Obsah

Mgr. D. Slanařová

ČJ 6 30.3. - 3.4..docx (12.92 kB)

správná verze ČJ 8 30.3.-3.4..docx (17 kB)

 

Mgr. Dana Slanařová (bubica@centrum.cz)

6. 8. ročník -zpět zasílejte jen pracovní list, ostatní procvičování zkontrolujeme znovu společně ve škole, chválím snahu a aktivitu!!

v rámci opakování

Český jazyk  a literatura 23.3. - 27.3. 2020

6. ročník

ČJ 6. r. 23.3. - 27.3..docx (12.4 kB)

 

Mluvnice - 8. ročník 

Věty bezpodmětové 

pracovat s učebnicí, do sešitu opsat definici, procvičit v učebnici  - str. 17/o1

vypracovat cvičení v PS - str.14/o2

ČJ PL 8. r.23.3. - 27.3.docx (13.87 kB)

vypracovaný PL mi pošlete na mail během příštího týdne

 

Literatura

Čítanka - kapitola Humor

Přečíst text str.136 - Saturnin přečíst a zapsat informace  autorovi , str. 136,140

pracovat metodou podvojného deníku

Odpovědět na otázky na str. 140

 

Sloh

Charateristika literární postavy

uč. str. 90 - práce s texty přečíst a odpovědět na otázky, zpracovat do slohového sešitu, kdo nemá stačí na papír

uč.str. 91/b1 - význam cizích slov vyhledejte na netu  a obyčejnou tužkou!! zapište

 

CHROUSTOVSKÁ - 13. - 27. 3.

CHROUSTOVSKÁ_pedchozí práce.docx (13.17 kB)

                                                     CHROUSTOVSKÁ   30.3. - 3.4.

Zdravím všechny své žáky  na ČJ : 7.a, 9.a + 9.b ! V tomto týdnu si ověřuji některá cvičení ze zadané práce ( viz výše uvedený odkaz na předchozí práci z období 13. - 27.3.), a proto vás prosím/ žádám o zaslání daných cvičení na můj e-mail do 3.4. / ofotˇ a přepošli/. 

Žáci,  kteří  případně nemohou doložit práci přes e- mail, zanechají práci vypracovanou v sešitech/ na podepsaných papírech na recepci školy u pí Antošové do pátku 3.4. - do 12 hodin.

VYBRANÁ CVIĆENÍ/AKTIVITY

7. A :

* Ml. -  zápis ve škol. sešitě  :Tvoření slov a Význam slov  -  opiš čevené definice

* Sl. -  ve sloh. sešitě / na papír - dokonči příběh ( učeb. str. 105/ 3a)

* Lv. -  zápis - přehled autorů + názvy jejich ukázek v čítance : Staré příběhy - věčné inspirace /myšlenková mapa/

 

9. A + 9. B :

* Ml. - prac. s. : str. 17/kontrol.cv.1+2,  str. 18/a1,  str.. 19/kontrol.cv., str.20/ kontrol.cv.

* Sl.  - ve sloh.sešitě/ na papír - úvaha- Dopravní nehody na našich silnicích /rozsah stránky škol.s./

* Lv   - po přečtení ukázky v čítance /str.112 nebo 115/ zapiš své postřehy( o čem ukázka je, vypiš zajímavé myšlenky, co se mi líbilo x nelíbilo - proč , vypiš zajímavé slov. obraty,  spojení , přirovnání,cizí slova, citát,... viz podvoj. deník, čtenář. deník

P. S. Těším se na vaše zpracované  a odeslané úkoly. V případě SOS mne kontaktujte.

 

 

 

                                                          UHROVÁ - březen

                                                         Uhrová.docx (17.3 kB)

2. zadání - duben

Ludmila Uhrová – 6. A, kromě úvodního úkolu je práce zadána do konce dubna

uhrolu@seznam.cz

Tento úkol je velmi důležitý. Určitě ho splň do 3. dubna.

Odešli mi email na výše uvedenou adresu. Do předmětu napiš ČJ 6.A. V emailu budou tyto informace:

a) Jak se máš.

b) Jak plníš zadanou práci v ČJ.

c) V čem bys potřeboval/potřebovala mou radu.

d) Tvé telefonní číslo nebo číslo jednoho z rodičů. Pokud jsi na facebooku, uveď jméno svého profilu.

e) Podepiš se celým jménem.

