Obsah

Takhle třídíme

Milí žáci, rodiče, učitelé a všichni přátelé školy, chtěli bychom Vás informovat o tom, jak se u nás ve škole snažíme chovat šetrně k životnímu prostředí a vstříc správnému životnímu stylu třídíme odpad, jak to jen jde. Každá třída, odborná učebna a všechny kabinety jsou vybaveny modrými a žlutými kontejnery na PAPÍR a PLAST. Třídy navíc malými designovými boxy na vybité BATERIE. Na každém patře jsou navíc rozmístěny žluté kontejnery na prázdné PET LAHVE. U těch však zvlášť třídíme VÍČKA a další plastová víčka, která sbíráme pro tělesně a psychicky postiženou Terezku, jíž za peníze z tohoto sběru bude možné pořídit různé zdravotní pomůcky. Dále máme na obou stupních naší školy kontejnery na TETRAPAK, HLINÍK a větší boxy na BATERIE. Na chodbě 2. stupně a při vstupu do družiny se nachází červený kontejner na vysloužilá DROBNÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ. Také je možné u nás vytřídit nepotřebné TONERY a KARTRIDŽE, a to zabalené v novinovém papíru či umístěné do igelitového sáčku. Jsme rádi, že všechna zmíněná místa na třídění se děti učí využívat a zapojují do aktivního třídění odpadu i své rodiče a sourozence. Děkujeme, že společně s námi zbytečně nezatěžujete přírodu a nejste lhostejní k Vašemu životnímu prostředí.