Obsah

       ROZVRH ON LINE VÝUKY I. STUPEŇ

na období od 14. 10. 2020 do 1.11.2020

zde -> ROZVRH

 

 

   ROZVRH ON LINE VÝUKY II. STUPEŇ

na období od 14. 10. 2020 do odvolání

zde -> ROZVRH

 


KONZULTAČNÍ HODINY

DISTANČNÍ VÝUKA

PLATNOST OD MM/RRRR

  zde -> NEAKTIVNÍ

 


Žáci, kteří se nemůžou účastnit online výuky, si můžou vyzvedávat zadanou práci a odevzdávat vypracovanou práci ve škole pouze každou středu od 8:00 do 11:00 hodin. 


 

Cílem domácí přípravy je:

Domácí příprava

- procvičit si a zopakovat učivo

- ověřit si úroveň pochopení učiva

- ověřit si schopnost samostatně učivo aplikovat

- rozvíjet schopnost samostatně se učit

- rozvíjet smysl pro povinnost

- naučit se organizovat a využívat čas