Obsah

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

PROSÍME ŽÁKY, ABY SI NEJPRVE VYHLEDALI  JMÉNO SVÉHO VYUČUJÍCÍHO A PEČLIVĚ ČETLI ZADÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚKOLŮ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt na vyučující

Mgr. Kamila Opltová (prace.nj.ko@seznam.cz)

Mgr. Eva Čáchová (ukoly.nemcina@seznam.cz)

 

Mgr. Dana Slanařová (bubica@centrum.cz), 6060109095

on line výuka na : https://meet.vpsfree.cz/cestina8c - zadat do vyhledávače v Google Chrome, v případě technických problémů možnost připojení přes messenger nebo Skype

N2 nové termíny výuky.docx (10.93 kB)

 

Mgr. Dalibor Dvořák (dalibor.dvorak.skola@gmail.com)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Kamila Opltová

Skupina Nj1/Mgr. K. Opltová 

     6. ročník - Mgr. K. Opltová  (práce bude průběžně aktualizována)

ONLINE VÝUKA PROBÍHÁ KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 11.00 HODIN.

Práce na období 11. - 22.3.

Práce na období 23. - 29.3.

Pracovní list - rozvrh hodin

Práce na období 30.3.. - 5.4.

 Pracovní list 2 - slovesa

Práce na období 6. - 17. 4

Pracovní list 3 - Zvířata

Slovíčka 4. lekce - řešení

Slovíčka 5. lekce - řešení

Učebnice - 5. lekce - str. 45

Práce na období 20.4. - 26. 4.

Pracovní list 4 - Zvířata 2

Učebnice - 5. lekce - str. 46

Učebnice - 5. lekce - str. 47

Práce na období 27.4. - 3. 5.

Pracovní list 5 - Zájmena, popis zvířátka

Práce na období 4. 5. - 10. 5.

Pracovní list 6 - Pracovní sešit 5. lekce, zájmena

Učebnice - 5. lekce - str. 47

Práce na období 11. 5. - 17. 5.

Pracovní list 7 - Popis zvířátka

Práce na období 18. 5. - 24. 5.

Pracovní list 8 - Volný čas

SLOVÍČKA 6. LEKCE

Práce na období 25. 5. - 31. 5.

Pracovní list 9 - Práce s textem

Učebnice - 6. lekce - str. 54

Učebnice - 6. lekce - str. 56

Práce na období 1. 6. - 5. 6.

Všechny důležité informace najdeš v novém pracovním listě:

Pracovní list 10 - Slovesa s odlučitelnou předponou

      7. ročník - Mgr. K. Opltová  (práce bude průběžně aktualizována)

ONLINE VÝUKA PROBÍHÁ KAŽDÉ ÚTERÝ OD 10.00 HODIN.

Práce na období 11. - 22.3.

slovíčka 10. lekce

Práce na období 23. - 29.3.

Pracovní list - způsobová slovesa

Práce na období 30.3.. - 5.4.

Pracovní list 2 - slovesa

Práce na období 6. - 17. 4

Pracovní list 3- Moje město

Slovíčka 10. lekce - řešení

Učebnice - 10. lekce - str. 91

Práce na období 20.4. - 26. 4.

Pracovní list 4 - Ve městě

Učebnice - 10. lekce - str. 92

Práce na období 27.4. - 3. 5.

Pracovní list 5 - Předložky

Práce na období 4. 5. - 10. 5.

Pracovní list 6 - Popis pokoje, předložky

Práce na období 11. 5. - 17. 5.

Pracovní list 7 - Orientace ve městě

Práce na období 18. 5. - 24. 5.

Pracovní list 8 - Mapa

SLOVÍČKA 11. LEKCE

Práce na období 25. 5. - 31. 5.

Pracovní list 9 - Práce s textem

Učebnice - 11. lekce - str. 100

Práce na období 1. 6. - 5. 6.

