Obsah

jaro

12.05.2021

Osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotace

S platností od 17. května se umožňuje osobní přítomnost dětí v přípravné třídě a žáků 1. stupně bez rotací. Testování dětí a žáků bude nadále probíhat 1x týdně, a to první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Obědy budou všem žákům, kteří chodí na obědy, automaticky přihlášeny.

Detail

03.05.2021

Obnovení osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

Od pondělí 10. května bude obnovena osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole v rotačním režimu. V týdnu od 10. května budou na prezenční výuce žáci 6. a 7. ročníku, žáci 8. a 9. ročníku se budou vzdělávat distančně. Obědy budou všem žákům, kteří chodí na obědy, vždy automaticky přihlášeny.

Detail

30.04.2021

Změna v testování žáků

S platností od pondělí 3. května se žáci 1. stupně testují pouze 1x týdně, a to první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu.

Detail

26.04.2021

Změna v testování žáků

Od čtvrtka 29. dubna budeme žáky testovat testy, které na následující období škola obdržela. Jedná se o testy Singclean. Návod k testování těmito testy najdete: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Detail

22.04.2021

Krajské kolo olympiády v německém jazyce 1

Krajské kolo olympiády v německém jazyce

Ve středu 7. dubna se konalo krajské kolo olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentovala Kateřina Blažková z VIII.B. Káťa se umístila na výborném 3. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Detail

22.04.2021

Den Země

Den Země

Dnes je DEN ZEMĚ. Den, který nám připomíná hodnotu a křehkost všeho živého. Můžete tento svátek oslavit třeba tím, že se zapojíte do akce "Den Země - ukliďme svět od odpadků". Rozhlédněte se ve svém okolí, objevíte místa, která se dají uklidit. Na každém z nás záleží!

Detail

16.04.2021

Třídní schůzky 1

Třídní schůzky

V období od 20. do 27. dubna budou probíhat online třídní schůzky k hodnocení žáků za 3. čtvrtletí školního roku. Konkrétní termín třídní schůzky bude zákonným zástupcům oznámen třídním učitelem prostřednictvím zprávy v aplikaci Škola OnLine.

Detail

09.04.2021

Osobní přítomnost žáků I. stupně v týdnech distanční výuky pro určené profese zákonných zástupců

Obědy těmto žákům je nutné přihlásit ve školní jídelně.

Detail

08.04.2021

Testování žáků

Informace k testování žáků

Detail

07.04.2021

Testování zaměstnanců školy

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a na základě mimořádných opatření MZČR upravujících zákon č. 94/2021 Sb. provádíme testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19. Tímto dle zákona č. 262/2006 Sb. §102 vytváříme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Detail

07.04.2021

Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole

Od pondělí 19. dubna bude obnovena osobní přítomnost dětí přípravné třídy a žáků 1. stupně ve škole. V týdnu od 19. dubna budou na prezenční výuce žáci 3., 4. a 5. ročníku. Školní družina bude v provozu od 6.00 do 16.00. Obědy budou všem dětem, které chodí na obědy, automaticky přihlášeny.

Detail

26.03.2021

Změna v organizaci zápisu do 1. ročníku

S ohledem na epidemickou situaci bude zápis do 1. ročníku probíhat ve dne ch 6. - 13. dubna bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Informace k zápisu najdete v odkazu Zápis do 1. třídy.

Detail

23.03.2021

28. březen - Den učitelů 1

28. březen - Den učitelů

Den narození Jana Amose Komenského

Detail

17.03.2021

Okresní kolo olympiády v německém jazyce

V úterý 9. 3. 2021 se konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce.

Detail

16.03.2021

Zápis do 1. tříd - elektronická registrace

informace o elektronické registraci k zápisu do 1. tříd

Detail

05.03.2021

Provoz školní jídelny od 8. března 1

Provoz školní jídelny od 8. března

Školní jídelna je od 8. března nadále v provozu. Konzumace obědů ve školní jídelně není možná, přístup do školní jídelny je pouze zadním vchodem. Obědy budou vydávány v jídlonosičích přihlášeným strávníkům od 11.00 do 12.00. Zájemci o stravování se musí přihlásit nejpozději den předem.

Detail

05.03.2021

Individuální konzultace žáků

Od pondělí 8. března budou individuální konzultace žáků ve škole probíhat v dohodnutých dnech a časech.

Detail

01.03.2021

Provoz školy od 8. března

Vláda ČR dne 26. února 2021 svým krizový opatření č. 200 zakázala v termínu od 27. 2. do 21. 3. 2021 osobní přítomnost všech dětí a žáků ve škole. Od 8. března bude výuka ve všech ročnících probíhat distančním způsobem. Rozvrhy online hodin pro všechny třídy jsou dostupné ve Škole OnLine.

Detail

26.02.2021

jídelna

Pozastavení plateb za stravné

Školní jídelna žádá zákonné zástupce žáků, kteří v současné době neodebírají oběd ve školní jídelně, o pozastavení plateb za stravné tak, aby na účtech žáků nevznikaly velké přeplatky.

Detail

24.02.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Detail

23.02.2021

Jarní prázdniny

Od pondělí 1. března mají žáci týdenní jarní prázdniny. Školní družina je v tomto týdnu mimo provoz z důvodu malého zájmu zákonných zástupců, školní jídelna nevaří.

Detail

SUPLOVÁNÍ  

STISKNI PRO ZOBRAZENÍ SUPLOVÁNÍ

pro pedagogy a 6. až 9 ročníky.