Obsah

Domácí příprava žáků 2.A a 2.B na týden od 23.3 - 27.3.

Písanka s.11

Prvouka  učebnice  s. 45,  PS s.36-37                                                                                                              

                                  

M                              PS6 s. 23 -24  násobení 3 - NAUČIT ZPAMĚTI!

                                  - pokud nebudeš některému cvičení rozumět, můžeš ho vynechat

                                  - stále procvičuj násobilku 2 

                                  - k procvičování násobilky můžeš využít přílohu/ v sešitu vloženou                                              uprostřed/                                                                                                  

                                  - procvičuj také sčítání a odečítání do 100, zopakuj si příklady v PS na 

                                    s.10/cv.3,  s. 12/cv.4 a na s.13/cv.3                                  

 

ČJ                             uč. s. 76 - 79  

                                  - pracuj jen s učebnicí podle pokynů

                                  - do knížky nic nevpisuj

                                  - doplňovací cvičení můžeš psát na papír nebo do nějakého cvičného                                        sešitu    

                                  - procvičuj si psaní a z každého úvodního článku na stránce můžeš                                            opsat 2 - 3 věty

                                  - na s.77 a78 je diktát, můžeš poprosit někoho z rodiny, aby ti ho                                                  nadiktoval

                                  - vše co napíšeš si schovej a ve škole se pak pochlubíš, jak jsi byl pilný

Čítanka                     s. 87 -90  nebo čti svou oblíbenou knížku

Každý den číst minimálně 15 minut.

Dopuručuji pro zábavné opakování : https://skolakov.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí příprava žáků 2.A a 2.B na týden 30.3. - 3.4.

Písanka s.12

Prvouka  učebnice s.46 - 47,  PS s.38

M     PS6 s.25   Seznámení s dělením 3

        - stále procvičuj násobení a dělení 2 zpaměti na s.15 a 19 a násobení 3 na s.23

        - procvičuj sčítání a odečítání do 100, příklady tohoto typu:

          30+20                         20+45                       78+9    

          90-50                          76-30                         42-6     

 M-opakování.pdf (457.91 kB)

Znovu doporučujeme hezké procvičování na https://skolakov.eu.

 

ČJ  s.80 - zahraj si na spisovatele a napiš pár vět o svém zvířecím kamarádovi podle                            vzoru na s. 80 , doplň obrázkem a můžeš zaslat svou práci na e-mail svojí p. uč. 

       s.111/13 - článek opiš a červeně podtrhni i po měkkých souhláskách a modře                                            podtrhni y po tvrdých souhláskách  

                        - každou práci uschovej

                        - opakování vlastních jmen osob, zvířat, měst a vesnic s.3/2 a s.4/2a,b

                             Vlastní jména osob.pdf (574.28 kB)

                             Vlastní jména zvířat, měst a vesnic.pdf (689.04 kB)

Čítanka s. 91 - 94 nebo oblíbená knížka /15 min denně/

Kontakty na nás:

skachova.miluse@seznam.cz

frimlova.ivana@seznam.cz