Všechny důležité informace najdeš v novém pracovním listě:

Pracovní list 10 - Dopravní prostředky

      8. ročník - Mgr. K. Opltová  (práce bude průběžně aktualizována)

ONLINE VÝUKA PROBÍHÁ KAŽDOU STŘEDU OD 10.00 HODIN.

Práce na období 11. - 22.3.

Práce na období 23. - 29.3. 

 Pracovní list - přivlastňovací zájmena

 Přehled - přivlastňovací zájmena

Práce na období 30.3.. - 5.4.

Pracovní list 2 - Počasí, roční období

Práce na období 6. - 17. 4

Pracovní list 3 - Lidské tělo

Lidské tělo - postava

Práce na období 20.4. - 26. 4.

Pracovní list 4 - Zdraví

Práce na období 27.4. - 3. 5.

Pracovní list 5 - Zápor

Práce na období 4. 5. - 10. 5.

Pracovní list 6 - Stravování, zápor

Práce na období 11. 5. - 17. 5.

Pracovní list 7 - Jídelní lístek

Práce na období 18. 5. - 24. 5.

Pracovní list 8 - Jídelníček, slovesa

Práce na období 25. 5. - 31. 5.

Pracovní list 9 - Ve městě, předložky

List z učebnice - str. 91

List z učebnice - str. 92

Práce na období 1. 6. - 5. 6.

Všechny důležité informace najdeš v novém pracovním listě:

Pracovní list 10 - Práce s textem

List z učebnice - str. 100

      9. ročník - Mgr. K. Opltová  (práce bude průběžně aktualizována)

ONLINE VÝUKA PROBÍHÁ KAŽDÝ ČTVRTEK - 9.A OD 9.00 HODIN, 9.B OD 10.00 HODIN.

Práce na období 11. - 22.3.

Práce na období 23. - 29.3.

Pracovní list - přídavná jména

Prezentace - přídavná jména - výklad

Práce na období 30.3.. - 5.4.

 Pracovní list 2 - Popis osoby

Práce na období 6. - 17. 4

Pracovní list 3 - Popis 2. část

Práce na období 20.4. - 26. 4.

Pracovní list 4 - Pat a Mat

Práce na období 27.4. - 3. 5.

Pracovní list 5 - Povolání

Práce na období 4. 5. - 10. 5.

Pracovní list 6 - Popis povolání

Práce na období 11. 5. - 17. 5.

Pracovní list 7 - Opakování sloves

Práce na období 18. 5. - 24. 5.

Pracovní list 8 - Opakování záporu

Práce na období 25. 5. - 31. 5.

Pracovní list 9 - Ve městě, předložky

List z učebnice - str. 91

List z učebnice - str. 92

Práce na období 1. 6. - 5. 6.

Všechny důležité informace najdeš v novém pracovním listě:

Pracovní list 10 - Práce s textem

List z učebnice - str. 100

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NJ 2 - Mgr. Slanařová (bubica@centrum.cz)

on line výuka na : https://meet.vpsfree.cz/cestina8c - zadat do vyhledávače v Google Chrome - nově přes messenger dle upravených termínů výuky

N 2 7.r. 1.6. - 5.6..docx (14.24 kB)

 

N2- 8. r. 1.6. - 5.6..docx (13.46 kB)

N 2 9. r. 1.6. - 5.6..docx (33.97 kB)

 

N 2 - 7.B 25.5. - 28. 5..docx (10.35 kB)

N2 -8.r 25. 5. - 28.5..docx (11.09 kB)

N 2 - 9.A 25.5. - 28.5..docx (10.8 kB)

 

 

N2 - 7.B 18. 5. - 22. 5..docx (10.18 kB)

N 2 - 8. r. 18.5. - 22.5..docx (41.52 kB)

N2 9.A 18.5. - 22.5..docx (10.36 kB)

 

N 2 - 7 B. 11.5. - 15.5..docx (10.48 kB) tento týden není on - line výuka z důvodu konání webináře

N 2 - 8.r. 11.5. - 15.5..docx (11.02 kB)

N 2 - 9.A 11.5. - 15.5..docx (10.5 kB)

 

 

 

N2 7.B 4.5. - 7.5..docx (10.57 kB)

N2 8.r. 4.5. - 7.5..docx (10.65 kB)

N2 9.A 4.5. - 7.5..docx (11.7 kB)

 

N2 7.B - 27.4. - 30.4..docx (10.24 kB)

N 2 - 8. ročník - 27.4. - 30.4..docx (10.9 kB)

N 2 9.A-  27.4. - 30.4..docx (10.36 kB)

 

 

N2 7.r. 20.4. - 24.4..docx (10.71 kB)

N2 9. r. 20.4. - 24.4..docx (10.44 kB)

N2 - 8. r. 20.4. - 24.4..docx (10.7 kB)

 

N2 7.r. 6.4. -10.4..docx (10.56 kB) 

N2 8 r. 6.4. - 10.4..docx (13.18 kB)

N2 9.r 6.4. - 10.4.docx (11.02 kB)

30.3. -3.4.

Němčina 2  7.r. 30.3. - 3.4..docx (12.73 kB)

Němčina 2  8.r 30.3. - 3.4..docx (13.49 kB)

Němčina 2   9.r. 30.3. - 3.4.docx (10.93 kB)

 

Nj 2 - 7.B - Mgr. Dana Slanařová

Pracovní sešity jsou pro děti připravené na recepci školy!!!!

K opakování - slovní zásoba, gramatika  1. - 3. lekce

3.lekce - dodělat cvičení v PS str.26 - 32

1. a 2. lekce dodělat chybějící cvičení

23.3. - 27.3.

K opakování - slovní zásoba, gramatika  1. - 3. lekce

3.lekce - dodělat cvičení v PS str.26 - 32

1. a 2. lekce dodělat chybějící cvičení

 

Nj 2 - 8. ročník - Mgr. Dana Slanařová

 

0.lekce 2.díl učebnice - s.6-7 doplnit slovíčka obyčejnou tužkou

číst na str.9 a přeložit si pomocí překladače dva krátké texty dle vlastního výběru do školního sešitu

dle PS1díl. opakovat probírané učivo a slovní zásobu lekce 7. a 8. lekce

opakovat časování sloves sein, haben, machen

23.3. - 27.3.

Pracujete dle přípravy pro N2 paní Mgr. Čáchové

Nj 2 - 9.A - Mgr. Dana Slanařová

PS 6. lekce - procvičovat slovní zásobu, předložky se 3.pádem, PS s.57 /9, s.58/11,12

5. lekce dle PS- opakovat slovní zásobu, préteritum sloves sein, haben, rozkazovací způsob - využit gramatický přehled v PS

23.3. - 27.3.

Zůstává zadané učivo - procvičování 

PS 6. lekce - procvičovat slovní zásobu, předložky se 3.pádem

5. lekce dle PS- opakovat slovní zásobu, préteritum sloves sein, haben, rozkazovací způsob - využit gramatický přehled v PS

5. lekce - Wiederholungstest - vypracovat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mgr. Eva Čáchová

 

Vážení rodiče, milí žáci,

Jak již víte, budou mít děti od 8. 6. 2020 možnost navštěvovat školu za účelem konzultací. Rozvrh konzultací je uveden na stránkách školy. (Vím, že při běžném otevření je rozvrh nečitelný, proto klikněte na nadpis, celá tabulka se vám otevře v jiném systému a pak jej lze dle potřeby zvětšit). Tyto konzultace slouží pro povysvětlení učiva, pokud některý žák něčemu nerozumí, nebo doplnění chybějících prací, pro žáky, kteří nepracovali v době distanční výuky, nebo k doplnění klasifikace. Do jedné konzultace se může přihlásit max. 15 žáků. Přihlásit se musíte předem po domluvě s daným vyučujícím. Při prvním příchodu do školy – pouze na první konzultace musíte u vchodu školy odevzdat bezinfekčnost. Tento formulář je ke stažení na stránkách školy, nebo si jej můžete osobně vyzvednout ve škole.

Některé žáky (hlavně ty, kteří doposud neplnili povinnosti v době distanční výuky) si budou učitelé zvát do školy.

Já mám konzultace vypsané následovně:

Němčina 2. jazyk pro 7. a 8. ročník – v pondělí od 10 – 11 hodin v učebně chemie

Němčina 1. jazyk pro 7. a 8. ročník – v pátek od 10 – 11 hodin v učebně 7. C

Chemie pro 8. ročník – v pátek od 9 – 10 hodin (pokud nebude kapacita dostačující, je možné se domluvit na dalších hodinách)

 

Důležité:

Na mé konzultace se nutné se předem přihlásit emailem: Eva.konzultace@seznam.cz vždy do předcházejícího do 18 hodin. Bez předchozího přihlášení nebudete na konzultaci puštěni.

 

NĚMECKÝ JAZYK 7. ROČNÍK 1. JAZYK 

Německý jazyk 7. ročník 1.jazyk, práce od 16. - 23. 3. 2020

Německý jazyk 7. ročník 1. jazyk, práce od 23. - 30. 3. 2020

Německý jazyk 7. ročník 1. jazyk, práce od 30. 3. - 6. 4. 2020

Německý jazyk 7. ročník 1. jazyk, práce od 6. - 17. 4. 2020

Německý jazyk 7. ročník, 1 jazyk, práce od 20. - 26. 4. 2020

Německý jazyk 7. ročník 1. jazyk, od 27. 4. - 3. 5. 2020

Německý jazyk 7. ročník 1. jazyk, od 4. - 10. 5. 2020

Německý jazyk 7. ročník 1. jazyk, od 11. - 17. 5. 2020

Německý jazyk 7. ročník 1. jazyk, od 18. - 24. 5. 2020

Německý jazyk, 7. ročník 1. jazyk, od 25. - 31. 5. 2020

Vaše online výuka bude probíhat vždy ve středu od 10 hodin. 

Pokud se online výuky nebudeš moct zúčastnit, omluv se emailem. 

 

Práce na období 25. - 31. 5. 2020

Téma:  11. lekce - práce v pracovním sešitě a práce s mapou

1. při vypracovávání cvičení použij mapu v učebnici na straně 99

2 Pracovní sešit: strana 99 - cvičení 1a, 1b, strana 101 - cvičení 4

Vypracovaná cvičení ofoť a zašli na email: ukoly.nemcina@seznam.cz

nejpozději do 7. 6. 2020

 

NĚMECKÝ JAZYK 8. ROČNÍK 1. JAZYK

Německý jazyk 8. ročník 1 jazyk, práce od 16. - 23. 3. 2020

Německý jazyk 8. ročník, 1. jazyk, práce od 23. - 30. 3. 2020

Německý jazyk 8, ročník, 1.jazyk, práce od 30. 3. - 6. 4. 2020

Německý jazyk 8. ročník 1. jazyk, práce na období 6. - 17. 4. 2020

Německý jazyk 8. ročník, 1. jazyk, práce 20. - 26. 4. 2020

Německý jazyk 8.ročník 1. jazyk, od 27.4. - 3. 5. 2020

Německý jazyk 8. ročník 1. jazyk, od 4. - 10. 5. 2020

Německý jazyk 8. ročník 1 jazyk, od 11. - 17. 5. 2020

Německý jazyk 8. ročník 1. jazyk, od 18. - 24. 5. 2020

Německý jazyk 8. ročník 1. jazyk, od 25. - 31. 5. 2020

 

Práce na období 1. - 7. 6. 2020

Vaše online výuka bude probíhat pravidelně v  pondělí od 11 hodin.

Pokud se nebudeš moci online výuky zúčastnit, omluv se emailem. 

