Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 10
poslední

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Od 4. ledna je umožněna osobní přítomnost dětí přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Děti/žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Je nutné dítě/žáka vybavit dostatečným počtem roušek na celý pobyt ve škole a sáčkem na jejich uložení. Děti/žáci, které/kteří nechodí do ranní školní družiny, vchází do budovy školy v 7.40 – 7.55. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu. Školní družina bude v provozu od 6.00 do 7.40, dále pak od 11.40 do 16.00. Každá třída bude mít k dispozici samostatné oddělení školní družiny. Žáci 3. – 9. ročníku budou vzděláváni distančně. Rozvrh online hodin bude s předstihem dostupný ve Škole OnLine. celý text

ostatní | 30. 12. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
Vánoční skřítkování 1

Vánoční skřítkování

Žáci 4.A přejí všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok. celý text

ostatní | 25. 12. 2020 | Autor: Mgr.P.Škvrnová
Volné dny a Vánoční prázdniny 1

Volné dny a Vánoční prázdniny

Na dny 21. a 22. prosince vyhlásilo MŠMT volné dny. Od 23. prosince do 3. ledna mají žáci Vánoční prázdniny. Školní družina a školní jídelna budou v tomto období mimo provoz. V pondělí 4. ledna zahájí prezenční výuku na 2. stupni třídy 7. ročníku, 9. ročníku a třídy 8.B a 8.C. Obědy nebudou žákům automaticky přihlašovány. Je nutné se ke stravovaní přihlásit a obědy předem uhradit v kanceláři školní jídelny. celý text

ostatní | 17. 12. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková
Soutěž rouška 1

Soutěž rouška - prodlouženo do 13.12.

Žákovský parlament vyhlásil soutěž o nejzajímavější roušku. Stačí si vybarvit, ušít nebo vyrobit zajímavou roušku, vyfotit se s ní (na obličeji) a poslat na email parlament.unemocnice@seznam.cz nebo na messenger svému parlamenťákovi. celý text

ostatní | 7. 12. 2020 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter

Změna telefonního čísla

Oznamujeme změnu telefonního čísla do kanceláře školy.Telefonní číslo 412332730 bylo zrušeno a nahrazeno telefonním čísle 412315801. Přehled dalších kontaktů naleznete v odkazu Kontakty. celý text

ostatní | 4. 12. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Placení obědů na prosinec a leden

Žádáme rodiče žáků, kteří hradí obědy v hotovosti, o doplacení obědů na prosinec 2020. Platbu můžete provést v kanceláři školní jídelny od 7. 12., kde můžete zároveň přihlásit své dítě ke stravování v lednu 2021 a tyto obědy také uhradit. Pokud nebudou obědy na leden uhrazené, Vaše dítě nebude přihlášeno ke stravování.
Vedoucí školní jídelny
celý text

ostatní | 3. 12. 2020 | Autor: Z. Buřilová
Náročnost úkolů v distanční výuce

Žákovský parlament - dotazník k distanční výuce

Ani v období distanční výuky žákovský parlament nezahálí. V minulých týdnech nabídl žákům druhého stupně možnost vyjádřit se k probíhající výuce "na dálku". Dotazník obsahoval čtyři otázky a vyplnilo ho 110 žáků druhého stupně. Z vybraných odpovědí vyplývá, že více než 75% dětí je spokojeno se svým technickým vybavením. Rovněž náročnost úkolů je pro drtivou většinu respondentů "v pořádku" (pouze 5% žáků uvádí, že úkoly jsou hodně těžké). Podle očekávání pak pouze pětina dětí upřednostňuje čistě distanční výuku před výukou ve škole. Na otevřenou otázku "Co bys změnil/zlepšil na distanční výuce?" odpovědělo nejvíce dotazovaných, že "nic". Druhou nejčastější odpovědí bylo "méně úkolů" a třetí "vyřešit pozdní připojování některých spolužáků na online hodiny". celý text

ostatní | 25. 11. 2020 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter

Organizace výuky od 30. listopadu

Od 30. listopadu je umožněna každodenní osobní přítomnost dětí přípravné třídy, všech žáků 1. stupně, 9. ročníku a rotačně žáků 6. – 8. ročníku ve škole. V týdnu od 30.listopadu se prezenční výuky ve škole budou účastnit třídy 6.A, 6.B, 6.C a 8.A, ostatní třídy 7. a 8. ročníku pracují v rámci online výuky. Následující týden od 7. prosince se prezenční výuky ve škole budou účastnit třídy 7.A, 7.B, 7.C, 8.B a 8.C, ostatní třídy 6. a 8. ročníku pracují v rámci online výuky. Takto se skupiny budou střídat po týdnech. Příchod žáků přípravné třídy a 1. stupně, kteří nechodí do ranní družiny, je 7.35 – 7.50, příchod žáků 2. stupně 7.50 – 8.00. Žáci 2. stupně nevcházejí do areálu školy před 7.50. Prosíme o dodržování časů příchodů tak, aby nedocházelo ke shlukování žáků před budovou školy. Rozvrhy pro prezenční a distanční vzdělávání budou žákům k dispozici v aplikaci Škola OnLine. Je nutné, aby žáci byli vybaveni dostatečným počtem roušek na celý pobyt ve škole a sáčkem na jejich uložení. celý text

ostatní | 24. 11. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Informace školní jídelny

