Obsah

INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY:

Nová práce z předmětu RODINNÁ VÝCHOVA bude zadána až v KVĚTNU 2020.

9. ročník - Mgr. K. Opltová

9. OBDOBÍ BŘEZEN

PRÁCE NA KVĚTEN  - RV - 9. AB

Odpověz na následující otázky – odpovědi zašli e-mailem na adresu: prezentace.rv@seznam.cz do konce května. Odpovědi můžeš je vypracovat ve wordu a poslat mi soubor, můžeš také pracovat na papír, práci mi vyfotit a poslat.

1) Vysvětli následující pojmy (hledej na internetu):

Homosexualita =

Transsexualita =

Promiskuita =

2) AIDS

Co způsobuje virus HIV v těle =

Způsoby přenosu =

Prevence, ochrana před nakažením =

3) Uveď 2 příklady nějaké sexuální deviace (hledej na internetu).

 

8. ročník - Mgr. K. Opltová 

8. OBDOBÍ BŘEZEN

 Pomocná prezentace - antikoncepce.

PRÁCE NA KVĚTEN  - RV -8. ABC

Odpověz na následující otázky – odpovědi zašli e-mailem na adresu: prezentace.rv@seznam.cz do konce května. Odpovědi můžeš je vypracovat ve wordu a poslat mi soubor, můžeš také pracovat na papír, práci mi vyfotit a poslat.

1) S pomocí internetu vysvětli následující pojmy:

Bulímie =

Mentální anorexie =

Záchvatovité přejídání =

2) Vymysli 6 zásad zdravého způsobu života.

3) Napiš, jakým způsobem může prostředí kolem nás poškozovat naše zdraví. Uveď alespoň 3 příklady.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ročník- Mgr. Martin Weiss

6. OBDOBÍ BŘEZEN

Kontaktní e-mail: m.weiss_zs@centrum.cz

NOVÁ PRÁCE KVĚTEN 2020 

Napište, jak probíhá váš život v rodině. Jak se vyvíjela vaše rodinná situace od počátku karantény až do dnešních dnů. Jak zvládáte učivo. Zda-li vám rodiče pomáhají se školou, nebo zda-li vše zvládáte sami. Jak pečujete o své blízké (babičku, dědečka), kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou. Zda-li jim pomáháte s nákupem apod. Jak pohlíží vaše celá rodina na návrat do škol. Jaké máte největší rodinné starosti v této době. Co vám naopak teď přináší radost, kterou jste dříve neprožívali. Co se u vás v rodině změnilo od počátku března do dnešních dnů. Zamyslete se nad tím, jakou roli hraje dnes rodina, když nikoho kromě rodiny vlastně nemáte v přímém dosahu.

NAPSAT VE FORMÁTU WORD NEBO RUČNĚ A OFOTIT ČI NASKENOVATPOSLAT NA MŮJ MAIL