Obsah

Zájmová činnost

Den Kroužek Doba
pondělí

SPORTOVNÍ ČINNOSTI

DOVEDNÉ RUCE

15:00 - 16:30

15:00 - 16:30

úterý

VÝTVARNÝ KROUŽEK 

ANGLICKÝ JAZYK (1. a 2. třída)

15:00 - 16:30

15:00 - 16:00 

středa

KROUŽEK PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ

15:00 - 16:30

čtvrtek

KROUŽEK PŘÍRODY A TURISTIKY (2. - 4. třída)

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ (společenské hry)

15:00 - 16:30

15:00 - 16:00

 


Plán společných akcí ve školní družině 2022/2023

ZÁŘÍ

- zapojení dětí do kolektivu školní družiny – seznamovací a kolektivní

hry na školní zahradě

- vycházky do okolí školy, do lesa

 

ŘÍJEN

- sběr žaludů a kaštanů

- sportovní odpoledne 

- 26.10. - 27.10.2021 Podzimní prázdniny – tématické vyrábění

 

LISTOPAD

- Halloweenské odpoledne

- příprava programu na vánoční posezení

- výroba vánočních dárečků a přáníček

 

PROSINEC

- zdobení vánočního stromečku

- prohlídka betlémů v muzeu

- vánoční vystoupení pro rodiče

 

LEDEN

- soutěže na sněhu

- vycházky – krmení kachen a zvířátek v lese

 

ÚNOR

- 3.2. Pololetní prázdniny – tématický výlet do Krásné Lípy, návštěva naučného střediska Českého Švýcyrska

- 6.2. - 10.2. - Jarní prázdniny - každodenní vycházky po památkách Rumburku

- výroba dárků pro nastávající prvňáčky k zápisu

- masopustní karneval

 

BŘEZEN

- témetické dny – vítání jara

- měsíc knihy - čtenářské dílny

 

DUBEN

- příprava dárků ke Dni matek

- velikonoční vyrábění

- 6.4. Velikonoční prázdniny – celodenní výlet 

- 28.4. rej čarodějnic - tematické odpoledne

 

KVĚTEN

- sportovní odpoledne - orientační běh

 

ČERVEN

- oslava Dne dětí: odpolední výlet do Zátiší, cesta za pokladem

- rozloučení se školním rokem na zahradě školy – soutěžní odpoledne a

táborový oheň pro děti a jejich rodiče – téma Odplouváme na prázdniny

 

 

 

Hromadné akce budou realizovány v případě, že nám to dovolí hygienická situace.