Obsah

 

Mediace ve škole je projekt Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, který probíhal od srpna 2016 do dubna 2017. Jeho cílem bylo ověřit, zda a jak může mediace a peer-mediace fungovat v prostředí deseti vybraných českých škol. Agentura nadále pomáhá pilotním pěti školám ve Šluknovském výběžku, mezi které patří i naše škola, mediaci a peer-mediaci rozvíjet a udržitelně upevňovat. Z poznatků získaných během pilotní fáze a z průběžné supervize a evaluace na našich školách vytváří Agentura program, který bude po poctivém vyhodnocení uvádět do života škol v dalších krajích ČR. Více informací a kontakt najdete na www.mediaceveskole.cz.