Všem odepíšu, zavolám, spojíme se na FB, …

 

Mluvnice

1. U 20  – přečti a promysli poučku číslo 10 a text s ní související (k obrázku skateboardu). Poučku č. 10 (červený text) zapiš do školního sešitu a ještě jednou promysli.

2. U 21/10 a1), b1) – vypracuj si nejprve přes fólii, pak do školního sešitu vypiš z obou cvičení všechna spojení předložky se jménem.

3. U 20 – přečti odstaveček pod obrázkem skateboardu a promysli ho.

4. U 21/10 c) – vypracuj dle zadání přes fólii, do školního sešitu vypiš podtržená spojení předložky se jménem.

5. U 20  – přečti a promysli poučku číslo 11 a text s ní související. Poučku č. 11 (červený text) zapiš do školního sešitu a ještě jednou promysli.

6. U 21/11 a1) - vypracuj dle zadání přes fólii, do školního sešitu vypiš podtržená slova.

7. PS 8/ 10 a2), b2), Kontrolní cvičení – vypracuj dle zadání.

8. PS 8/ 11 a2), a3), 9/ b), Kontrolní cvičení – vypracuj dle zadání.

Sloh

1. Email, který mi pošleš, budu považovat za práci do slohu. Dej si v něm pozor na pravopis, na výběr správných slov a na jejich spojování do vět. Nepiš dlouhá souvětí, dej přednost kratším větám, nezapomeň na čárky a tečky.

2. U 96 – zopakuj si učivo o přímé řeči.

3. U 97/37 a), vypracuj přes fólii.

Literatura

1. Zapiš knihu, kterou jsi přečetl/přečetla do čtenářského deníku za třetí čtvrtletí.

2. Začni číst další knihu, kterou budeš zapisovat do čtenářského deníku za čtvrté čtvrtletí.

2. Přečti v čítance ukázku Kocourek, vytvoř o ní samostatně zápis do literárního sešitu. V tomto zápise také uveď, které tři problémy dívka měla. K zápisu přidej drobnou ilustraci. Nezapomeň na to, že toto je první zápis nové kapitoly.  

3. Přečti v čítance ukázku Říkali mi Leni (čti Leny), vytvoř o ní samostatně zápis i s drobnou ilustrací do literárního sešitu.

4. Zkontroluj si v literárním sešitě tyto náležitosti: nadepsání nové kapitoly Dětskýma očima, dva zápisy (Kocourek, Říkali mi Leni) budou datované a očíslované.

 

Ludmila Uhrová – 7. C, kromě úvodního úkolu je práce zadána do konce dubna

uhrolu@seznam.cz

Tento úkol je velmi důležitý. Určitě ho splň do 3. dubna.

Odešli mi email na výše uvedenou adresu. Do předmětu napiš ČJ 7.C. V emailu budou tyto informace:

a) Jak se máš.

b) Jak plníš zadanou práci v ČJ.

c) V čem bys potřeboval/potřebovala mou radu.

d) Tvé telefonní číslo nebo číslo jednoho z rodičů. Pokud jsi na facebooku, uveď jméno svého profilu.

e) Podepiš se celým jménem.

Všem odepíšu, zavolám, spojíme se na FB, …

 

Mluvnice

1. U 58 – přečti a promysli učivo o podmětu.

2. U 59/ a1),  a) – vypracuj podle zadání přes fólii.

3. U 59/ b1), c) – vypracuj nejprve podle zadání přes fólii, pak z každého cvičení vyber 5 vět a zapiš je do školního sešitu. Nezapomeň podtrhat.

4. PS 27 – 28, v kapitole Podmět vypracuj všechna cvičení.

5. U 60 –  přečti a promysli učivo o přísudku.

6. U 61/ a1) – vypracuj podle zadání přes fólii.

7. U 61/ 22 a1), b) – vypracuj nejprve podle zadání přes fólii, pak z každého cvičení vypiš do školního sešitu podtrhané přísudky.

8. U 61/ 23 a), b1) – vypracuj nejprve podle zadání přes fólii, pak z každého cvičení vypiš do školního sešitu podtrhané přísudky, zakroužkuj v nich sponu.