Od 30.11.2020 budou automaticky přihlášeni žáci, kteří chodí pravidelně na obědy. Doplatek obědů v hotovosti na měsíc prosinec se platí od 30.11. do 4.12. Strávníci, kteří na obědy chodit nechtějí, se musí odhlásit.

celý text

ostatní | 23. 11. 2020 | Autor: Zdena Buřilová
Třídní schůzky 1

Třídní schůzky

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli třídní schůzky zorganizovat prostřednictvím aplikace Škola OnLine a platformy Zoom, kterou používáme v rámci online vyučování. Třídní schůzky se uskuteční od 1. 12. do 4. 12. Upřesňující informace obdržíte formou zprávy v aplikaci Škola OnLine. celý text

ostatní | 20. 11. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Obnovení prezenční výuky

Od 18. listopadu je umožněna osobní přítomnost dětí přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Děti/žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Je nutné dítě/žáka vybavit dostatečným počtem roušek na celý pobyt ve škole a sáčkem na jejich uložení. Děti/žáci, které/kteří nechodí do ranní školní družiny, vyčkají před budovou školy (ve vyhrazeném prostoru s označením třídy) na příchod třídní učitelky, která je odvede do šatny a třídy. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu. Školní družina bude v provozu od 6.00 do 7.40, dále pak od 11.40 do 16.00. Každá třída bude mít k dispozici samostatné oddělení školní družiny. Školní jídelna vaří, dětem/žákům budou obědy automaticky přihlášeny.
celý text

ostatní | 12. 11. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková

Změna v provozu školní jídelny

V pondělí 16. listopadu bude školní jídelna uzavřena. Obědy budou všem přihlášeným strávníkům odhlášeny. celý text

ostatní | 11. 11. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Pokračování v distanční výuce

Od pondělí 2. listopadu se všichni žáci budou vzdělávat distančním způsobem. Rozvrh videokonferencí jednotlivých předmětů pro 1. a 2. stupeň je dostupný ve Škole OnLine a na stránkách školy v odkazu „On-line výuka a domácí příprava“. Úkoly v distanční výuce budou zadávány prostřednictvím Školy OnLine. Žáci, kteří nemají přístup k distanční výuce prostřednictvím internetu, si budou vyzvedávat zadanou práci z jednotlivých předmětů a odevzdávat splněné úkoly vždy v úterý od 9.00 do 11.00 na recepci školy. Školní družina bude v tomto období mimo provoz, školní jídelna vaří. celý text

ostatní | 31. 10. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Provoz školní jídelny od 2. listopadu

V případě obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 2. 11. budou všem žákům obědy automaticky přihlášeny. Odhlášení obědů je možné provést do 23.10. a následně od 2.11. V týdnu od 26. do 30.10. budou škola, školní družina a školní jídelna uzavřeny. celý text

ostatní | 22. 10. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
Volby ŽP

Volby do žákovského parlamentu - výsledky

Tento týden se uskutečnily VOLBY do žákovského parlamentu. Od letošního školního roku začíná žákovský parlament fungovat i na prvním stupni (3. - 5. třída), kam si jednotlivé třídy zvolily své zástupce. Na druhém stupni se jednalo o doplňující volby o žáky z šestých tříd. celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter

Žádost o ošetřovné při péči o dítě

Potvrzený formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení" je dostupný na recepci školy a bude vydáván zákonným zástupců denně od 8.00 do 13.00. V týdnu od 26. do 30.10. bude škola uzavřena. celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Provoz školní jídelny v době distanční výuky

Žáci v distanční výuce mají možnost si vyzvednout oběd ve školní jídelně v čase 12.00 - 14.00. Vstup do jídelny je umožněn zadním vchodem do jídelny. Obědy budou žákům vydávány do jídlonosiče, konzumace oběda ve školní jídelně není možná.Obědy žákům byly odhlášeny, v případě zájmu o odebírání oběda je nutné obědy přihlásit. celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Distanční výuka v 1. - 9. ročníku

Od 14. do 23. 10. se žáci 1. až 9. ročníku budou vzdělávat distančním způsobem. Rozvrh videokonferencí jednotlivých předmětů pro 1. a 2. stupeň je dostupný ve Škole OnLine a bude dostupný na stránkách školy v odkazu „On-line výuka a domácí příprava“. Úkoly v distanční výuce budou zadávány prostřednictvím Školy OnLine. Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě neúčasti je žák omlouván zákonným zástupcem třídnímu učiteli prostřednictvím žákovské knížky nebo Školy OnLine. Žáci, kteří nemají přístup k distanční výuce prostřednictvím internetu, si vyzvednou zadanou práci z jednotlivých předmětů v úterý 20. 10. od 9.00 do 11.00 na recepci školy. Školní družina bude v tomto období mimo provoz, školní jídelna vaří. celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
Návštěva knihovny č.2 1

