Obsah

Rozvoj osobnosti žáků v oblasti ekologie, poznávání přírody a dopravní výchovy

Typ: ostatní
V průběhu 2.pololetí školního roku 2007/2008 se žáci 1. stupně ZŠ U Nemocnice zúčastnili několika akcí v rámci projektu Rozvoj osobnosti žáků v oblasti ekologie, poznávání přírody a dopravní výchovy financovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Byly uskutečněny tyto akce: cyklistická průprava na dopravním hřišti ve Varnsdorfu, návštěva ekologického střediska Natura v Rumburku a exkurze v Centru NPČŠ v Krásné Lípě. Žáci se dále zabývali sběrem a pozorování přírodnin pod mikroskopem, vyrobili si i své herbáře.

Díky projektu se děti mohly blíže seznámit s florou a faunou blízkého okolí, v němž si své teoretické poznatky o přírodě mohly vyzkoušet pod odborným vedením v praxi. Dozvěděly se užitečné informace o životě v lese, což jim umožnilo vytvořit si svůj vlastní názor a uvědomit si, jak pomáhat přírodu chránit vlastním přičiněním. V oblasti dopravní výchovy si žáci osvojili, jak se stát zodpovědným účastníkem silničního provozu.

Akce se velmi zdařily a pro děti byly velkým přínosem v rozvoji jejich osobnosti a schopností.

V přípravném týdnu (od 25.8. do 29.8.) byly ve spolupráci s OPS NPČŠ připraveny pro žáky 1. stupně další ekologicky zaměřené aktivity, ve kterých budou děti pokračovat i v následujícím školním roce 2008/2009 v hodinách prvouky, přírodovědy a vlastivědy.


Vytvořeno: 28. 12. 2017
Poslední aktualizace: 28. 12. 2017 16:21
Autor: