Obsah

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

1) PROVOZ DRUŽINY JE OD 6:00 - 16:30 HODIN.

Telefonní číslo do školní družiny - 412 315 806

Doba pobytu dítěte ve školní družině se řídí podle rodiči vyplněného - ZÁPISOVÉHO LÍSTKU  s vyznačenými odchody. Děti mohou být vyzvednuty nebo odcházet ze ŠD dle potřeb a přání rodič a zákonnych zástupců - při vzájemné informovanosti.

Pokud á dítě odejít ze ŠD v jiném čase než je uvedeno v ZL, popřípadě nejde do ŠD či na kroužek pořádaný ŠD musí odevzdat pí. vychovatelce písemnou omluvenku.

Vhodná doba na vyzvedávání dětí s ohledem na zájmové činnosti v ŠD :

12:30-13:00 hod., 13:45-14:00  hod. a po 15:00 libovolně a nejpozději 16:30 hodin.

Při příchodu ke ŠD zvoňte na příslušné oddělení ŠD viz. tabulka na vchodových dveří.

Po vyzvedntí věcí šatnu zamkněte a klíč vrattě do oddělení.

2) POPLATKY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU 

Poplatek za školní družinu činní 50,- Kč měsíčně a jsou splatné ve dvou termínech.

1. Termín do 27.9. 2023 ZÁŘÍ - PROSINEC - 200,- Kč

2. Termín do 31.1. 2024 LEDEN - ČERVEN - 300,- Kč

Peníze se odevzdávají paní vychovatelce.

3) POŽADAVKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

- do 6.9. odevzdat přihlášku do ŠD (vyplněnou z bou stran)

- převlečení na ven - vše podepsané ( v sáčku či igelitce)

- šťávu a kapesníčky

- dle možností kancelářský papír na kreslení

- zakroužkovat požadované zájmové kroužky v ŠD  do 8.9.23(netýká se žáků Přípravné třídy).

Prosíme rodiče o podepsaní oblečení dětí - bundy, boty, bačkory. Děkujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet