Obsah

Mgr. Robert Jasa

odkaz na úkoly 16.3. - 20.3.: https://webshare.cz/#/group/Nj8mDxl7yQ/

Kontakty pro přímou komunikaci: skype: robert_jasa77, e-mail: jasaskola@seznam.cz, Whatsapp, tel.č. 775 329 007

    6. ročníky

1. Zapiš si do sešitu:

Biosféra - tvořena živými organismy.

Rostliny, živočichy, houby a mikroorganizmy dohromady nazýváme organizmy. Tvoří biosféru. Se změnou životních podmínek od rovníku k pólům se mění typy přírodních krajin. Se změnou nadmořské výšky rozeznáváme výškové stupně.

Typy přírodních krajin:

1. Tropické deštné lesy, 2. Savany,3. Pouště a polopouště, 4. Subtropická krajina,

5. Travní porosty mírného pásu, 6. Lesy mírného pásu, 7. Tundra, 8. Polární pustiny 

 1. Podívej se na níže uvedený dokument a charakterizuj přírodní krajiny. Zapiš si do sešitu co nejvíce informací o jednotlivých krajinách - rostliny, živočichové, místo kde se přírodní krajina vyskytuje (kontinent). Můžeš nakreslit k dané krajině obrázek.

Odkaz na dokument: http://online.sktorrent.eu/video/4523/h

Přírodní krajiny, které nejsou zmíněny v dokumentu vyhledej na Wikipedii.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tundra

Příklad zápisu:

 Stepi 

Jsou oblasti v mírném pásu, kde srážky nestačí k růstu stromů. Jsou porostlé různými druhy trav.

Názvy pro stepi. 

 • Severní Amerika - prérie
 • Jižní Amerika - pampy

Majíí úrodné půdy - černozemě (pěstování pšenice, kukuřice - "obilnice světa").

Živočichové - hlodavci, bizon (Sev. Amerika) a zubr (Evropa) - téměř vyhubeni, nandu pampový (pampy Jižní Ameriky)

 

 1. STÁLE SI MŮŽEŠ OPAKOVAT: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy https://www.toporopa.eu/cz/, https://world-geography-games.com/, všemi oblíbený https://www.geoguessr.com/,otestuj otestuj se http://www.testpark.cz/testy/zemepis, zahraj si TETRIS https://www.mapmsg.com/games/statetris/, online mapové hry https://www.mapmsg.com/games/statetris/

Úkoly jednoduše nafoť, naskenuj, odešli na e-mail: jasaskola@seznam.cz

 7. ročníky 

 1. Podívej se na níže uvedený dokument a charakterizuj daný stát:
 • poloha (střední Asie, východní Asie, jihozápadní Asie, jižní Asie, jihovýchodní Asie, severní Asie)
 • náboženství
 • přírodní krajiny
 • rostliny, živočichové
 • zajímavosti

Odkaz na dokument: https://www.youtube.com/watch?v=wwpEhdPL8yI

 

 1. STÁLE SI MŮŽEŠ OPAKOVAT:  https://www.toporopa.eu/cz/, https://world-geography-games.com/, všemi oblíbený https://www.geoguessr.com/,otestuj otestuj se http://www.testpark.cz/testy/zemepis, zahraj si TETRIS https://www.mapmsg.com/games/statetris/, online mapové hry https://www.mapmsg.com/games/statetris/

Úkoly jednoduše nafoť, naskenuj, odešli na e-mail: jasaskola@seznam.cz

  8. ročníky

 1. Cestovní ruch

Zahraj si doma na cestovku a vytvoř: prezentaci  v powerpointu, kdo nemá možnost, tak na      papír A4,  téma Dovolená v České republice

Nalákat a přesvědčit zákazníka cestovní kanceláře, proč by měl jet s vámi na dovolenou. (pobyt 7 - 10 dní)

 1. Zvolit si místo kam doporučíš dovolenou v ČR.
 2. Zorganizovat cestu jak se tam zákazníci  dostanou. Možnosti dopravy: letecky, autem, autobusem, vlakem, nebo kombinaci. Mapa - pro automobil, spoje, bus, vlak, letadlo, loď.
 3. Zajistit ubytování (hotel, apartmán, penzion, apod. - popis a informace k ubytování, vybavení a služby, fotky ...)
 4. Zajistit stravování (all inclusive, plná penze, polopenze)
 5. Zajistit program zájezdu - Na každý den pobytu vymyslet program. Výlety po okolí: kombinace přírody, sportu, kultury (zámky, hrady, sportoviště, koupaliště,    památky, hory, skály, turistika,…)
 6. Cena zájezdu (uveď cenu za ubytování, za dopravu, cestovní pojištění, apod.)

 

 1. STÁLE SI MŮŽEŠ OPAKOVAT:  https://www.toporopa.eu/cz/, https://world-geography-games.com/, všemi oblíbený https://www.geoguessr.com/,otestuj otestuj se http://www.testpark.cz/testy/zemepis, zahraj si TETRIS https://www.mapmsg.com/games/statetris/, online mapové hry https://www.mapmsg.com/games/statetris/

Úkoly jednoduše nafoť, naskenuj, odešli na e-mail: jasaskola@seznam.cz

9. ročníky

 1. Pouze 9. A   Světový průmysl (učebnice str. 50 - 65)

Překresli rozdělení průmyslu (pavouka) str. 50 a „Lokalizační faktory“ str. 60

Vypracuj na str. 65 cvičení 2., 3., 5.

 

 1. Pouze 9. B

Stáhni si pracovní list a pokud možno vytiskni a vyplň. Kdo nemůže, zjednodušeně přepíše do sešitu.

Odkaz: https://webshare.cz/#/group/QqkqjeEsqb/ https://uloz.to/file/tmWQmXY60jx8/pracovni-list-9-r-docx

 

 1. STÁLE SI MŮŽEŠ OPAKOVAT:https://www.toporopa.eu/cz/, https://world-geography-games.com/, všemi oblíbený https://www.geoguessr.com/,otestuj otestuj se http://www.testpark.cz/testy/zemepis, zahraj si TETRIS https://www.mapmsg.com/games/statetris/, online mapové hry https://www.mapmsg.com/games/statetris/

Úkoly jednoduše nafoť, naskenuj, odešli na e-mail: jasaskola@seznam.cz