 Téma: opakování učiva - perfektum pravidelných sloves

- nejprve pro zopakování gramatických pravidel prohlédni přiloženou prezentaci:

Opakování perfekta

- pak vypracuj přiložený pracovní list: 

 PL opakování pravidelných sloves - perfektum


Vypracovanou práci zašli nebo ofoť na email: ukoly.nemcina@seznam.cz (vypracovanou práci zašli nejpozději do 7. 6. 2020) 

 

NĚMECKÝ JAZYK 7. ROČNÍK 2. JAZYK

Německý jazyk, 7. ročník, 2. jazyk, práce od 16. - 23. 3. 2020

Německý jazyk 7. ročník, 2. jazyk, práce od 23. -30. 3. 2020

Německý jazyk 7. ročník 2. jazyk, práce 30. 3. - 6. 4. 2020

Německý jazyk 7. ročník 2. jazyk, práce 6. - 17. 4. 2020

Německý jazyk 7. ročník 2. jazyk, práce od 27. 4. - 3. 5. 2020

Německý jazyk 7. ročník 2. jazyk, od 4. - 10. 5. 2020

Německý jazyk 7. ročník 2. jazyk, od 11. - 17. 5. 2020

Německý jazyk 7. ročník 2. jazyk, od 18. - 24. 5. 2020

Německý jazyk 7. ročník 2. jazyk, od 25. - 31. 5. 2020

Práce na období 1. - 7. 6. 2020

Naše online výuka bude probíhat pravidelně ve středu od 11 hodin. 

Pokud se nebudeš moci výuky zúčastnit, omluv se předem emailem.

 Téma:5. lekce - procvičení - práce s pracovním sešitem

Pracovní sešit: strana 43 - cvičení 2, 3, strana 44 cvičení 4

- Vypracovanou práci ofoť a pošli nejpozději do 7. 6. 2020 na email: ukoly.nemcina@seznam.cz 

 

NĚMECKÝ JAZYK 8. ROČNÍK 2. JAZYK

Německý jazyk 8. ročník, 2. jazyk, práce od 16. - 23. 3. 2020

Německý jazyk 8. ročník, 2. jazyk , práce od 23. - 30. 3. 2020

Německý jazyk 8. ročník, 2. jazyk od 30. 3. - 6. 4. 2020

Německý jazyk 8. ročník 2. jazyk, od 6. - 17. 4. 2020

Německý jazyk 8. roční 2. jazyk, od 27. 4. - 3. 5. 2020

Německý jazyk 8. ročník 2. jazyk, od 4. - 10. 5. 2020

Německý jazyk 8. ročník 2 jazyk, od 11. - 17. 5. 2020

Německý jazyk 8. ročník 2. jazyk, od 18. - 24. 5. 2020

Německý jazyk 8. ročník, 2. jazyk, od 25. - 31. 5. 2020

Práce na období 1. - 7. 6. 2020

Naše online výuka bude probíhat pravidelně v pondělí od 12. hodin. Pokud se nebudeš moci výuky zúčastnit, omluv se prosím emailem. 

Téma:  bydlení - Můj pokoj - Mein Kinderzimmer

- pracuj do školního sešitu

- nakresli (barevně) tvůj dětský pokoj, v obrázku německy popiš všechny kusy nábytku ale i  další věci a předměty

- napiš 10 vět o tvém pokoji (podobně jako byl napsán text v minulém úkole), piš jednoduché věty, používej to, co umíš. 

Vypracovanou práci ofoť a zašli na email: ukoly.nemcina@seznam.cz (úkol vypracuj nejpozději do 7. 6. 2020).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Mgr. Dalibor Dvořák

- práce zaslat na dalibor.dvorak.skola@gmail.com 

NĚMECKÝ JAZYK  2. JAZYK  7. ROČNÍK  (Dvořák) do 5.6.2020

10 vět o sobě (co mám rád, co nemám rád)

NĚMECKÝ JAZYK  2. JAZYK  8. ROČNÍK  (Dvořák) do 5.6.2020

20 vět o své rodině a o sobě

NĚMECKÝ JAZYK  2. JAZYK  9. ROČNÍK  (Dvořák) do 5.6.2020

20 vět o měste, kde žiji a o svých přátelích