Obsah

Volná pracovní místa

vyhlášená výběrová řízení na pracovní pozice

 

Asistent pedagoga

Požadavky na pozici asistenta pedagoga:

  • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění
  • odborná kvalifikace pro asistenta pedagoga podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění
  • pedagogická praxe v základním vzdělávání v ČR výhodou

 

Náplň práce:

- výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů

- částečný úvazek 0,75

- zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

V případě zájmu je nutné doložit:

  • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa asistenta pedagoga
  • strukturovaný životopis v českém jazyce
  • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: od 26. srpna 2019

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem zasílejte doporučeně do 30. dubna 2019 na poštovní adresu:

Základní škola Rumburk
U Nemocnice 1132/5
408 01 Rumburk

 

K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do 17. května 2019.

Bližší informace k výběrovému řízení podá ředitelka školy.

Ředitelka školy může výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.

 

Na úřední desce školy

vyvěšeno dne: 7. 3. 2019
sejmuto dne: 30. 4. 2019