Obsah

Abecední seznam projektů

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném 1

Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném

Od ledna 2018 se naše škola zapojila do projektu Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném. Díky projektu obdrží naše škola vybavení, které nám umožní rozšířit zájmové činnosti a zároveň i výuku v předmětech fyzika, chemie, matematika, přírodopis a informatika. Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory - CKP, ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti SC5 - Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka.
Začátek spolupráce v rámci projektu: 1.1. 2018

Logo projektu Děti na startu

Děti na startu

Projekt Děti na startu

Digitalizujeme školu z NPO

Škola realizuje investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy.

Doučování žáků škol

Od ledna do prosince roku 2023 bude na naší škole pokračovat doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy a finančním zdrojem pro realizaci budou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

ilustrační foto "Hodina pohybu navíc"

Hodina pohybu navíc

Velkého úspěchu dosáhla naše škola ve školním roce 2015/2016, když díky aktivitě vedení školy, v čele s paní ředitelkou ing. Romanou Buškovou, byla zařazena jako pilotní škola do projektu "Hodina pohybu navíc" pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy české republiky. Hlavním smyslem projektu je zlepšit vztah dětí k pohybové aktivitě v rámci školní docházky.

Informační centra digitálního vzdělávání

Naše škola se stala partnerem v projektu „Informační centra digitálního vzdělávání“, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Tento projekt je financován ESF a státním rozpočtem ČR. Příjemce projektu NIDV realizuje tento projekt společně se 45 partnery - školami z celé ČR. Je zapojeno 37 základních škol, z toho 13 škol do 200 žáků a 7 středních škol.

Jazykový tábor

Na začátku prázdnin se konal již druhý ročník česko-německého tábora, zaměřeného na jazykovou průpravu a adrenalinové aktivity. České děti se zdokonalovaly v němčině a naopak německé děti v češtině. Tábora se letos zúčastnilo 27 dětí ve věku 12 až 17 let, tedy děti od šesté do jedenácté třídy. Kromě adrenalinových aktivit, které nabízí Adrenalin park Jedlová, absolvovaly děti výlety do okolí a nechyběla ani každodenní jazyková průprava. Jeden večer byl věnován i výtvarným činnostem. Celodenní výlet v Liberci se dětem velmi líbil, navštívily ZOO a plavecký bazén. Cesta zpět byla také velkým dobrodružným zážitkem. Jednou z každodenních povinností dětí bylo vedení deníčku a to vždy v cizím jazyce. Dětem i pedagogům se tábor moc líbil a největší odměnou je mnoho nových přátelství, která přetrvávají. Nutno připomenout, že žákům na tento tábor přispěl určitou částkou Česko-německý fond budoucnosti.

Mediace do škol

V úterý 7. června se na naší škole konala první schůzka partnerských škol, které se budou podílet na realizaci projektu zavádění mediace do škol, se zástupci Odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. V rámci projektu budou probíhat vzdělávací a podpůrné (projektové) aktivity pro žáky a pedagogické pracovníky na školách v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Ústecký kraj v projektu zastupuje naše škola, ZŠ Tyršova Rumburk, ZŠ a MŠ Krásná Lípa, ZŠ Jiříkov a Gymnázium Varnsdorf.

Mléko do škol 1

Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Moderní škola

Moderní škola

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce s využitím moderních digitálních technologií.

Naše škola zařazena mezi 21 pilotních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pokusné ověřování soustavné podpory občanského vzdělávání na školách. Cílem pokusného ověřování je na pilotních školách ověřit systém zavádění žákovských parlamentů a vytvořit na nich konzultační centra pro podporu dalších škol v budoucnu. Z přihlášených škol bylo vybráno 21 škol, všech typů z celé ČR (včetně sociálně problematických lokalit). Na realizaci pokusného ověřování, která bude na škole zahájena od 1. 9. 2016 a bude trvat 2 roky, bude škola spolupracovat s Národním ústavem pro další vzdělávání v Praze.

Ovoce do škol 1

Ovoce do škol

Naše škola se zapojila do nového projektu „Ovoce do škol“, který je financován z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR. To znamená, že jednou týdně dostanou žáci 1. stupně ZŠ ovoce nebo zeleninu zdarma. Předmětem podpory je čerstvé ovoce a zelenina, dále balené ovocné a zeleninové šťávy bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů.

Prázdninový tábor s adrenalinem a němčinou

První týden prázdnin proběhl prázdninový jazykový tábor v kombinaci s adrenalinovými aktivitami.

Recyklohraní

Recyklohraní

Rozvoj osobnosti žáků v oblasti ekologie, poznávání přírody a dopravní výchovy

V průběhu 2.pololetí školního roku 2007/2008 se žáci 1. stupně ZŠ U Nemocnice zúčastnili několika akcí v rámci projektu Rozvoj osobnosti žáků v oblasti ekologie, poznávání přírody a dopravní výchovy financovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Rozvoj základního vzdělávání v ZŠ U Nemocnice Rumburk

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, příspěvková organizace je realizátorem projektu Rozvoj základního vzdělávání v ZŠ U Nemocnice Rumburk. Doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Řemesla v Trojzemí

Řemesla v Trojzemí

projekt Řemesla v Trojzemí je spolufinancován Evropskou unií

SCHKOLA

ZŠ U Nemocnice zařazena do projektu SCHKOLA

Šablony II

Šablony II

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Šablony II pro Základní školu U Nemocnice Rumburk
Název projektu EN: Templates II for Elementary school U Nemocnice Rumburk
Datum zahájení: 1. 9. 2019
Datum ukončení: 28. 2. 2022
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Šablony III

Šablony III

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_20_080
Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Šablony III pro Základní školu U Nemocnice Rumburk
Název projektu EN: Templates III for Elementary school U Nemocnice Rumburk
Datum zahájení: 1. 9. 2021
Datum ukončení: 30. 6. 2023
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráci s veřejností.

Šablony OP JAK

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_22_002
Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I
Název projektu CZ: Šablony OP JAK pro Základní školu U Nemocnice Rumburk
Název projektu EN: templates OP JAK for the Primary School U Nemocnice
Rumburk
Datum zahájení: 1. 8. 2023
Datum ukončení: 31. 12. 2025
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Škola eko?logicky!

Škola eko?logicky!

V rámci projektu vytvoří Svazek škol Schkola regionální síť enviromentálního vzdělávání v 9 zařízeních. V každém zařízení bude dvojjazyčně didakticky zpracované ekologické pracoviště, zaměřené na danou oblast ochrany přírody a životního prostředí. Na naší základní škole bude vybudována vnitřní a venkovní učebna pro oblast nakládání s odpady.

Školní mediátoři

Naše škola patří mezi deset vybraných škol v České republice, které získaly podporu pro zavedení školní mediace jako nástroje prevence a řešení konfliktů

Učíme se spolu

Zahájení spolupráce partnerských škol - projekt "Učíme se spolu"

Vzděláváme se ve výuce cizích jazyků

Podpora výuky cizích jazyků ve školách