Obsah

podzim

18.10.2021

72 hodin pro Zemi 1

72 hodin pro Zemi

V pátek 15. října se třetí a páté ročníky zúčastnily celostátního projektu 72 hodin pro Zemi. Pro žáky se tak nestalo symbolem podzimu jen padající barevné listí, ale i pomoc přírodě. Náplní projektu byl úklid 4 lokalit v Rumburku. Žáci sbírali odpadky plastové, papírové, textilní i části elektronik

Detail

18.10.2021

Podzimní prázdniny

Ve středu 27. října a v pátek 29. října mají žáci podzimní prázdniny. Školní družina bude mimo provoz pro malý zájem zákonných zástupců, školní jídelna v tyto dny nevaří.

Detail

15.10.2021

EKO tým

Ekologická akce 72 hodin

EKO tým naší školy se ve čtvrtek 14. října zúčastnil akce 72 hodin. Jako již tradičně děti uklízely lesní naučnou stezku Dýmník. Odpad, který v lese nasbíraly, skončil na tom správném místě - v kontejneru. Děkujeme!

Detail

15.10.2021

Sběr kaštanů 1

Sběr kaštanů

Vážení rodiče. Jako každý rok, i letos je možné přinést do školy kaštany pro lesní zvířátka. • Jak do školy kaštany přinést? Ideálně v papírových taškách, aby se nezapařily. • Komu je předat? Paní učitelce Sismilichové. Děkujeme, že s námi pomáháte plnit bříška lesním zvířátkům.

Detail

12.10.2021

Volno ředitele školy

Na pondělí 25. října a úterý 26. října je vyhlášeno volno ředitele školy. Školní družina bude v provozu v obvyklou dobu dle zájmu zákonných zástupců, školní jídelna v tyto dny nevaří.

Detail

08.10.2021

BURZA ŠKOL 2021

Burza škol 2021

Detail

07.10.2021

Orientační běh 1

Orientační běh

Dne 6.10. naše škola pořádala ve spolupráci s panem T. Babickým orientační běh, který probíhal v parku Rumburské vzpoury. Byl zaměřený na žáky 3. až 5. ročníku. Skutečně bylo vidět veliké nadšení všech zúčastněných dětí a opravdu se nám podařilo rozhýbat i ty největší pecivály :-)

Detail

07.10.2021

Sportovní veletrh 1

Sportovní veletrh

Dne 30.9. 2021 žáci prvního stupně trávili celé dopoledne sportem. Bylo pro ně připraveno 8 stanovišť, na kterých si vyzkoušeli různé sporty - basketbal, ragby, florbal a další zajímavé aktivity. Děti byly nadšené a moc se jim program líbil i přes počáteční ranní chlad.

Detail

07.10.2021

Plavecká štafeta měst ČR s účastí žáků naší škioly 1

Plavecká štafeta měst ČR s účastí žáků naší školy

Ve středu 6. října se uskutečnil již 30. ročník Plavecké štafety měst ČR, kde úkolem každého příchozího bylo uplavat 50 metrů (do 10 let) nebo 100 metrů (od 10 let) libovolným způsobem. Za naší školu se této soutěže zúčastnilo celkem 10 žáků 1. stupně a 16 žáků 2. stupně.

Detail

05.10.2021

Projektový den sv.Václav

Projektový den sv.Václav

V pátek 24.9. navštívila naše třeťáčky kněžna Ludmila. Vyprávěla jim příběh o sobě, své rodině, ale hlavně o svém vnukovi Václavovi. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o jeho životě i o tom, proč 28.9. slavíme státní svátek spojený s jeho jménem. Kromě divadelní scénky byly připraveny i aktivity.

Detail

04.10.2021

puštík

Adopce - ZOO

Puštík bělavý a sovice sněžná

Detail

30.09.2021

roboti

Roboti pomáhají rozvíjet informatické myšlení.

Roboti - informatické myšlení.

