Obsah

5. B:  ČJ - uč. str. 82/2 - nad slova napiš čísla slovních druhů a u přídavných jmen urči jejich druh

               - uč. str. 82/4, 5 

          MAT - Sbírka úloh str. 61/5, 8

                                           str. 65/31 slovní úloha (zápis, výpočet, odpověď)

          AJ - procvičování slovíček 5. lekce

          - uč. str. 60 - 61 (trávicí soustava - zopakovat)

                         str. 62 ( vylučovací soustava) - do sešitu vypsat: Co tvoří vylučovací soustavu, nakreslit obrázek s popisem z učebnice, pročíst, opsat modrý rámeček.

          VL - Národní obrození - do sešitu zpracovat odpovědi na otázky ze str. 53 (celou větou) + naučit

 INF- Machová

práce v aplikaci MS WORD - z učebnice Vlastivědy kapitola Národní obrození vypište

důležité informace (max 1 strana), vložte alespoň dva obrázky z internetu vztahující se k tématu např. Božena Němcová, ....

Text upravte: Times New Roman, velikost 14, nadpis velikost 20 tučné, podtržené, celý text zarovnejte na střed.

Snažte se o co nejhezčí zpracování.

Práci mi pošlete na e-mail: machova.informatika@seznam.cz

 

Týden 23.3. - 27.3.

ČJ  - uč. str. 86/3 a,b 

       - přečíst tabulku na str. 88 a převeď infinitivy nad tabulkou do správného tvaru v přítomném čase

       - pravopis- přepiš a doplň

MAT - Sb. str. 50/10 - zápis, výpočet, odpověď

         - uč. str. 102/4, do sešitu dva sloupečky

         - přepiš a vypočítejPCHAJ - projdi si slovní zásobu ze 6. lekce (12 řádků), opiš alespoň 1x

PŘ -  uč. str. 63,64 - pročíst a do sešitu vypiš hlavní význam kůže a ze str. 64 nakresli smyslové orgány a napiš k nim, co jimi vnímáme

VL - uč. str. 53 - 55 - Revoluční rok 1848 - pročti a stručně odpověz do sešitu na otázky za kapitolou

Týden 30. 3. - 3. 4.

ČJ - uč. str. 88/2 - pouze doplň a opiš

pravopisMAT  - uč. str. 103/10

PCH - pročíst nervovou a rozmnožovací soustavu, zaměřit se na tučně vytištěné výrazy

VL - uč. str. 55 - 57, pročíst, opsat do sešitu tabulku "A co je důležité", ústně si o

 

5. A

MA

počtářská chvilka str 22,23

sbírka úloh - 58/33 - pracuj s rodiči

                       59/38,39,40 využij dovednosti se zaokrouhlováním celých čísel

rýsování - narýsuj čtverec ABCD, a= 45 mm, vypočítej obvod a obsah (náčrtek, rýsování, vzorec, výpočet)

ČJ

učebnice str. 78/5, 6 písemně

PS str 34, 35 

denně si číst svojí knížku

dpovídat na otázky za kapitolou

INF

ve Wordu vytvoř plakát na téma ZŮSTAŇ DOMA nebo NOS ROUŠKU

použij vhodnou velikost písma, barvy, zarovnání, můžeš zkusit funkci wordart, vlož obrázky, sdělení může být i v jiných jazycích (anglicky, německy)

oběhová soustava str. 59 přečíst si, do sešitu nadpis a odpovědi na otázky:

Co tvoří oběhovou soustavu?

Čím je důležitá krev pro lidské tělo? Co obsahuje krev?

VL

17 kapitola - přečist si, vvyhledat zajímavosti na internetu (Petřínská rozhledna, Národní muzeum, ...) 

do sešitu si udělej zápis - nadpis, pod nadpis to, co je v odstavi Co je důležité, můžeš doplnit obrázkem.

ústně odpovíš rodičům na otázky a úkoly

PS - 17 kapitola - pracuj s rodiči nebo se spolužáky (messenger, whatsapp, mail, tf)

AJ

učebnice str. 43/7 přečíst, přeložit, písemně napsat otázky a odpověď. Můžeš vytvořit své vyprávění o svém zvířátku /s obrázkem)

procvičuj slovní zásobu podle slovníku k dané lekci. Pokud si nebudeš jistý výslovností, využij google překladač

INF

všichni máte rozdělanou práci na tabulce - rozvrh, pokračujte. Pokud budeš mít hotovo, pošli mi na mail. Sjednocení - názvy předmětů můžete mít zkratkou

Rozvrh učení

vždy po půl hodině si udělej přestávku, proběhni se, zacvič si, dej si něco dobrého zdravého do bříška.

Pracuj pravidelně, neodkládej povinnosti. Buď zodpovědný.

Vaše paní učitelka

 

Dvořák - Německý jazyk

- zopakuj poslední slovíčka

- vytvoř pět vět s použitím nové slovní zásoby - do školního sešitu

- vyber si turistickou atrakci v Berlíně a tu popiš do sešitu, zároveň si vymysli dialog jak se k této atrakci dostat - musíš jít vlevo, pak doprava atd. (dělali jsme ve škole, jen si vzpomeň)

 

TÝDEN 23. 3.  - 27. 3.

MA

Počtářská chvilka str. 24 a 25

učebnice str. 94 - prohlédni si postup, zkus samostatně vyřešit 1, 2, 3

procvičuj na Školákově, online cvičení

ČJ

učebnice str. 79 - přečíst si několikrát, potom zkusíš str. 80 cvičení 2, 3 písemně, ostatní cvičení na stránce ústně - opět samostatně

každý den si čti svojí knížku

VL A PŘ

procvič si probrané kapitoly, nakresli obrázek Petřínské rozhledny

AJ

procvičuj slovíčka, v PS str 42 cvičení 7, 8

 

TÝDEN 30 3. - 3. 4.     5.A

MA

počtářská chvilka str. 26

učebnice str. 95 - prohlédni si vyřešen příklady, písemně spočítej cv. 10

přečti si slovní úlohy 11 a 13, přemýšlej o řešení

každý den si vypočítej jeden příklad na písemné dělení(jako o jarních prázdninách)

ČJ

procvičuj skoňování přivlastňovacích přídavných jmen, ústně si zopakuj cvičení v učebnici na str. 80

učebnice str. 81 přečti si a připrav odpovědi na úkoly a) až h)

PS str 36

VL

PS str 40 a 41 - zamysli se nad úkoly k 17. kapitole

učebnice - 18. kapitola přečti si

učebnice str. 60 přečti si

AJ

učebnice str. 44 cv. 8 nacvič si čtení, přelož, český překlad napiš

INF

ve Wordu vytvoř plakát na téma ZŮSTAŇ DOMA nebo NOS ROUŠKU

použij vhodnou velikost písma, barvy, zarovnání, můžeš zkusit funkci wordart, vlož obrázky, sdělení může být i v jiných jazycích (anglicky, německy)

V ČEKÉM JAZYCE, MATEMATICE, VLASTIVĚDĚ, PŘÍRODOVĚDĚ BUDEME ZASE PRACOVAT SPOLEČNĚ V RÁMCI APLIKACE ZOOM.

ÚTERÝ - ČJ, MA

STŘEDA - VL, PŘ

ČTVRTEK - ČJ, MA

PÁTEK - ZÁLEŽÍ NA VÁS, CO VYBERETE

V TV sleduj vzdělávací programy, najdi si nějakž zajímavý pořad o přírodě, historii. Po shlédnutí můžeš o filmu napsat a nakreslit si obrázek.

Pracuj pravidelně, nezapomínej na odpočinek, pohyb, pomoc rodičům