Obsah

9. ročník - Mgr. K. Opltová

Pracujte si na prezentacích, které jsme si zadali při hodině. V případě dotazů mě kontaktujte na e-mail: prezentace.rv@seznam.cz . Jak jsme si řekli ve škole, v prezentacích je rozděleno učivo do konce 9. ročníku.

 

8. ročník - Mgr. K. Opltová 

1.Vyhledejte na internetu 6 různých metod antikoncepce. Do sešitu zapište klady a zápory jejich používání. K vypracování úkolu ti pomůže následující prezentace: Pomocná prezentace - antikoncepce.

V případě dotazů mě kontaktujte na e-mail: prezentace.rv@seznam.cz .

 

 

Weiss 6. ročník

Má adresa pro zasílání dotazů, prací a komunikaci je : m.weiss_zs@centrum.cz

Milí žáci,

hodnocení je  čistě motivační. Nechci v žádném případě práci rodiče, či kamaráda. Jde mi o vaši snahu. Proto ten, kdo splní zadání, má motivačně za 1.

Pokud máte jakýkoliv problém, KOMUNIKUJTE !!!

Úkol 1 

Do předmětu zprávy uveďte:  RV6_úkol1_Příjmení   .....

např.:                                          RV6_úkol1_Stift

Datum odevzdání:  24.3

Napište zamyšlení v rozsahu min. 10-ti vět na téma karantény a celkové situace u vás v rodině. Jak situaci prožíváte vy, vaše rodina. Jaké máte povinnosti doma.... apod.

Úkol 2

Do předmětu zprávy uveďte:  RV6_úkol2_Příjmení   .....

např.:                                          RV6_úkol2_Stift

Datum odevzdání: 27.3

Napište zamyšlení v rozsahu min. 10-ti vět na téma: Co mohu učinit já sám, abych situaci zlepšil v rodině, která čelí stresu z karantény. Co učiním, nebo plánuji učinit ve své vlastní rodině, aby doma panovala lepší nálada. Máte v rodině své slovo na toto téma apod...

Děkuji vám všem, kteří se snažíte. Některé práce jsou moc hezké !!!