Obsah

Zápis

Typ: ostatní
z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk, U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk
Datum jednání: 8. září 2017

Přítomni: Mgr. Miloš OBERREITERJosef NECHANICKÝIng. Romana BUŠKOVÁIng. Jaroslav SYKÁČEK 

Program jednání:

  1. Volba předsedy a místopředsedy
  2. Jednací rád školské rady
  3. Školní řád ZŠ U Nemocnice 1132/5, Rumburk
  4. Školní vzdělávací program
  5. Různé
Ad 1.

Předsedou Školské rady byl zvolen p. Josef Nechanický, místopředsedou Mgr. Miloš Oberreiter, členem Ing. Jaroslav Sykáček

Ad 2.

Školská rada schválila Jednací řád školské rady ze dne 13.10.2005

Ad 3.

Školská rada schválila Školní řád a Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5, p.o. v předloženém znění

Ad 4.

Školská rada vzala na vědomí informaci o vzdělávání žáků ve školním roce 2017/2018:

  • 1. – 7. ročníku dle ŠVP č. j.: 2/2016
  • 8. – 9. ročníku dle ŠVP č. j.: 1/2007
Ad 5.

Školská rada bere na vědomí informaci o úpravě ŠPV č.j. 2/2016 dle opatření ministra školství – doplnění výstupů TV (plavání)

 

Zapsal: Mgr. Miloš OBERREITER


Vytvořeno: 28. 12. 2017
Poslední aktualizace: 28. 12. 2017 15:12
Autor: