Obsah

Environmentální výchova

Výchova k odpovědnému zacházení s životním prostředím

Environmentální výchova (z angl. environment a fr. environnement, prostředí) znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím. V češtině se často používají i označení Ekologická výchovaEkovýchova či Ekopedagogika. V úřední komunikaci se užívá označení Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (běžně jen zkratka EVVO).

[zdroj: wikipedia.org]