Obsah

5. B

Týden 4. 5. - 22. 5.

INF - program Microsoft Word - vytvoř pozvánku na své narozeniny, ulož pod názvem

5B Příjmení - Narozeniny a pošli mi emailem. Můžeš pozvánku vytvořit i v programu Malování.

Týden 1. 6. - 5. 6.

ČJ -  uč. str. 109/2a

      -  uč. str. 110/6

      - uč . str. 130 pročti a cv. 3 napiš

     

MAT - uč. str. 72/1 - překresli tabulku a doplň

 

VL -    uč. str. 77 - 79 - vypracuj otázky za kapitolou

      

ON-LINE VÝUKA: 

Pondělí : ČJ, MAT, AJ

Středa:    ČJ, MAT, VL

Pátek:     ČJ, MAT, PŘ

 

5. A

 

1. 6. - 5. 6.

MILÉ DĚTI, PŘEJI VÁM VŠE NEJLEPŠÍ K PONDĚLNÍMU SVÁTKU

 

ONLINE VÝUKA pozor změna v dané dny od 9.00 do 11.00

ÚT        ČJ, MA

STŘ       ČJ, PŘ   

ČT         ČJ, MA

V PÁTEK DOBROVOLNÉ PŘIHLÁŠENÍ OD 9.00 DO 10.00 (POMOC S ÚKOLY, PROCVIČENÍ AJ)

 

MA

PCH str. 33

učebnice str. 125/ 1,2,4,5

Společně budeme opakovat všechny početní výkony, zlomky, desetinná čísla, ....

 

ČJ

PS str. 40 ( shoda podmětu s přísudkem)

přečteš si pravidla na straně 130

učebnice str. 131/4,5,6,7 všechna ústně, také si přečteš pravidla v barevných tabulkách

učebnice str. 131/8 písemně

společně budeme procvičovat shodu podmětu s přísudkem, druhy podmětů

 

ústně si odpověz na otázky - opakovací krabičky - Člověk, zaznamenávej si čísla otázek, na které jsi nevěděl odpověď.

pokud odpověď nevíš, vyhledej v kapitolách a znovu si přečti

písemně odpovíš na otázky, které jsi musel vyhledat v učebnici

 

VL

podíváš se na díly Dějiny udatného národa (období od 1.světové války do roku 1948 - období vlády jedné stany)

 

AJ

učebnice str. 53 - přečteš nahlas, přeložíš si, vyhledáš tvary slovesa být v minulém čase

PS str. 50

 

NJ - Dvořák do 5.6.2020

- 5 vět na téma počasí

- práci prosím zaslat na dalibor.dvorak.skola@gmail.com