Obsah

Škola eko?logicky!

Typ: ostatní
Škola eko?logicky!V rámci projektu vytvoří Svazek škol Schkola regionální síť enviromentálního vzdělávání v 9 zařízeních. V každém zařízení bude dvojjazyčně didakticky zpracované ekologické pracoviště, zaměřené na danou oblast ochrany přírody a životního prostředí. Na naší základní škole bude vybudována vnitřní a venkovní učebna pro oblast nakládání s odpady.

Projekt „Škola eko?logicky!“ pokračuje

Realizace projektu „Škola eko?logicky!“ byla zahájena 1. ledna 2011. Škola měla za úkol během 1,5 roku vybudovat a vybavit stanoviště se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. K tomuto účelu byly vybaveny dvě učebny (laboratoř a jazyková učebna) novým nábytkem, systémem interaktivní tabule, počítači, učebnicemi, učebními pomůckami, kontejnery na třídění odpadu a výukovými filmy. Za příznivého počasí může probíhat výuka ve venkovní učebně (altánu), který byl pro tyto účely vybudován v areálu školy. Pro relaxaci během výuky slouží žákům nová lanová pyramida na zahradě školy. Realizační tým projektu vytvořil sady několika pracovních listů pro 3 věkové kategorie (1. kategorie – mateřská škola až 3. třída, 2. kategorie – 4. až 6. třída, 3. kategorie – 7. až 9. třída) a to vždy v českém i německém jazyce. Od září probíhá na jednotlivých školách Svazu škol Schkola ověřování vybudovaných stanovišť. Naši žáci v rámci ověřování navštívili stanoviště školy Oberland Ebersbach, zaměřené na zdravou výživu a ZŠ v Hrádku nad Nisou, zaměřené na biosféru.

Další informace k projektu Škola eko?logicky!


Další rok česko – německé spolupráce

Již pět let je naše škola členem česko-německo-polského Svazu škol Schkola. Po celou dobu spolupráce s partnerskými školami finančně podporuje tyto aktivity Česko - německý fond budoucnosti, který v letošním roce slavil 15. výročí své existence. 24.6.2013 se konalo slavnostní setkání u příležitosti tohoto výročí. Akce se konala v krásném prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou Miroslavy Němcové, předsedkyně PS, a Norberta Lammerta, prezidenta Spolkového sněmu SRN. Pozvánku na setkání obdržely ředitelky ZŠ Pastelka a ZŠ U Nemocnice v Rumburku a jednatelka Schkoly. Naše školy patří mezi 7500 subjektů, které byly za dobu existence Česko – německého fondu budoucnosti finančně podpořeny. Díky tomu mohou být realizovány různé školní i mimoškolní českoněmecké aktivity.


Průběžné informace o projektu „Škola eko?logicky!“

Naše škola je již několik let součástí mezinárodní svazu škol Schkola. Tento svaz vytvořil jeden velký společný projekt zaměřený na ekologii a zdravý životní styl. Každá škola, která je členem tohoto svazu, si vybudovala ekologické stanoviště a připravila svůj vlastní ekologický program. Naše škola ZŠ U Nemocnice Rumburk se zabývá tříděním a zpracováním odpadů. Za tímto účelem byly ve škole zřízeny dvě nové ekologické učebny. Obě jsou vybaveny interaktivní tabulí, novým nábytkem a mnoha zajímavými výukovými materiály a učebními pomůckami. V jedné z učeben jsou pro žáky k dispozici počítače. Dále byla vystavena i venkovní učebna a volnočasový koutek.

Ve školním roce 2012/2013 byla již tato stanoviště na jednotlivých školách svazu škol testována. Naši žáci navštívili v rámci tohoto testování již několik partnerských škol. Žáci osmých tříd byli v říjnu 2012 na návštěvě ve škole Oberland v Ebersbachu, kde se zabývají zdravou výživou. Jejich tématem byly brambory. V červnu pak ještě navštívili ZŠ ve Cvikově, kde se zabývali tématem vodní, větrné a solární energie. Žáci sedmého ročníku v březnu 2013 navštívili školu v Hrádku nad Nisou, kde se dozvěděli mnoho zajímavého o hmyzu a převážně o čmelácích. Prohlédli si hmyzí hotel a v této souvislosti se děti dozvěděli, proč a jak hmyz potřebuje vhodné podmínky pro své přežití. Naši čtvrťáci pak navštívili ZŠ Pastelka v Rumburku. Zde pracovali na tématu příroda kolem nás v Zelené učebně, která byla vybudována v prostorách školní zahrady. V červnu pak žáci šestého ročníku navštívili Mateřskou školku v Lückendorfu. Zde si prošli naučnou stezku a naučili se některé recepty, kde používali bylinky, které vypěstovali mrňouskové na své bylinkové zahradě.

V novém školním roce se naši žáci chystají ještě na návštěvu Mateřské školky v Jablonném v Podještědí a do školy v Hartavě.


Projekt „Škola eko?logicky!“byl úspěšně ukončen

V prosinci 2013 byl ukončen projekt z Cíle 3 „Škola eko?logicky!“. Tohoto projektu se účastnily všechny české a německé školy mezinárodního svazu škol Schkola, tedy celkem 9 subjektů. Projekt probíhal od ledna 2011 do prosince 2013. Byl rozdělen na dvě základní fáze. První fáze byla fází příprav na samotnou realizaci a průběh projetu. V tomto období se vyhledávaly informace, zařizovaly učebny, tvořily pracovní listy a připravovaly aktivity pro žáky. V druhé fázi probíhalo testování ekologických stanovišť na jednotlivých školách. Každou školu navštívily školy partnerské a žáci všech věkových kategorií si měli možnost vyzkoušet aktivity, které pro ně byly připraveny.

V říjnu využili naši pohostinnost žáci ze Cvikova, v listopadu se mnoho nových informací o třídění odpadů dozvěděli žáci čtvrté třídy z partnerské školy Pastelka. Partnerské třídy sedmých ročníků měly jako téma svých setkání pro tento školní rok ekologii a také využily nabídky připravených ekologických programů naší školy. Na jednom ze setkání se zabývaly ruční výrobou papíru, na dalším prováděly chemické rozbory vody. Tato dvě témata budou i nadále využívána i v běžné výuce chemie žáků osmých a devátých ročníků. Třídění odpadů je již pro většinu žáků naší školy samozřejmostí. Což je důkaz toho, že projekt „Škola eko?logicky!“ splnil svůj účel.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci tohoto projektu a jeho financování.


Vytvořeno: 28. 12. 2017
Poslední aktualizace: 28. 12. 2017 16:30
Autor: