Obsah

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně: Mgr. Kamila Opltová

Konzultační hodiny pro rodiče

pondělí 13:00 – 15:30

Konzultace Pedagogicko psychologické poradny, Rumburk po předchozí domluvě. 
Je možné telefonicky domluvit i jiný termín. Žáci mohou ke konzultacím využít jakoukoliv přestávku.


Informace pro rodiče žáků 9. a 5. ročníků

o podávání přihlášek na střední školy a zápisových lístcích

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2018, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků na osmiletá gymnázia. Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy. 
MŠMT v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2017/2018. 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech je stanovena na tyto dny: 

1. termín:
  • 12. dubna - pro čtyřleté obory vzdělání
  • 13. dubna - osmiletá a šestiletá gymnázia
2. termín:
  • 16. dubna - pro čtyřleté obory vzdělání
  • 17. dubna - osmiletá a šestiletá gymnázia

Více informací naleznete na stránkách MŠMT

Informace o přijímacích řízeních, odevzdání přihlášek, zkouškách, odvoláních, termínech naleznete na níže uvedeném odkazu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře


Kontakty

Pedagogicko-psychologická poradna Rumburk, Sukova 6, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 325 

Gymnázium Rumburk, Komenského 10, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 491 
Web.: www.gymrumburk.cz 

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf 
Tel.: 412 371 423 
Web.: www.bgv.cz 

Střední škola lesnická a SOŠ sociální, T.G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov 
Tel.: 412 314 027 
Web.: www.lesnicka-skola.cz 

SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 320 
Web.: www.sosmgp.cz 

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Fr. Nohy 6, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 516 
Web.: www.sestrazs.cz 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, 40747 Varnsdorf 
Tel.: 412 354 797 
Web.: www.skolavdf.cz