Návštěva knihovny č.2

Další návštěva knihovny 8.10. na téma lidské tělo byla opět velmi vydařená. Děti spolupracovaly , doplňovaly pracovní listy, hledaly v knihách i samotné knihy v oddělení. V neposlední řadě práce s kostrou a modelem těla přinesla dětem užitečné vědomosti i veselé zážitky .Veliká pochvala pro všechny děti. celý text

ostatní | 12. 10. 2020 | Autor: Mgr. Helena Venturová
Návštěva knihovny  1

Návštěva knihovny

15. a 17. září navštívily naše děti druhých tříd městskou knihovnu. Pro žáky byl nachystán bohatý program. Děti vyhledávaly knížky, plnily úkoly a doplňovaly pracovní listy na téma české pohádky . Akce se velmi líbila.

celý text

ostatní | 12. 10. 2020 | Autor: Mgr. Helena Venturová
#

Kroužek šití

Letos mezi nás přišlo několik nových švadlenek ze 4.třídy. Jsou velmi šikovné. Dokonce si už ušily své první výrobky, ze kterých měly obrovskou radost. Zvládly ušít ubrousek na svačinu, čelenku, roušku na ústa, polštářek nebo kapsičku na mobil. Šití je baví a už teď se těší na své další výtvory. celý text

ostatní | 11. 10. 2020 | Autor: Mgr.P.Škvrnová

Změna v organizaci školního roku

V návaznosti na mimořádná opatření při epidemii došlo ze strany MŠMT ke změně v organizaci školního roku. Ve dnech 26. a 27.10. je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Ve dnech 29. a 30. 10. mají žáci podzimní prázdniny. Školní družina bude v provozu pouze ve dnech podzimních prázdnin dle požadavků zákonných zástupců, školní jídelna v tyto dny nevaří. celý text

ostatní | 9. 10. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková

Distanční výuka v 7. a 9. ročníku

V týdnu od 12. – 16. 10. se žáci 7. a 9. ročníku budou vzdělávat distančním způsobem. Rozvrh videokonferencí jednotlivých předmětů je dostupný na stránkách školy v odkazu „On-line výuka a domácí příprava“ a žáci jej obdrží také prostřednictvím aplikace Škola OnLine. Úkoly v distanční výuce budou zadávány prostřednictvím Školy OnLine. Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě neúčasti je žák omlouván zákonným zástupcem třídnímu učiteli prostřednictvím žákovské knížky nebo Školy OnLine. Žáci, kteří nemají přístup k distanční výuce prostřednictvím internetu, si vyzvednou zadanou práci z jednotlivých předmětů v úterý 13. 10. od 9.00 do 11.00 na recepci školy. Žáci v distanční výuce mají možnost docházet na oběd do školní jídelny v čase 13.00 -13.30 zadním vchodem do jídelny. Obědy žákům nebyly odhlášeny. celý text

ostatní | 9. 10. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
Seznamovací pobyt

Seznamovací pobyt šestých tříd

V letošním školním roce se nám poprvé podařilo uspořádat seznamovací pobyt pro žáky šestého ročníku. Cílem kurzu bylo prohloubení vzájemného poznání žáků a třídních učitelek, nastartování spolupráce a důvěry mezi žáky. Celá akce by měla přispět k lepšímu "klimatu" jednotlivých tříd. Doufáme, že se tak podařilo založit tradici, která bude pokračovat v dalších letech. celý text

ostatní | 4. 10. 2020 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter

Změna v organizaci výuky

Ve dnech 2. a 3. října proběhnou volby do krajského zastupitelstva a 1. kolo voleb do Senátu. Protože je budova školy jednou z volebních místností, bude v pátek 2. října ukončena výuka na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. Provoz školní družiny je bez změn. celý text

ostatní | 25. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR pro nařizování karantény ve školách

metodický pokyn ze dne 7. 9. 2020 celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Nová protiepidemická opatření MZ ČR ve školách

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod. celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková

Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky ze dne 11. 9. 2020

Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky ze dne 11. 9. 2020 celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková

Změna hygienických opatření ve škole

V návaznosti na doporučení KHS je s platností od pondělí 14. září zavedena povinnost žáků a zaměstnanců školy nošení roušek po celou dobu pobytu v budově školy. Prosíme zákonné zástupce žáků, aby své děti vybavili dostatečným počtem roušek pro pobyt ve škole. Děkujeme za spolupráci na ochraně zdraví nás všech. celý text

ostatní, náš tip | 14. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
#

Badatelé opět aktivní

Badatelský klub 2020-2021
1. setkání: 3. 9. 2020 - DEMONSTRACE ZÁVISLOSTI TLAKU NA PLOŠE
celý text

ostatní | 11. 9. 2020 | Autor: Mgr. Bc. Hubert Kindermann
první předchozí
ze 10
poslední