Obsah

Zápis

Typ: ostatní
z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk, U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk
Datum jednání: 1. března 2017

Přítomni: Helena DOLEŽALOVÁAleš HOFMANIng. Romana BUŠKOVÁIng. Jaroslav SYKÁČEK 

Program jednání:

  1. Závěrečný účet organizace (hospodaření školy) k 31. 12. 2016
  2. Návrh rozpočtu na rok 2017 v předloženém znění
  3. Žádost o navýšení rozpočtu na rok 2017 ze dne 01. 03. 2017
  4. Informace o volbách do Školské rady na volební období 2017 – 2020
  5. Závěrečná diskuse
Ad 1.

Školská rada projednala a schválila „Závěrečný účet organizace“ – Základní školy U Nemocnice 1132/5, Rumburk (dále jen školy) k 31. 12. 2016, předložený ředitelkou školy, Ing. Romanou Buškovou.

Ad 2.

Školská rada projednala a schválila „Návrh rozpočtu školy na rok 2017“, předložený ředitelkou školy, Ing. Romanou Buškovou.

Ad 3.

Školská rada projednala a schválila „Žádost o navýšení rozpočtu školy na rok 2017“, předloženou ředitelkou školy, Ing. Romanou Buškovou.

Ad 4.

Školská rada vzala na vědomí informaci o volbách do nové Školské rady na volební období 2017 – 2020, datované ke dni 12. 06. 2017, předloženou ředitelkou školy, Ing. Romanou Buškovou,

Ad 5.

V diskusi se Školská rada zabývala následujícími aktuálními tématy ve vztahu ke škole:

  1. využití kamerového systému školy v praxi,
  2. poškození majetku školy žáky školy (zahoření keřů, poškození okna v důsledku požáru),
  3. poznatky z 1. dne platnosti dodatku č. 1 Školního řádu školy (používání mobil. zařízení),
  4. dočasné uzavření školního bufetu ve vztahu k „Pamlskové vyhlášce“,
  5. problematika inkluzivního vzdělávání v praxi školy

 

Zapsal: Aleš HOFMAN


Vytvořeno: 28. 12. 2017
Poslední aktualizace: 28. 12. 2017 15:14
Autor: