Obsah

!!! AKCE!!! !!! AKCE!!! !!! AKCE!!! !!! AKCE!!! !!! AKCE!!! !!! AKCE!!! !!! AKCE!!! !!! AKCE!!!

Vysvědčení

CHCEŠ SI  a) zachránit známku z pololetí b) zlepšit známku

a) pošli myšlenkovou mapu, pokud jsi ji ještě neodevzdal

b) máš málo odevzdaných dobrovolných úkolů, tak vypracuj další:

DOBROVOLNÝ ÚKOL Č. 8:

Odpověz na otázky: (milos.oberreiter@gmail.com)

21.5.1918:

Co?

Kde?

Proč?

Jak?

 


"Povinná"* práce na 9. - 11. týden (11.5. - 31.5)

* budu vyžadovat, aby (pokud možno) každý žák práci splnil

Upozornění: na tento úkol máte 3 týdny, uznám jen pečlivě provedenou práci, dejte si záležet !

6. ročník

- Vytvoř na papír myšlenkovou mapu na téma Římská říše (návod je dole na stránce ↓ !!!)

- mapa by měla obsahovat kapitoly : 

 • přírodní podmínky + založení (str. 88 - 89)
 • každodenní život Římanů (str. 114 - 122)
 • dědictví Římské říše (str. 123)

Zdroje: 

učebnice: str. 88 - 124

youtube: Kompas času: Římská říše I.,II.

 

- vyfocenou mapu mi pošli do konce května na mail: milos.oberreiter@gmail.com

- dotazy či rozdělanou mapu pro kontrolu posílej na mail nebo facebook Obíkův dějepis https://www.facebook.com/groups/195254468440645/


7. ročník

- Vytvoř do sešitu myšlenkovou mapu na téma HUSITSTVÍ(návod je dole na stránce ↓ !!!)

- mapa by měla obsahovat kapitoly : 

 • Jan Hus (uč. str. 76 - 77)
 • Počátky revoluce (uč. str. 77)
 • Husité a válčení - Jan Žižka, Tábor, kalich, bitvy, zbraně  (uč. str. 78 - 80)
 • Výsledky (uč. str. 81)

 

Další zdroje: 

Jan Hus:

https://www.slavne-dny.cz/episode/10006263/den-kdy-byl-upalen-jan-hus-6-cervenec

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg

Zbraně:

https://husitstvi.cz/vojenstvi/rejstrik-vojenstvi/chladne-zbrane/

Bitvy:

http://history-if.blog.cz/1102/husitske-valky

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230044/

 

- vyfocenou mapu mi pošli do konce května na mail: milos.oberreiter@gmail.com

- dotazy či rozdělanou mapu pro kontrolu posílej na mail nebo facebook Obíkův dějepis https://www.facebook.com/groups/195254468440645/


8. ročník

8. ročník

- Vytvoř do sešitu myšlenkovou mapu na téma Národní obrození (návod je dole na stránce ↓ !!!)

- mapa by měla obsahovat kapitoly :

 • České země v monarchii (uč. str. 41)
 • Počátky novodobého národa (uč. str. 41-42)
 • Kultura :Divadlo, Jazyk, Věda, Školy (uč. str. 42 - 45)
 • Život na vesnici a ve městě (uč. str. 46 - 48)

Video:

Dějiny udatného národa

https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok

https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ

 

- vyfocenou mapu mi pošli do konce května na mail: milos.oberreiter@gmail.com

- dotazy či rozdělanou mapu pro kontrolu posílej na mail nebo facebook Obíkův dějepis https://www.facebook.com/groups/195254468440645/


9. ročník

- Vytvoř na papír myšlenkovou mapu SVĚT PO VÁLCE (návod je dole na stránce ↓ !!!)

- mapa by měla obsahovat kapitoly

 • Studená válka (uč. str. 112 - 116)
 • Československo po válce (uč. str. 100 - 102)
 • Československo za komunismu:

- Únor 1948 (uč. str. 106)

- Šedesátá léta (uč. str. 120 - 124)

- Normalizace (uč. str. 124 - 128)

!!!!!!! -) mapu lze udělat klidně (možná i lépe)  pouze z videí: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zdroje: 

Dějiny udatného národa: Padesátá léta I., II.; Šedesátá léta, Pražské jaro, Disent, Normalizace = vše na Youtube

 

Dále Slavné dny:

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-1947-152972

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-unor-151467

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-cerven-150952

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-okupace-ceskoslovenska-vojsky-varsavske-smlouvy-21-srpen-151617

 


Postup tvorby myšlenkové mapy:

 • Do středu papíru umístěte hlavní téma (NADPIS nebo obrázek).
 • Kolem hlavního tématu rozmístěte další související části (MENŠÍ NADPISY) a spojte je se středem čarami (hlavní větve).
 • Hlavní větve můžete dále dělit dle potřeby.
 • Grafickými symboly, barvami, obrázky apod. vyjádřete důležité věci či zajímavosti
 • V mapě používejte spíše jednoslovná vyjádření, případně krátká slovní spojení. Hlavní síla myšlenkové mapy je v názornosti a barevném zpracování!!!, nikoliv v množství slov.
 • Zdroj: https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/M/My%C5%A1lenkov%C3%A9_mapy

Příklad myšlenkové mapy:

https://docplayer.cz/10644791-Dejepis-myslenkove-mapy-pro-deti-dejepisss-kouzelna-cesta-historii-v-jakem-predmetu-jsou-hadi-nejlepsi.html

 

Dobrovolná práce 1. - 8. týden (16.3. - 8.5.)

Dobrovolná práce DĚJEPIS