Obsah

Kontakt na vyučující

Mgr. Dana Slanařová (bubica@centrum.cz)

on - line výuka na https://meet.vpsfree.cz/cestina8c - zadat do vyhledávání na Google Chrome, kvůli přetrvávajícím technickým potížím možnost i přes

606109095  -  mesenger a možnost výuky přes skype!!!!!

Nové termíny výuky: Slanařová nové termíny výuky.docx (12.35 kB)

Alena Chroustovská (chroustovska.alena@seznam.cz)

Mgr. Ludmila Uhrová (uhrolu@seznam.cz)

Milan Polívka (poli.milan@gmail.com)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. D. Slanařová (bubica@centrum.cz)

Český jazyk . 6.r. 1.6. - 5.6..docx (10 kB)

Český jazyk 8. r. 1.6. - 5.6..docx (10.03 kB)

 

ČJ 6. r. 25.5. - 28.5..docx (11.46 kB)

ČJ 8. C . - 25.5. - 28.5..docx (10.61 kB)

 

Český jazyk 6.r. 18.5. - 22.5..docx (10.54 kB)

Český jazyk 8.C 18.5. - 22.5..docx (10.37 kB)

Český jazyk 6.B, C 11.5. - 15.5..docx (10.18 kB)

Český jazyk 8.C 11.5. - 15.5..docx (10.16 kB)

 

Český jazyk 6.r. 4.5. - 7.5..docx (10.43 kB)

Český jazyk 8.C 4.5. - 7.5..docx (10.45 kB)

 

ČJ 6. ročník 27.4. - 30.4..docx (10.18 kB)

ČJ - 8. ročník 27.4. - 30.4..docx (10.34 kB)

 

Český jazyk 6.r. 20.4. - 24.4..docx (10.39 kB)

24.4. neproběhne výuka ČJ v 6. r. z důvodu webináře vyučující

Český jazyk 8.C 20.4. - 24.4..docx (10.69 kB)

ČJ 6r. 6.4. - 10.4..docx (11.42 kB)

ČJ 8. r.6.4. - 10.4.docx (12.04 kB)

ČJ 6. a 8 ročník 23.3. - 27.3.2020.docx (12.9 kB)

ČJ 6. r. 23.3. - 27.3..docx (12.4 kB)

ČJ PL 8. r.23.3. - 27.3.docx (13.87 kB)

ČJ 8.r  30.3.-3.4..docx (17 kB)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHROUSTOVSKÁ - 13. - 27. 3.

CHROUSTOVSKÁ_předchozí práce.docx (13.17 kB)

CHROUSTOVSKÁ   30.3. - 3.4.

Čj - Chroustovská - 30.3. - 3.4..docx (11.5 kB)

CHROUSTOVSKÁ         6. 4. - 17. 4. - 24. 4.

 Čj - Chroustovská - 6. 4. - 24. 4..docx (10.9 kB)

CHROUSTOVSKÁ            27. 4. - 10. 5. 

Čj - Chroustovská - 27. 4. - 10. 5..docx (11.81 kB)

    CHROUSTOVSKÁ          11. 5. - 17. 5. 

Čj - Chroustovská - 11. - 17. 5..docx (12.29 kB)

CHROUSTOVSKÁ        18. 5.   -   24. 5. 

Čj - Chroustovská - 18. - 24. 5..docx (11.99 kB)

CHROUSTOVSKÁ            25. 5. - 31. 5. 

Čj - Chroustovská - 25. - 31. 5..docx (12.12 kB)

 

    

                                                    CHROUSTOVSKÁ       1. 6. - 7. 6.  

Třída 7. A :

Mluvnice

►     Skladba : Větné celky - Věta jednoduchá • Souvětí ( věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá) • Rozhraní vět - spojovací výrazy 

          Uč. str.78 - po přečtení výkladu ( připomenutí učiva) si zpracuj zápis do sešitu + str. 79/ a + c - vypracuj do šk. sešitu → ke kontrole

Sloh

►      Referát • Reklama • Diskuse

          Uč. str. 122 + 124 - po přečtení výkladu zpracuj zápis do sešitu + str. 125/c → ke kontrole

Literár. výchova

►       Jerzy Wittlin První dopis z prázdninového tábora ( Čít. str. 202 - 203 - přepiš do sešitu dopis pro rodiče- milovníky ryzího jazyka - oprav chyby → ke kontrole

Chválím všechny své žáky, kteří nezapomínají na školu a plní zadanou práci.

 

UPOZORNÉNÍ PRO ŹÁKY :

►     Udělejte si kontrolu / rekapitulaci / všech zadaných prací za předchozí období distanční výuky a dopošlete nesplněné - chybějící úkoly, cvičení ke kontrole - blíží se zakončení školního roku.

►     Už máme pouze 3 on-line schůzky - úterý - prosím své žáky o účast.

►     KONZULTACE pro žáky ( ČJ) VE ŚKOLE - čtvrtek - 11. + 18. + 25. 6. v 11 hod. 

Prosím všechny své žáky o účast ( třídnické záležitosti +  pomoc s učivem při řešení zadané práce).

 

Třídy 9. A 9. B :

Mluvnice

►      Opakování, procvičování probraného učiva  / Vyhledej si na internetu testy na jakékoliv téma z probraného učiva a vyzkoušej si  je, využij Scio testy, Cermat- testy k přijímačkám + výuková videa.

Sloh

►      Funkční styl řečnický ( typické znaky, sloh. útvary) - Uč. str. 124 vypracuj zápis do sešitu → ke kontrole + PS str. 95/ Kontrolní práce - Rozloučení se základní školou - proslov - vypracuj do sešitu → ke kontrole

Literár. výchova

►      Zdena Salivarová  + Josef Śkvorecký  Čít. str. 212 + vyhledej informace na internetu/ Wikipedie) → vypracuj zápis do sešitu → ke kontrole

Cvičení z ĆJ 

►      Moje školní výuka na dálku ( distanční, on-line) v době koronaviru - úvaha → vypracuj sloh. práci a odevzdej ke kontrole do 7. 6. ( prodloužený termín)

 

Chválím všechny své žáky, kteří nezapomínají na školu a plní zadanou práci.

 

UPOZORNÉNÍ PRO ŹÁKY :

►     Udělejte si kontrolu / rekapitulaci / všech zadaných prací za předchozí období distanční výuky a dopošlete nesplněné - chybějící úkoly, cvičení ke kontrole - blíží se zakončení školního roku.

►     Už máme pouze 3 on-line schůzky - středa - prosím své žáky o účast.

►     KONZULTACE pro žáky ( ČJ) VE ŚKOLE - čtvrtek - 11. + 18. + 25. 6. ve  12 hodin

Prosím své žáky o účast - přednostně ty žáky, kteří potřebují pomoci s učivem při řešení zadané práce.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  L. UHROVÁ

  předchozí práce:

  ČJ 6.A, Uhrová.docx (16.17 kB)

  ČJ 7.C, Uhrová.docx (16.02 kB)

  ČJ 8.B, Uhrová.docx (15.47 kB)  

 

5. zadání (nové)

Ludmila Uhrová – 6. A, práce zadána do 15. června

uhrolu@seznam.cz

Do 15. června mi pošli mail, ve kterém mě budeš informovat o splnění mnou zadaných úkolů v mluvnici, slohu a literatuře v 5. zadání.

 V předmětu mailu bude napsáno: 5. zadání. 

Pokud budete mít dotazy k učivu, napište mail, zavolejte, spojte se se mnou na FB. Novinka: Od 8. června nabízím možnost osobních konzultací ve škole (čas bude stanoven po domluvě se zájemci).

Mluvnice

1. U 24 – znovu si přečti učivo o shodě přísudku s podmětem (je to opakování z 5. ročníku).

2. PS 12 – vypracuj všechna cvičení.

Sloh

Do 15. června mi pošli mail ve formě dopisu, ve kterém mě budeš informovat o splnění mnou zadaných úkolů. 

Literatura

1. Do čtenářského deníku zapiš knihu za čtvrté čtvrtletí. Zkontroluj si, že máš ve čtenářském deníku zapsané za tento školní rok čtyři knihy.  

2. Přečti v čítance ukázku Vynálezce.

3. Do sešitu pak vytvoř zápis o ukázce Vynálezce. (Nezapomeň do sešitu nejprve nadepsat novou kapitolu Úsměvy a šibalství.)

4. Vypiš z ukázky Vynálezce nejméně 10 neobvyklých slov označujících vynálezy.

5. Jeden vynález si vyber a nakresli ho.

6. Přečti v čítance ukázku Dřevěná příjmení.

7. Do sešitu vytvoř zápis o ukázce Dřevěná příjmení.

 

5. zadání (nové)

Ludmila Uhrová – 7. C, práce zadána do 15. června

uhrolu@seznam.cz

Do 15. června mi pošli mail, ve kterém mě budeš informovat o splnění mnou zadaných úkolů v mluvnici, slohu a literatuře v 5. zadání.

 V předmětu mailu bude napsáno: 5. zadání. 

Pokud budete mít dotazy k učivu, napište mail, zavolejte, spojte se se mnou na FB. Novinka: Od 8. června nabízím možnost osobních konzultací ve škole (čas bude stanoven po domluvě se zájemci).

Mluvnice

1. U 72 – přečti a promysli učivo o přístavku.

2. Do školního sešitu zapiš definici 30.

3. U 73 / 30 a1) – vypracuj dle zadání ústně nebo přes fólii.

4. U 73 / 30 b), c) – vyber z každého cvičení 3 přístavky a použij je ve větách. Věty zapiš do školního sešitu. Nezapomeň na čárky.

5. U 74 – přečti a promysli učivo o doplňku.

6. Do školního sešitu zapiš definici 31.

7. U 75 / 31 a1) – vypracuj dle zadání ústně nebo přes fólii.

8. PS 36 - vypracuj všechna cvičení v kapitolce Přístavek.

9. PS 36 a 37 – vypracuj všechna cvičení v kapitolce Doplněk.

Sloh

Do 15. června mi pošli mail ve formě dopisu, ve kterém mě budeš informovat o splnění mnou zadaných úkolů.

Literatura

1. Do čtenářského deníku zapiš knihu za čtvrté čtvrtletí. Zkontroluj si, že máš ve čtenářském deníku zapsané za tento školní rok čtyři knihy.  

2. Přečti v čítance ukázku S Biblí proti pirátům a vytvoř o ní zápis do literárního sešitu včetně podvojného deníku.

3. Přečti v čítance ukázku Tři muži ve člunu a vytvoř o ní zápis do literárního sešitu včetně podvojného deníku.

Pokud nemáš literární sešit, vytvoř zápis na vhodný papír tak, abys ho mohl/mohla do sešitu vlepit.

 

5. zadání (nové)

Ludmila Uhrová – 8. B, práce zadána do 15. června

uhrolu@seznam.cz

Do 15. června mi pošli mail, ve kterém mě budeš informovat o splnění mnou zadaných úkolů v mluvnici, slohu a literatuře v 5. zadání.

 V předmětu mailu bude napsáno: 5. zadání. 

Pokud budete mít dotazy k učivu, napište mail, zavolejte, spojte se se mnou na FB. Novinka: Od 8. června nabízím možnost osobních konzultací ve škole (čas bude stanoven po domluvě se zájemci).

Mluvnice

1. U 28, Zásady psaní čárek v souřadně spojených větách – přečti a promysli učivo.

2. Do školního sešitu si vypiš poučku 7.

3. U 29 / 7 a1). a2), a3) – vypracuj dle zadání ústně nebo přes fólii.

4. PS 21 / a4), a5) – vypracuj dle zadání.

5. U 30 – přečti a promysli shrnující tabulku Přehled významových poměrů.

6. U 31 b), c) – promysli a vypracuj ústně.

Sloh

Do 15. června mi pošli mail ve formě dopisu, ve kterém mě budeš informovat o splnění mnou zadaných úkolů.

Literatura

1. Do čtenářského deníku zapiš knihu za čtvrté čtvrtletí. Zkontroluj si, že máš ve čtenářském deníku zapsané za tento školní rok čtyři knihy.  

2. Přečti v čítance v kapitole Chvála jazyka ukázku Svědecká výpověď o požáru mlýna a vytvoř o ní zápis do literárního sešitu včetně podvojného deníku.

3. Přečti v čítance v kapitole Chvála jazyka ukázku Pan Kaplan má stále třídu rád a vytvoř o ní zápis do literárního sešitu včetně podvojného deníku.  

                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           POLÍVKA - 13. - 27. 3.

                                            Polívka_předchozí práce.docx (16.78 kB)

 POLÍVKA 

7. B

VIDEOKONFERENCE_7B.docx (16.75 kB)

7B_duben_1.docx (18.12 kB)

- zápis a úkoly ke konferenci z 3. 4.: VÝZNAM_SLOV_7B.docx (17.4 kB)

- SSČ - rozdíl mezi slovem mnohoznačným a homonymem     homonyma_X_mnohoznač..docx (514.22 kB)

♦ 21/4 synonyma_antonyma.docx (16.75 kB)

♦ 28/4 sousl_termíny_slang.docx (18.06 kB)

♦ 12/5 Vypravování.docx (15.78 kB)

♦ 2/6 VĚTY PODLE POSTOJE MLUVČÍHO.docx (15.73 kB)

 

8. A

...

!!!Konference budou vždy ve čtvrtek od 9.00!!!

VIDEOKONFERENCE_8A.docx (16.7 kB)

8A_duben_1.docx (17.8 kB)

♦ úkol ke konferenci 22/4: POMĚRY_SL_ST_8.doc (22.5 kB) odevzdat do 28/4

♦ významové_poměry_učebnice.pdf (1.69 MB)

ve středu nebude videokonference, žáci z učebnice a zápisu v sešitě nastudují poměr vylučovací a odporovací a vypracují úkol: POMĚRY_SL_ST_O_V.docx (13.18 kB), který odevzdají na můj mail

♦ žáci, kteří by měli jakékoli potíže, mohou přijít na videokonzultaci ve čtvrtek v 9.00

materiál k videokonf. 6. 5. (úkol na mail) VÝZNAMOVÉ POMĚRY_všechny.docx (17.88 kB)

♦ materiál ke konferenci 14. 5. (grafy a věty napsat na papír a vyfotit) 

značky_úkol.docx (402.45 kB)

♦ materiál ke konf. 21. 5. Výklad_2_sl_pr.docx (18.46 kB)

♦ materiál ke konferenci 4. 6. rozbory_8A.docx (347.25 kB) rozbory_8A_úkol.docx (17.29 kB)