Obsah

podzim 

12.09.2022

Opékačka 7

Opékačka

Ve čtvrtek 1.9. jsme se s rodiči a dětmi druhých tříd sešli v areálu školy, abychom si u táboráku upekli buřtíka a prožili společné odpoledne. Velký úspěch mělo malování na obličej, které zajistila maminka jednoho z žáčků. I když se nás nesešla většina, všichni si to moc užili.

Detail

08.09.2022

Informace ze školní jídelny

Od 1. 10. nebude možné automaticky přihlašovat děti , které platí obědy přes účet a nebudou mít na začátku měsíce zaplaceno. Stravné musí být uhrazeno nejpozději v posledním týdnu předešlého měsíce. Při nedodržení termínu platby nebude strávníkovi oběd vydán.

Detail

08.09.2022

Změna v realizaci školních projektů

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství dochází ke změně v dodávkách v rámci projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. S platností od 1.9. budou produkty v rámci uvedených projektů dodávány jen 1x měsíčně a pouze pro děti přípravné třídy a 1. stupně školy.

Detail

05.09.2022

Schůzka SRPŠ

Ve čtvrtek 22. září od 17.30 se ve sborovně školy koná úvodní schůzka SRPŠ. Srdečně zveme k návštěvě školy všechny třídní důvěrníky.

Detail

05.09.2022

třídní schůzky

Třídní schůzky

V úterý 13. září se v jednotlivých kmenových třídách konají úvodní třídní schůzky. V 2. - 5. ročníku od 16.00, v 6. - 9. ročníku od 17.00. Srdečně zveme k návštěvě školy všechny zákonné zástupce žáků.

Detail

22.08.2022

Informace ze školní jídelny

Dětem, které platí obědy přes účet, je oběd na 1. září odhlášen. Kdo bude chtít oběd, musí se nejpozději den předem přihlásit. Od 1. září se zvyšuje cena stravného u dětí o 3 Kč, záloha na jedno dítě je 600 Kč, u žáků 9. třídy 660 Kč.

Detail

22.08.2022

škola začíná

Organizace prvního týdne školní docházky

V pátek 2. září budou probíhat v jednotlivých kmenových třídách třídnické práce, výuka bude ukončena na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. Od pondělí 5. září bude probíhat výuka dle rozvrhů tříd. Školní družina bude od 1. září v provozu v běžnou provozní dobu.

Detail

22.08.2022

Zahájení školního roku 2022/2023

Ve čtvrtek 1. září bude od 8.00 v kmenových třídách 2. - 9. ročníku, od 9.00 ve třídách 1. ročníku a přípravné třídy, slavnostně zahájen školní rok 2022/2023. Vyučování bude ukončeno v 8.45 v 2. - 9. ročníku a v 9.45 v 1. ročníku a přípravné třídě. Obědy budou vydávány od 10.00 do 12.30.

Detail

22.08.2022

Ztráty a nálezy

Vážení rodiče, milí žáci. V budově školy se nashromáždilo větší množství zapomenutých věcí. Zapomenuté věci si můžete vyzvednout od 22. do 29. 8. v době od 8.00 do 14.00, v jiný čas po telefonické domluvě. Po tomto termínu budou nevyzvednuté věci poskytnuty pro charitativní účely.

Detail

19.07.2022

Školní stravování od 1. září

Od 25. do 31. srpna můžou zákonní zástupci žáků platit obědy a přihlašovat děti ke stravování každý den od 8.00 do 13.00.

Detail

30.06.2022

Přejeme krásné léto

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí žáci, vážení rodiče, školní rok je na svém úplném konci. Máme za sebou deset náročných pracovních měsíců. Ani se nenadějeme a bude tu opět září. Než se tak stane, přejeme všem krásné letní dny, plné nejen dobrodružství, ale i odpočinku a pohody.

Detail

30.06.2022

Místo dárků - dobrý skutek 1

Místo dárků - dobrý skutek

Jako třídní učitelka 5. B jsem navrhla žákům a jejich rodičům, abychom peníze, za které by na konci školního roku nakoupili květiny a dárečky, raději vybrali a udělali dobrý skutek. Vybrali jsme celkem 5 000 Kč, které darujeme útulku v Rumburku, za což velice děkuji všem rodičům a skvělým žákům 5.B

Detail

30.06.2022

Pasování na čtenáře 1

Pasování na čtenáře

V úterý 28.6. byli naši prvňáčci v městské knihovně pasováni na čtenáře. Složili slib před králem a královnou, obdrželi knížku, záložku a pamětní diplom. Krásná akce byla doplněna písničkami z pohádek.

