Obsah

Dokumenty školy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: Neexistence příznaků virového infekčního onemocnění 

pro zákonné zástupce žáků  -> zájemci o docházku do školy.

V případě absence tiskárny je možné dotazník vyzvednout na recepci školy od 8:00 do 12:00 hodin

.