Obsah

TAK TO JSME MY  

BADATELÉBADATELÉ

Vedoucí klubu: Mgr. Bc. Hubert Kindermann + 6 členů

                            (2 chlapci/9. ročník , 4 děvčata/9.ročník)

NAŠE AKTIVITY VE ŠKOLNÍ ROCE 2020/2021

PREZENČNÍ AKTIVITY OD 1.9.2020 DO 13.10.2020

(1) 3.9.2020 - demonstrace závislosti tlaku na ploše - /bude foto+video/

(2) 11.9.2020 - rozpoznávání zvuků evropského ptactva

(3) 21.9.2020 - rešení problémových úloh 1 (ALGORITMY HLAVOLAMŮ) včetně analýzy

(4) 22.9.2020 - rešení problémových úloh 2 (ALGORITMY HLAVOLAMŮ) včetně analýzy

(5) 1.10.2020 - řešení problémů s levitací předmětů, vysvětlení a pochopení pojmů, využití 

(6) 5.10.2020 - řešení problémů s levitací předmětů, možnosti kostrukce funkčních 

                           modelů 1

(7) 9.10.2020 - řešení problémů s levitací předmětů, možnosti kostrukce funkčních

                           modelů 2 - /bude video/

 

DISTANČNÍ AKTIVITY OD 14.10.2020 DO ODVOLÁNÍ

(8) 16.10.2020 - úvod do problematiky elektrického proudu (střídavý nebo stejnosměrný),

                             kdo byl autor-vanálezce (N. Tesla vs T.A. Edison)

(9) 20.10.2020 - vlastní význam jednotlivých typů proudu (plusy a mínusy - střídavý

                             a stejnosměrný), využití

(10) 22.10.2020 - badatelské otázky ze světa zajímavostí

(11) 29.10.2020 - úvod do problematiky vulkanologie. Zajímavosti ze světa sopek.

(12) 30.10.2020 - přípravné práce a realizace pokusu - "Vytvoř si vastní SOPKU" -

                              /bude video/

(13)  5.11.2020 - 

(14)

(15)

(16)