Obsah

Zájmová činnost

1. stupeň

nepovinné předměty

 • rozvoj řečových dovedností - Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ

zájmové útvary

 • Čtyřlístek (sborový zpěv) – Bc. Hana MACNEROVÁ, Mgr. Martin WEISS
 • sportovní hry - Jitka ANDRLOVÁ, Mgr. Martin HAMADA
 • "Děti na startu" - Mgr. Alena KOŠNAROVÁ, Jitka ANDRLOVÁ
 • cvičení pro dívky - Mgr. Alena KOŠNAROVÁ
 • čtenářský klub - Mgr. Helena VENTUROVÁ, Mgr. Monika SISMILICHOVÁ, Mgr. Petra ŠKVRNOVÁ
 • ruština - Ing. Alla POKORNÁ
 • deskové hry - Mgr. Iveta ADAMCOVÁ, Mgr. Denisa KRÁLOVÁ
 • basketbal – Schrödingerův institut
 • pletení z papíru - Mgr. Petra ŠKVRNOVÁ
 • kreativní tvoření - Mgr. Petra ŠKVRNOVÁ
 • zábavná matematika – Mgr. Petra ŠKVRNOVÁ
 • kudy z nudy - Mgr. Monika SISMILICHOVÁ
 • kytara – Schrödingerův institut, DDM Rumburk
 • etnické nástroje - Schrödingerův institut
 • orientační běh - Schrödingerův institut
 • ukulele - DDM Rumburk

2. stupeň

zájmové útvary

 • Čtyřlístek (sborový zpěv) - Bc. Hana MACNEROVÁ, Mgr. Martin WEISS
 • sportovní hry - Mgr. Martin HAMADA, Mgr. Alena KOŠNAROVÁ
 • Eko - Bio - Mgr. Dana HAVLÍČKOVÁ
 • basketbal - Schrödingerův institut
 • aerobic - Mgr. Alena KOŠNAROVÁ
 • gymnastika - Mgr. Alena KOŠNAROVÁ
 • cvičení pro dívky - Mgr. Alena KOŠNAROVÁ
 • Sušená sušenka (školní časopis) - Mgr. Dana SLANAŘOVÁ
 • školní parlament - Mgr. Miloš OBERREITER
 • turistický kroužek – Mgr. Pavlína PFEIFEROVÁ
 • mediační dílna – Ing. Romana BUŠKOVÁ, Bc. Hana MACNEROVÁ
 • kytara – Schrödingerův institut, DDM Rumburk
 • etnické nástroje - Schrödingerův institut
 • orientační běh - Schrödingerův institut
 • ukulele - DDM Rumburk