Obsah

Volná pracovní místa

vyhlášená výběrová řízení na pracovní pozice

 

Učitel/učitelka matematiky, fyziky

Požadavky na pozici učitele/učitelky uvedených předmětů:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění
 • odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy podle § 8 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění v předmětu matematika, fyzika
 • praxe v základním vzdělávání v ČR výhodou

Náplň práce:

výuka předmětu matematika na 2. stupni základní školy na plný úvazek (zástup za rodičovskou dovolenou) s možností následného setrvání v organizaci

nebo

výuka předmětů matematika a fyzika na 2. stupni základní školy na plný úvazek (zástup za rodičovskou dovolenou) s možností následného setrvání v organizaci

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: od 27. srpna 2018

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady zasílejte doporučeně do 28. února 2018 na poštovní adresu:

Základní škola Rumburk
U Nemocnice 1132/5
408 01 Rumburk

 

K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do 31. března 2018.

Bližší informace k výběrovému řízení podá ředitelka školy.

Ředitelka školy může výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.

 

Na úřední desce školy

vyvěšeno dne: 22. 1. 2018
sejmuto dne: 31. 3. 2018


Učitel/učitelka německého jazyka

Požadavky na pozici učitele/učitelky uvedeného předmětu:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění
 • odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy podle § 8 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění, v předmětu německý jazyk
 • praxe v základním vzdělávání v ČR výhodou

Náplň práce:

výuka německého jazyka na 2. stupni základní školy na částečný úvazek

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: od 27. srpna 2018

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady zasílejte doporučeně do 28. února 2018 na poštovní adresu:

Základní škola Rumburk
U Nemocnice 1132/5
408 01 Rumburk

 

K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do 31. března 2018.

Bližší informace k výběrovému řízení podá ředitelka školy.

Ředitelka školy může výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.

 

Na úřední desce školy

vyvěšeno dne: 22. 1. 2018
sejmuto dne: 31. 3. 2018