Obsah

léto

10.09.2021

Schůzka SRPŠ

V úterý 21. září od 17.00 se ve sborovně školy koná úvodní schůzka SRPŠ. Srdečně zveme k návštěvě školy všechny třídní důvěrníky.

Detail

10.09.2021

Volno ředitele školy

Na pondělí 27. září je vyhlášeno volno ředitele školy. Školní družina bude v provozu v obvyklou dobu dle zájmu zákonných zástupců, školní jídelna v tento den vaří.

Detail

25.08.2021

Třídní schůzky 1

Třídní schůzky

V úterý 14. září se v jednotlivých kmenových třídách konají úvodní třídní schůzky. V 2. - 5. ročníku od 16.00, v 6. - 9. ročníku od 17.00. Srdečně zveme k návštěvě školy všechny zákonné zástupce žáků.

Detail

25.08.2021

Organizace prvního týdne školní docházky

Ve čtvrtek 2. září budou probíhat v jednotlivých kmenových třídách třídnické práce, výuka bude ukončena na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. Od pátku 3. září bude probíhat výuka dle rozvrhů tříd. Školní družina bude od 1. září v provozu v běžnou provozní dobu.

Detail

24.08.2021

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září

Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci školy, třetí osoby) je povinna dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách školy zakrýt dýchací cesty respirátorem nebo chirurgickou rouškou.

Detail

24.08.2021

Slavnostní zahájení školní docházky 1

Slavnostní zahájení školní docházky

Ve středu 1. září od 9.00 proběhne slavnostní zahájení školní docházky dětí přípravné třídy a žáků 1. ročníku. Podrobnější informace obdrží rodiče od třídních učitelek prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Detail

23.08.2021

Testování dětí a žáků

Informace ke screeningovému testování

Detail

23.08.2021

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Ve středu 1. září bude od 8.00 ve třídách 2. až 9. ročníku slavnostně zahájen školní rok 2021/2022. Na začátku vyučovací hodiny budou žáci testováni antigenními testy na přítomnost viru SARS-CoV-2. Vyučování bude ukončeno v 8.45. Obědy budou vydávány od 10.00 do 12.30.

Detail

23.08.2021

Upozornění pro strávníky

Žáci, kteří platí obědy z běžného účtu, budou ke stravování automaticky přihlášeni až od 2. září. Pokud mají tito žáci zájem o oběd ve středu 1. září, musí se přihlásit nejpozději 31. srpna.

Detail

09.08.2021

Setkání s žáky budoucí 6.C a jejich zákonnými zástupci

Ve středu 25. srpna od 16.00 se ve třídě 6.C koná setkání s budoucími žáky této třídy a jejich zákonnými zástupci. Schůzky se za školu zúčastní třídní učitelka této třídy, asistentka pedagoga, výchovná poradkyně a ředitelka školy. Žádáme účastníky setkání o dodržování protiepidemických opatření.

Detail

13.07.2021

Placení obědů na září 2021

Přihlašování nových strávníků a placení obědů na září bude možné od 23. 8. do 27. 8. v době od 8.00 do 13.00, 30. 8. a 31. 8. v době od 8.00 do 14.00. Od 23. 8. do 31. 8. školní jídelna vaří.

Detail

13.07.2021

Ztráty a nálezy

Vážení rodiče, milí žáci. V budově školy se nashromáždilo větší množství zapomenutých věcí. Zapomenuté věci si můžete vyzvednout od 14. 7. do 13. 8. v době od 8.00 do 14.00, v jiný čas po telefonické domluvě. Po tomto termínu budou nevyzvednuté věci poskytnuty pro charitativní účely.

Detail

25.06.2021

Odhlášení obědů

Žádáme žáky, kteří nepůjdou ve středu 30.06. na oběd, aby si oběd odhlásili do pondělí 28.06. Děkujeme. vedoucí školní jídelny Z. Buřilová

Detail

24.06.2021

SVĚTOVÁ VÝZVA - JERUSALEMA 1

SVĚTOVÁ VÝZVA - JERUSALEMA

Děvčata z Fit klubu při ZŠ U Nemocnice a děvčata ze 7.C se zapojila do celosvětové výzvy Jerusalema: je to společné vyjádření tancem proti stresu a špatné náladě v koronavirovém období. Můžete se podívat na naše video a zacvičit si s námi. Klikni na nadpis, klikni na odkaz a můžeš začít tančit.

Detail

24.06.2021

1

Hurá na prázdniny

Ke konci školního roku bylo potřeba dokončit všechny rozdělané výrobky.Objevilo se i přání- ušít kostým na tábor, který se nese v duchu INDIÁNSKÉHO LÉTA. Byla to práce společná, na které se podílely Sabča, Pája a Natálka. Kostým vypadá krásně, dokonce zbyl i čas na drobné doplňky.

Detail

24.06.2021

Organizace závěru školního roku 2020/2021 1

Organizace závěru školního roku 2020/2021

V pondělí a v úterý bude výuka ukončena na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. Ve středu 30. června bude od 8.00 v jednotlivých kmenových třídách slavnostně předáno žákům vysvědčení. Výuka bude ukončena v 8.45, obědy budou vydávány od 10.00 do 12.00, provoz školní družiny bude ukončen v 15.30.

Detail

18.06.2021

Všichni medailisté

Úspěšní florbalisté

Florbalový turnaj 16.6. Děčín

Detail

10.06.2021

Provoz školní jídelny v době hlavních prázdnin

Školní jídelna bude v provozu v době hlavních prázdnin od 1. do 9. července a dále od 23. do 31. srpna. Obědy je nutné předem objednat.

Detail

09.06.2021

Zajda 1

Kroužek šití

V loňském školním roce se holky rozhodly ušít velikonočního zajíčka. Bohužel to nestihly, neboť před jeho došitím byla škola uzavřena.Na dokončení musely čekat až do letošního června. Dnes práci úspěšně dokončily a zajíce si odnesly domů. Měly z něj obrovskou radost. Moc se jim povedl.

Detail

09.06.2021

Změna v používání ochranných prostředků dýchacích cest ve škole

S platností od 8.června nemusí mít žáci a pedagogičtí pracovníci během výuky ve třídách a učebnách nasazen ochranný prostředek dýchacích cest. Při ostatních aktivitách ve škole (příchod a odchod žáků, přestávky) zůstává stejný režim jako doposud.

Detail

04.06.2021

setkání

Setkání s rodiči a dětmi budoucí přípravné třídy a prvních tříd

V úterý 15. června od 16.00 plánujeme setkání s rodiči a dětmi budoucí přípravné třídy a prvních tříd. Setkání se uskuteční za příznivých protiepidemických opatření. V případě změny termínu setkání budou rodiče informováni třídními učitelkami.

Detail

01.06.2021

1. červen - MDD 1

1. červen - MDD

Mezinárodní den dětí

Detail

20.05.2021

Jednobarevný den

JEDNOBAREVNÝ DEN

Žákovský parlament vyhlašuje na úterý 25.5. JEDNOBAREVNÝ DEN. Přijďte oblečeni v jedné libovolné barvě. Odměna jistá.

Detail

19.05.2021

Změna v testování žáků 2. stupně

testování žáků 2. stupně

Detail

19.05.2021

Obnovení prezenční výuky

Obnovení prezenční výuky i 2. stupně ZŠ.

Detail

SUPLOVÁNÍ  

Login

pro pedagogy a 6. až 9 ročníky.