Obsah

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně: Mgr. Kamila Opltová

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky

středa 13:00 – 15:30


Je možné telefonicky domluvit i jiný termín.

Žáci mohou ke konzultacím využít jakoukoliv přestávku, mohou si také domluvit individuálně schůzku po vyučováním či ráno před vyučováním.


Informace pro rodiče žáků 9. a 5. ročníků

Podávání přihlášek na střední školy 

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2021, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků, kteří se hlásí na gymnázium. Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy.

Základní důležité informace dostanou žáci v hodinách volby povolání a rodiče na třídních schůzkách v září 2020 a individuálně v listopadu 2020.


MŠMT v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2021/2022. 

Jednotná přijímací zkouška, jež se vykonává formou písemnéuho testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena ve dvou termínech na tyto dny: 

  •  duben 2021 - pro čtyřleté obory vzdělání (bude upřesněno)
  •  květen 2021 - osmiletá gymnázia (bude upřesněno

 

Více informací naleznete na stránkách MŠMT

Informace o přijímacích řízeních, odevzdání přihlášek, zkouškách, odvoláních, termínech naleznete na níže uvedeném odkazu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře (bude aktualizováno)

 

Přehled středních škol a oborů

- Atlas škol - žáci obdrží 1 výtisk pro Ústecký kraj, pro ostatní kraje jsou atlasy dostupné na internetu.

-Internetové stránky: www.infoabsolvent.cz -  naleznete zde předhled všech oborů a škol v rámci celé ČR.

 

 


Kontakty

Pedagogicko-psychologická poradna Rumburk, Sukova 6, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 325 

Gymnázium Rumburk, Komenského 10, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 491 
Web.: www.gymrumburk.cz 

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf 
Tel.: 412 371 423 
Web.: www.bgv.cz 

Střední škola lesnická a SOŠ sociální, T.G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov 
Tel.: 412 314 027 
Web.: www.lesnicka-skola.cz 

SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 320 
Web.: www.sosmgp.cz 

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Fr. Nohy 6, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 516 
Web.: www.sestrazs.cz 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, 40747 Varnsdorf 
Tel.: 412 354 797 
Web.: www.skolavdf.cz