Obsah

L. Uhrová a M. Weiss 

Pro všechny třídy platí toto zadání:

Každý žák písemně na list formátu A4 (na počítači, ručně) vypracuje referát, který odevzdá na první hodině hudební výchovy po mimořádných prázdninách. Téma referátu: hudební skladatel, zpěvák, zpěvačka, skupina. V referátu budou uvedeny nejméně dva zdroje (kniha, časopis, internetové stránky, ...), ze kterých bylo čerpáno. 

Každý žák si písemně připraví do sešitu hudební výchovy jednu hudební aktualitu o jakékoli hudební aktivitě, kterou sledoval v TV či na internetu během mimořádných prázdnin. Pokud by chtěl zahrát skladbu, zazpívat píseň, kterou si nacvičil během prázdnin, nemusí si hudební aktualitu do sešitu vypracovávat.

Weiss - aktualizace

Vzhledem k tomu, že období výuky z domu může být výrazně delší, než jsme všichni očekávali, posílám aktualizaci zadání výše. Co se týče hudebních aktualit, pište si je do sešitu hudební výchovy. Každý žák bude mít za každý týden domácí výuky jednu aktualitu (stručně uvést). Budeme-li například doma 5 týdnů, pak bude mít každý pět aktualit. Tyto aktuality si zkontroluji při návratu do škol.

Referát platí, jak je popsáno výše, ale změna je v tom, že mi ho pošlete mailem.

Má adresa pro zasílání dotazů, prací a komunikaci je : m.weiss_zs@centrum.cz

Milí žáci,

hodnocení je  čistě motivační. Nechci v žádném případě práci rodiče, či kamaráda. Jde mi o vaši snahu. Proto ten, kdo splní zadání, má motivačně za 1.

Pokud máte jakýkoliv problém, KOMUNIKUJTE !!

Do předmětu zprávy uveďte:  HV6_úkol1_Příjmení   ..... pro šestky

                                                    HV9_úkol1_Příjmení   ..... pro devítky

např.:                                          HV9_úkol1_Caklová

Datum odevzdání:  3.dubna

  

L. Uhrová – Aktualizace

Referát mi prosím pošlete na email: uhrolu@seznam.cz do konce tohoto týdne (do 3. dubna). Do předmětu napište HV, vaše jméno, příjmení a slovo. Například: HV, Emil Doubek. Pokud máte nějaký problém s odesláním referátu, kontaktujte mě emailem nebo na FB.

Aktuality si připravujte průběžně vždy za jeden týden jednu až do konce mimořádných prázdnin. Pište do sešitu HV. Neposílejte.

Další práci na HV nezadávám.

 

Přeji všem hlavně zdraví a těším se na Vás co nejdříve ve škole.