Obsah

Volná pracovní místa

vyhlášená výběrová řízení na pracovní pozice

 

Učitel/učitelka českého jazyka

Požadavky na pozici učitele/učitelky českého jazyka:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění
 • odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy podle § 8 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění v předmětu český jazyk
 • praxe v základním vzdělávání v ČR výhodou

Náplň práce:

výuka předmětu český jazyk na 2. stupni základní školy na částečný úvazek (zástup za dlouhodobou nemoc)

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky českého jazyka
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: od 28. srpna 2017

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady zasílejte doporučeně do 15. července 2017 na poštovní adresu:

Základní škola Rumburk
U Nemocnice 1132/5
408 01 Rumburk

 

K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do 28. července 2017.

Bližší informace k výběrovému řízení podá ředitelka školy.

Ředitelka školy může výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.

 

Na úřední desce školy

vyvěšeno dne: 19. 6. 2017
sejmuto dne: 15. 7. 2017


Učitel/učitelka německého jazyka, pracovních činností

Požadavky na pozici učitele/učitelky uvedených předmětů:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění
 • odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy podle § 8 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění, v předmětu německý jazyk, pracovní činnosti
 • praxe v základním vzdělávání v ČR výhodou

Náplň práce:

výuka uvedených předmětů na 2. stupni základní školy na plný úvazek

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: od 28. srpna 2017

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady zasílejte doporučeně do 23. června 2017 na poštovní adresu:

Základní škola Rumburk
U Nemocnice 1132/5
408 01 Rumburk

 

K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do konce června 2017.

Bližší informace k výběrovému řízení podá ředitelka školy.

Ředitelka školy může výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.

 

Na úřední desce školy

vyvěšeno dne: 26. 5. 2017
sejmuto dne: 23. 6. 2017