeme opět trochu pochlubit s dalším výrobkem na kroužku šití. Tentokrát se dívky pustily do šití panenky. Trvalo jim to sice trochu déle, ale to je neodradilo. Panenky vypadají úžasně a dívky si je s radostí odnesly domů.

Detail

03.03.2020

V síti

V síti

Žáci 7. - 9. ročníku navštívili Dům kultury Střelnice v Rumburku a zhlédli dokumentární film V síti. Ve škole navázali třídnickou hodinou, ve které provedli reflexi daného snímku a svých pocitů. Doufejme, že celá akce přispěje k větší obezřetnosti dětí při pohybu na sociálních sítích.

Detail

01.03.2020

SAVOVÁNÍ PO DRUHÉ

SAVOVÁNÍ PO DRUHÉ

Ve čtvrtek 20.února k nám opět zavítala ZŠ Lidická z Hrádku nad Nisou. Tentokrát přijeli žáci 9.ročníku a také si v naší dílně otestovali techniku savování. Vytvořili krásné práce a byli úžasní.

Detail

19.02.2020

Jarní prázdniny

V týdnu od 24. února mají žáci jarní prázdniny. Školní družina bude mimo provoz pro malý zájem zákonných zástupců, školní jídelna tento týden nevaří.

Detail

18.02.2020

Karlovarský skřivánek

Ve středu dne 5. února 2020 se zúčastnily dvě žákyně třídy 6.C Oblastního kola soutěže Karlovarský skřivánek v Rumburku. Obě dívky mají zcela odlišné zabarvení hlasu. Lena Stift disponuje příjemným temně znějícím altem, zatímco Thuy Ahn Nguyen Phuong (Vicky) je silný zvonivý soprán. Osobně jsem netušil, která z dívek padne porotě "do oka", protože obě zazpívaly v oblastním kole moc hezky. Posledních 10 dní před soutěží jsme pilně dřeli hlasovku a zlepšovali, co se dalo. Práce byla pro mne a doufám i pro obě dívky velmi příjemná. Z postupu se nakonec radovala Vicky a postoupila ze třetího místa do celostátního kola do Karlových Varů, kam se již moc těšíme. Vicky velmi gratulujeme a oběma dívkám děkujeme za poctivou přípravu.

Detail

17.02.2020

Olympiáda v Anglickém jazyce

V úterý dne 11. února se Hana Odvárková, žákyně třídy 8. A, zúčastnila okresního kola olympiády v Anglickém jazyce. Ve velmi těžké konkurenci třiceti silných soupeřů obsadila krásné 9. - 10. místo. Vzhledem k tomu, že na prvních osmi místech skončili žáci děčínských škol, Hanka získala jakési pomyslné vítězství celého Šluknovského výběžku včetně Varnsdorfu. Je také potřeba podotknout, že vítěz celé soutěže jezdí pravidelně za příbuznými do Británie. Takové možnosti Hanka rozhodně nemá. Svůj úspěch vybojovala díky svému zájmu komunikovat skrze počítačová média s anglicky mluvícími respondenty a díky sledování anglických filmů. Gratulujeme a nechť je tento úspěch povzbuzením ostatních žáků v angličtině v příštím školním roce.

Detail

12.02.2020

SAVOVÁNÍ

SAVOVÁNÍ

V úterý 4. února si naší textilní dílnu přijela otestovat ZŠ Lidická z Hrádku nad Nisou. Přijelo celkem 25 žáků ze 7.ročníku. Žáci si vyzkoušeli techniku savování. Každý si pak domů odvezl vlastnoručně vyzdobená trička.

Detail

11.02.2020

Schůzka SRPŠ

Ve čtvrtek 20. února se od 17.30 ve sborovně školy koná schůzka SRPŠ. Srdečně zveme třídní důvěrníky.

Detail

06.02.2020

PYTHAGORIÁDA

Dne 5.února se 41 žáků z 5. až 9. ročníku zúčastnilo školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Každý ročník měl své zadání, které obsahovalo 15 netradičních matematických úloh, které žáci řešili bez použití tabulek a kalkulaček v čase 60 minut. Úspěšnými řešiteli se v kategorii 5. ročníku se stali Natálie Severová – 5.A; Jakub Punčochář – 5.B. V kategorii 6. ročníku uspěl Vojtěch Šitta – 6.B. V kategorii 7. ročníku Adam Friml – 7.A. V kategorii 8. ročníku byla úspěšnou řešitelkou Jana Kovářová – 8.A. V 9. ročníku David Neshyba – 9.B. Všem účastníkům děkujeme za účast v soutěži a postupujícím do okresního kola přejeme hodně úspěchů.

Detail

05.02.2020

Okresní kolo olympiády v německém jazyce

Ve středu 5. února se konalo v Děčíně okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentovaly tři dívky: Samira Vandermael z 9.B, Kateřina Blažková ze 7. B a Pavla Žďárská ze 7. C. Všechna tři děvčata si vedla opravdu výborně. V kategorii I.A získala Kateřina první místo a Pavla druhé. Samira svou kategorii II.A vyhrála a postoupila do krajského kola. Všem děvčatům gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

Detail

29.01.2020

Ukončení 1. pololetí 1

Slavnostní ukončení 1. pololetí

Ve čtvrtek 30. ledna bude v průběhu čtvrté vyučovací hodiny na 1. stupni a 5. vyučovací hodiny na 2. stupni slavnostně ukončeno 1. pololetí školního roku 2019/2020 vydáním vysvědčení. Výuka bude na 1. stupni ukončena v 11.40, na 2. stupni ve 12. 35.

Detail

23.01.2020

Pololetní prázdniny

V pátek 31. ledna mají žáci jednodenní Pololetní prázdniny. Školní družina pořádá pro zájemce výlet na Dymník, školní jídelna v tento den nevaří.

Detail

22.01.2020

5.B vycestovala za robotikou

5.B vycestovala za robotikou

15.ledna žáci 5.B navštívili základní školu v Hrádku nad Nisou.Byl pro ně připravený zajímavý program. Učili se ovládat robotická autíčka, soutěžili a vyplňovali pracovní listy o základech robotiky. Ze stavebnice pak sestavovali autíčko na solární pohon.Příjemně strávené dopoledne se žákům velmi líbilo.

Detail

SUPLOVÁNÍ  

STISKNI PRO ZOBRAZENÍ SUPLOVÁNÍ

pro pedagogy a 6. až 9 ročníky.