Obsah

Možnosti konzultací: Messenger, Skype

Chemie 8. ročník: pondělí, středa od 13 do 14 hodin

Chemie 9. ročník: pondělí, středa od 14 do 15 hodin

 

Třídy 9. A + 9. B

1. Překontrolujte si zápisy v kapitole uhlovodíky!

Všichni byste měli mít následující zápisy: Obecné vlastnosti organických látek, Druhy řetězců a vazeb, Druhy vzorců a izomerie, Základní uhlovodíková řada, Alkany, Nenasycené uhlovodíky - alkeny, alkiny, Cykloalkany, Arény - aromatické uhlovodíky, Ropa a její zpracování, Uhlí, Benzin. 

Pokud někomu něco chybí, doplňte. 

2. Do konce tohoto týdne se prosím ozvěte na tento email: 9rocnikovaprace@seznam.cz

- zadám vám informace k ročníkové práci,

- jedná se o prezentaci

- každý žák bude mít zadané jiné téma

- do předmětu úvodního emailu napište: Předmět - ročníková práce, Text - žádám o informace k ročníkové práci a podepíšete se celým jménem. 

 

Vážení deváťáci,

stále značná část z Vás nereagovala na první část úkolu pro zadání ročníkové práce!!!

Pracovní verzi ročníkové práce vypracujte a zašlete (ne ve formátu PDF) na email 9rocnikovaprace@seznam.cz nejpozději do 30. 4. 2020. Práci překontroluji, a pokud nebude něco, jak má být, pošlu k opravě.

Finální verzi ročníkové práce by měla být odeslaná do 8. 4. 2020.

ŽÁCI DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ PRACUJÍ NA ROČNÍKOVÉ PRÁCI. 

Upozornění: jsou žáci 9. ročníku, kteří ještě neučinili ani první krok ke splnění ročníkové práce!!! 

 

Třídy 8. A, B, C

 

Chemie 8. ročník práce 16. - 23. 3. 2020

Chemie 8. ročník práce 23. - 30. 3. 2020

 

Práce 30. 3. - 3. 34. 2020

pro všechny tři třídy: 8. A, B, C

procvičte si názvosloví prvků a kationtů formou online testů na následujících stránkách:

http://www.testpark.cz/testy/chemie/znacky-prvku-1-499

http://www.testpark.cz/testy/chemie/znacky-prvku-2-500

http://www.testpark.cz/testy/chemie/znacky-prvku-kdo-umi-ten-umi-1138

http://www.testpark.cz/testy/chemie/chemicke-znacky-2-510

https://www.nazvoslovi.cz/test/slouceniny?obtiznost=2&typ_zadani=0&pocet=10&kategorie=num&44=on&sumbit=Spustit+test