Obsah

Mgr. Robert Jasa

odkazy na úkoly    20.4. - 26.4.:  5. domácí příprava

                                27.4. - 3.5.:     6.domácí příprava

                                 4.5. - 10.5.:    7.domácí příprava

                               11.5. - 17.5.:    8.domácí příprava

                               17.5. - 24.5.:    9.domácí příprava

                                24.5. - 31.5. 10.domácí příprava

Kontakty pro přímou komunikaci: skype: robert_jasa77, e-mail: jasaskola@seznam.cz, Whatsapp, tel.č. 775 329 007

 úkoly  1.6. - 7.6.

6. ročníky

Vytiskni nebo opiš do sešitu:

REGIONY AFRIKY

Státy východní Afriky

 • státy při pobřeží Guinejského zálivu a Atlantského oceánu

Státy zakresli do mapy spolu:  Etiopie, Somálsko, Uganda,

Keňa, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Malawi, Mosambik

 vyhledáš zde:

https://atlas.mapy.cz/?p=011010&s=1&n=s&d=osm_434&id=countries-political&z=3.5&x=13.399&y=8.386&m=m

Afrikahttps://www.google.com/search?q=slepa+mapa+afriky&sxsrf=ALeKk00MFzpYqJ_ZarkSxJmSVNb4CTDlyA:1589197454655&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LVHICAbePtTcUM%253A%252CnZE9VrIPvBOv2M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS_GdwYe9cS0LxxM7QCLrqaiHqRxQ&sa=X&ved=2ahUKEwi8xYzu3avpAhVC2aQKHYMAAjAQ9QEwCnoECAoQMA#imgrc=LVHICAbePtTcUM:

Přírodní podmínky:

 •  střídavě vlhké tropy
 •  savany

Krajina:

 •  poušť
 •  Velká příkopová propadlina
 •  jezero Ukurewe
 •  bohatá fauna

Obyvatelstvo:

 •  černoši
 •  většinou žijící na vesnicích

Problémy :

 •  hladomor, nemoci, chudoba, negramotnost, vojenské konflikty

 

Vybraný stát – Keňa vyhledej informace

Hlavní město:……………….

Rozloha:………………….

Počet obyvatel:…………….

Státní zřízení:………………

Měna:………………………

Křížovka:

 

Vylušti křížovku:

křížovka

 

......................................................................................................................................................

7. ročníky

Zapiš do sešitu a vypracuj úkol:

OBLASTI A STÁTY EVROPY

STÁTY SEVERNÍ EVROPY

SE

Podle mapy vyhledej státy, níže doplň.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Evropa

N. . . . . , Š. . . . . . , F. . . . . , D . . . . . , I . . . . .

O ZEMÍCH SEVERNÍ EVROPY ZJISTI:

Základní údaje:  hlavní město, státní zřízení, rozloha,  počet obyvatel, 1 pohoří, 1 řeku

 

Zapiš co mají společného:

1) Přírodní podmínky

- přímořské podnebí na rozhraní mírného a subarktického pásu (ovlivněn Golfským proudem)

- lesy (smíšené, jehličnaté – tajga) = zachovaná příroda

- krátké a prudké řeky (vodní elektrárny)

2) Socioekonomické podmínky

- námořní doprava, rybolov

- vysoká životní úroveň

- náročné stavby v dopravní síti (mosty, tunely)

- nízká hustota zalidnění

- germánské národy

- rostoucí význam cestovního ruch

.....................................................................................................................................................

8. ročníky

Kraje ČR:

Jihomoravský kraj

Stáhni a doplň.

.......................................................................................................................................................

9. ročníky

Vytiskni a zapiš do sešitu, vypracuj úkoly

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY PLANETY

Problém č.2 – Znečištění oceánů

 • Naše Země je vodní planeta. Světový oceán zabírá  doplň . . % jejího povrchu.
 • Oceánský ekosystém je složitější, než kterýkoliv ekosystém na souši.

Věděl bys, co je to fytoplankton doplň…………………….. a korálový útes………………………………………. Pokus se charakterizovat tyto součásti mořského ekosystému a pouvažuj, v čem jsou důležité.

Napiš

 1.  Jak člověk využívá oceány a moře……………………………………………… .
 2. Čím a jak člověk znečišťuje oceány………………………………………………
 3. Vyhledej alespoň dvě ekologické katastrofy, které se staly na moři a napiš čeho se týkaly, jaké byly následky a kde se staly.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Čím člověk ničí fytoplankton a korálové útesy?