Obsah

Spolek rodičů a přátel školy

Složení výboru a komisí

při ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5 ve školním roce 2019/2020

Třídní důvěrníci:

1.A Kateřina Dvorská 6.A Helena Knajflová
1.B Ivana Pavlíková 6.B Veronika Michková
2.A Klára Čácha 6.C Lucie Votípková
2.B Jaroslava Michelová 7.A Pavel Mauric
3.A Roman Vít 7.B Monika Uchytilová
3.B Lubomír Veselka 7.C Ladislav Menčík
4.A Romana Janoušková 8.A Pavlína Ficajová
4.B Lenka Purchartová 8.B Lenka Purchartová
5.A Josef Nechanický 8.C Jana Krátká
5.B Lenka Punčochářová 9.A Kateřina Švajgrová
PT Hana Macnerová 9.B Lucie Neshybová

 


Výbor Spolku rodičů a přátel školy:

předseda: Josef Nechanický 
pokladník: Lubomír Veselka

Komise stravovací

(kontrola kvality a množství jídla podávaného dětem ve školní jídelně) 

předseda: Pavel Mauric
členové: Lenka Purchartová


Komise výchovná

(pomoc rodičům a škole při řešení výchovných potíží) 

předsedkyně: Roman Vít
členové: Kateřina Dvorská


Komise revizní

(kontrola hospodaření s příspěvky SR) 

předseda: Lenka Punčochářová 
členové: Jaroslava Michelová

Na školní rok 2019/2020 byla stanovena a odsouhlasena výše příspěvku 300 Kč na žáka splatná do prosince 2019.

Zprávy

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy

zápisy z jednání SRPŠ celý text

ostatní | 1. 6. 2018 | Autor: Josef Nechanický