Obsah

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně: Mgr. Kamila Opltová

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky

pondělí 13:00 – 15:30

Konzultace Pedagogicko psychologické poradny, Rumburk po předchozí domluvě. 
Je možné telefonicky domluvit i jiný termín.

Žáci mohou ke konzultacím využít jakoukoliv přestávku, mohou si také domluvit individuálně schůzku po vyučováním či ráno před vyučováním.


Informace pro rodiče žáků 9. a 5. ročníků

Podávání přihlášek na střední školy 

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2020, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků, kteří se hlásí na gymnázium. Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy.

Základní důležité informace dostanou žáci v hodinách volby povolání a rodiče na třídních schůzkách v září 2019 a individuálně v listopadu 2019.


MŠMT v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2020/2021. 

Jednotná přijímací zkouška, jež se vykonává formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena ve dvou termínech na tyto dny: 

  •  8. června 2020 - pro čtyřleté obory vzdělání 
  •  9. června 2020 - osmiletá gymnázia                                                                                   (V roce 2020 je vzhledem k současné situaci vyhlášen pouze jeden termín.)
 

INFORMACE MŠMT PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU A 5. ROČNÍKŮ – PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2020

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

 

Více informací naleznete na stránkách MŠMT

Informace o přijímacích řízeních, odevzdání přihlášek, zkouškách, odvoláních, termínech naleznete na níže uvedeném odkazu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře

 

Přehled středních škol a oborů

- Atlas škol - žáci obdrží 1 výtisk pro Ústecký kraj, pro ostatní kraje jsou atlasy dostupné na internetu.

-Internetové stránky: www.infoabsolvent.cz -  naleznete zde předhled všech oborů a škol v rámci celé ČR.

 

 


Kontakty

Pedagogicko-psychologická poradna Rumburk, Sukova 6, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 325 

Gymnázium Rumburk, Komenského 10, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 491 
Web.: www.gymrumburk.cz 

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf 
Tel.: 412 371 423 
Web.: www.bgv.cz 

Střední škola lesnická a SOŠ sociální, T.G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov 
Tel.: 412 314 027 
Web.: www.lesnicka-skola.cz 

SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 320 
Web.: www.sosmgp.cz 

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Fr. Nohy 6, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 516 
Web.: www.sestrazs.cz 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, 40747 Varnsdorf 
Tel.: 412 354 797 
Web.: www.skolavdf.cz