Detail

10.09.2021

Schůzka SRPŠ

V úterý 21. září od 17.00 se ve sborovně školy koná úvodní schůzka SRPŠ. Srdečně zveme k návštěvě školy všechny třídní důvěrníky.

Detail

10.09.2021

Volno ředitele školy

Na pondělí 27. září je vyhlášeno volno ředitele školy. Školní družina bude v provozu v obvyklou dobu dle zájmu zákonných zástupců, školní jídelna v tento den vaří.

Detail

25.08.2021

Třídní schůzky 1

Třídní schůzky

V úterý 14. září se v jednotlivých kmenových třídách konají úvodní třídní schůzky. V 2. - 5. ročníku od 16.00, v 6. - 9. ročníku od 17.00. Srdečně zveme k návštěvě školy všechny zákonné zástupce žáků.

Detail

25.08.2021

Organizace prvního týdne školní docházky

Ve čtvrtek 2. září budou probíhat v jednotlivých kmenových třídách třídnické práce, výuka bude ukončena na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. Od pátku 3. září bude probíhat výuka dle rozvrhů tříd. Školní družina bude od 1. září v provozu v běžnou provozní dobu.

Detail

24.08.2021

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září

Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci školy, třetí osoby) je povinna dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách školy zakrýt dýchací cesty respirátorem nebo chirurgickou rouškou.

Detail

24.08.2021

Slavnostní zahájení školní docházky 1

Slavnostní zahájení školní docházky

Ve středu 1. září od 9.00 proběhne slavnostní zahájení školní docházky dětí přípravné třídy a žáků 1. ročníku. Podrobnější informace obdrží rodiče od třídních učitelek prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Detail

23.08.2021

Testování dětí a žáků

Informace ke screeningovému testování

Detail

23.08.2021

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Ve středu 1. září bude od 8.00 ve třídách 2. až 9. ročníku slavnostně zahájen školní rok 2021/2022. Na začátku vyučovací hodiny budou žáci testováni antigenními testy na přítomnost viru SARS-CoV-2. Vyučování bude ukončeno v 8.45. Obědy budou vydávány od 10.00 do 12.30.

Detail

23.08.2021

Upozornění pro strávníky

Žáci, kteří platí obědy z běžného účtu, budou ke stravování automaticky přihlášeni až od 2. září. Pokud mají tito žáci zájem o oběd ve středu 1. září, musí se přihlásit nejpozději 31. srpna.

Detail

09.08.2021

Setkání s žáky budoucí 6.C a jejich zákonnými zástupci

Ve středu 25. srpna od 16.00 se ve třídě 6.C koná setkání s budoucími žáky této třídy a jejich zákonnými zástupci. Schůzky se za školu zúčastní třídní učitelka této třídy, asistentka pedagoga, výchovná poradkyně a ředitelka školy. Žádáme účastníky setkání o dodržování protiepidemických opatření.

Detail

13.07.2021

Placení obědů na září 2021

Přihlašování nových strávníků a placení obědů na září bude možné od 23. 8. do 27. 8. v době od 8.00 do 13.00, 30. 8. a 31. 8. v době od 8.00 do 14.00. Od 23. 8. do 31. 8. školní jídelna vaří.

Detail

13.07.2021

Ztráty a nálezy

Vážení rodiče, milí žáci. V budově školy se nashromáždilo větší množství zapomenutých věcí. Zapomenuté věci si můžete vyzvednout od 14. 7. do 13. 8. v době od 8.00 do 14.00, v jiný čas po telefonické domluvě. Po tomto termínu budou nevyzvednuté věci poskytnuty pro charitativní účely.

Detail

25.06.2021

Odhlášení obědů

Žádáme žáky, kteří nepůjdou ve středu 30.06. na oběd, aby si oběd odhlásili do pondělí 28.06. Děkujeme. vedoucí školní jídelny Z. Buřilová

Detail

SUPLOVÁNÍ  

Login

pro pedagogy a 6. až 9 ročníky.