9. U 62 přečti a promysli poučku 24 a text pod ní.

10. U 63/ 24 a) – vypracuj dle zadání přes fólii, pak do školního sešitu vypiš podtržené přísudky. 

11. PS 28 – 30, v kapitole Přísudek vypracuj všechna cvičení.

Sloh

1. Email, který mi pošleš, budu považovat za práci do slohu. Dej si v něm pozor na pravopis, na výběr správných slov a na jejich spojování do vět. Nepiš dlouhá souvětí, dej přednost kratším větám, nezapomeň na čárky a tečky.

2. PS 52 – 53, přečti si Zásobníček výrazů.

3. PS 53/ 40 d2) – do školního sešitu, inspiruj se Zásobníčkem výrazů.

4. PS 53/ 40 e2) – vypracuj dle zadání.

Literatura

1. Zapiš knihu, kterou jsi přečetl/přečetla do čtenářského deníku za třetí čtvrtletí.

2. Začni číst další knihu, kterou budeš zapisovat do čtenářského deníku za čtvrté čtvrtletí.

3. Přečti v čítance ukázky Koncert, Moje první rybaMůžou tě i zabít, vytvoř o nich zápisy do literárního sešitu včetně podvojného deníku ke každému textu a ilustrací.

Pokud nemáš literární sešit, vytvoř zápisy na vhodný papír tak, abys ho mohl/mohla do sešitu vlepit.

 

Ludmila Uhrová – 8. B, kromě úvodního úkolu je práce zadána do konce dubna

uhrolu@seznam.cz

Tento úkol je velmi důležitý. Určitě ho splň do 3. dubna.

Odešli mi email na výše uvedenou adresu. Do předmětu napiš ČJ 8.B. V emailu budou tyto informace:

a) Jak se máš.

b) Jak plníš zadanou práci v ČJ.

c) V čem bys potřeboval/potřebovala mou radu.

d) Tvé telefonní číslo nebo číslo jednoho z rodičů. Pokud jsi na facebooku, uveď jméno svého profilu.

e) Podepiš se celým jménem.

Všem odepíšu, zavolám, spojíme se na FB, …

 

Mluvnice

1. P 15 – 16, kapitola Souvětí – vypracuj všechna cvičení. Grafy nakresli do školního sešitu. To je zadání z března. Pokud jste ještě toto učivo nezvládli, pokračujte v práci a řešte dále. Připomínám, že učivo je srozumitelně shrnuto v učebnici v tabulce na straně 20. Zopakujte si.

2. U 42 a 44 – přečti a promysli učivo v kapitolce Odvozování slov.

3. Do školního sešitu si zapiš poučku číslo 11.

4. U 43 a 45 – vypracuj všechna cvičení ústně, přes fólii.

5. PS 27 a 28 – vypracuj všechna cvičení dle zadání.

Sloh

1. Email, který mi pošleš, budu považovat za práci do slohu. Dej si v něm pozor na pravopis, na výběr správných slov a na jejich spojování do vět. Nepiš dlouhá souvětí, dej přednost kratším větám, nezapomeň na čárky a tečky.

2. U 101/ 21 a) – vypracuj dle zadání do školního sešitu.

3. Sestav jednoduchý výklad na téma Jak nás ohrožuje koronavirus a odešli mi do konce dubna na můj email. Do předměru napiš Výklad. Podepiš se celým jménem.

 Literatura

1. Zapiš knihu, kterou jsi přečetl/přečetla do čtenářského deníku za třetí čtvrtletí.

2. Začni číst další knihu, kterou budeš zapisovat do čtenářského deníku za čtvrté čtvrtletí.

3. V čítance v kapitole Humor přečti ukázku Morová rána, vytvoř o ní samostatně zápis do literárního sešitu včetně podvojného deníku a ilustrace.

4. V čítance v kapitole Humor přečti ukázky z knihy Měl jsem psa a kočku, vytvoř o nich samostatně zápis do literárního sešitu včetně podvojného deníku a ilustrace.

 

 

                                                           POLÍVKA - 13. - 27. 3.

                                            Polívka_předchozí práce.docx (16.78 kB)