Detail

27.06.2022

Třídní schůzka pro budoucí 6. C

V úterý 28. června od 16.00 se koná setkání žáků budoucí 6.C a jejich rodičů s třídním učitelem a výchovnou poradkyní školy. Poskytnuty budou základní informace k přestupu žáků na naši školu. Srdečně zveme k návštěvě školy.

Detail

24.06.2022

5.B a Projektový den mimo školu na Jedlové

Projektový den mimo školu 5.B - úžasní páťáci

V pátek 24.června se uskutečnil v okolí Jedlové Projektový den mimo školu pro žáky 5.B. Od úvodního setkání žáků s lektorem Mgr. Martinem Hamadou mladším až do samotného závěru byli všichni žáci v podtextu akce "spolupráce" naprosto úžasní od chování po vypracování úkolů.

Detail

22.06.2022

Děti a jejich trenéři na rozlučce

Závěrečný den Sportuj ve škole

Ve středu 22. června naši nejmenší sportovci společně s rodiči a trenéry zakončili školní rok svého sportování. Na 3 stanovištích každý žák ukázal před svými rodiči nebo i jinými rodinnými příslušníky vše co se za daný rok naučil nového. Závěrem ještě došlo na opékání buřtů.

Detail

22.06.2022

5.A s lektorem M. Hamadou na Jedlové

Projektový den mimo školu - 5.A na Jedlové

V rámci Projektového dne mimo školu dne 22. června měli naši žáci možnost zúčastnit se výuky v netypickém prostředí okolí Jedlové. Tématem výuky pod lektorem Mgr. Martinem Hamadou mladším byla vzájemná spolupráce a respekt.

Detail

22.06.2022

ZÁVĚREČNÉ KOLO ŠLUKNOVSKÉ LIGY 1

ZÁVĚREČNÉ KOLO ŠLUKNOVSKÉ LIGY

22.6. se konalo 6.kolo ŠLUKNOVSKÉ LIGY. Tentokrát to byla atletika. Disciplíny: 60m, 100m, míček, koule, skok daleký a štafeta. Protože jsme si věřili, šli jsme do boje naplno. Atletiku jsme vyhráli a celkovou Šluknovskou ligu také !!!

Detail

22.06.2022

Rozloučení ze ŠD

Ve čtvrtek bude v areálů na hřišti ZŠ probíhat akce s názvem Indiánské odpoledne. Zveme všechny děti ŠD s rodiči, prarodiči a sourozenci užít si soutěže a opéct si na ohýnku buřty. Pro děti je připravena za splnění úkolů odměna. S sebou soutěživost, buřty. 23.6. v 17 hodin.

Detail

21.06.2022

Naše družstvo ve Varnsdorfu

Basketbalové turnaje našich páťáků

V rámci Projektu NBA Junior se naši žáci 5. ročníků zúčastnili celkově tří turnajů a po úvodním postupu do krajského kola bylo vidět jak dobrá družstva mohou na krajské úrovni být. Všem hráčům a hráčkám patří pochvala za reprezentaci školy na této úrovni.

Detail

21.06.2022

Lesní den 1

Lesní den

Pátek 17. 6. byl pro žáky 5. B dnem výjimečným. Celé dopoledne probíhala výuka zaměřená na ekosystém lesa v přírodě. Žáci vyplňovali pracovní listy, luštili křížovky, házeli šiškami a stavěli domečky pro skřítky. Všichni pilně pracovali a zároveň si užívali krásné přírody kolem sebe.

Detail

21.06.2022

Sklárna Ajeto

Školní výlet 2.A a 2.B

Dne 17.6.2022 byly obě třídy (2.A a 2.B) na školním výletě ve sklárně Ajeto a v Pekelných dolech v Lindavě.

Detail

21.06.2022

vysvědčení

Slavnostní ukončení školního roku

Ve čtvrtek 30. června od 8.00 proběhne v jednotlivých kmenových třídách slavnostní ukončení školního roku s předáním vysvědčení. Výuka bude ukončena v 8.45. Obědy budou vydávány od 10.00 do 12.00. Obědy jsou žákům na tento den odhlášeny. V případě zájmu o oběd je nutné si jej předem objednat.

Detail

21.06.2022

Organizace závěrečného týdne školního roku

Výuka podle rozvrhu bude probíhat v kmenových třídách do pondělí 27. června. V úterý a ve středu budou realizovány třídnické práce, výuka bude na 1. stupni ukončována v 11.40, na 2. stupni ve 12.35.

Detail

18.06.2022

Eko tým v Liberci

Eko tým v Liberci

Detail

SUPLOVÁNÍ  

Login

pro pedagogy a 6. až 9 ročníky.