Obsah

Zájmová činnost

Den Kroužek Doba
pondělí

SPORTOVNÍ ČINNOSTI

15:00 - 16:30

úterý VÝTVARNÝ KROUŽEK 

15:00 - 16:30 

středa

KROUŽEK PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ

HUDEBNĚ DRAMATICKÝ KROUŽEK

15:00 - 16:30 

15:00 - 16:00

čtvrtek

KROUŽEK PŘÍRODY A TURISTIKY (2. - 4. třída)

DOVEDNÉ RUCE

15:00 - 16:30

15:00 - 16:30

 


Plán společných akcí ve školní družině 2021/2022 

ZÁŘÍ - zapojení dětí do kolektivu školní družiny – seznamovací a kolektivní

hry na školní zahradě

- vycházky do okolí školy, do lesa

 

ŘÍJEN - sběr žaludů a kaštanů

- sportovní odpoledne – orientační běh

- 27.10. - 29.10.2021 podzimní prázdniny – tématické vyrábění

 

LISTOPAD - příprava programu na vánoční posezení

- výroba vánočních dárečků a přáníček

 

PROSINEC - prohlídka betlémů v muzeu

- vánoční vystoupení pro rodiče

 

LEDEN - soutěže na sněhu

- vycházky – krmení kachen

 

ÚNOR - 4.2.2022 pololetní prázdniny – tématický výlet

- výroba dárků pro nastávající prvňáčky k zápisu

- masopustní karneval

 

BŘEZEN - témetické dny – vítání jara

- 14.3. - 20.3.2022 jarní prázdniny – každodenní vycházky po památkách

Rumburku

 

DUBEN - příprava dárků ke Dni matek

- 14.4.2022 Velikonoční prázdniny – celodenní výlet vlakem na Tanečnici

- 29.4.2022 rej čarodějnic

 

KVĚTEN - sportovní odpoledne

 

ČERVEN - oslava Dne dětí: odpolední výlet do Zátiší, cesta za pokladem

- rozloučení se školním rokem na zahradě školy – soutěžní odpoledne a

táborový oheň pro děti a jejich rodiče – téma Indiáni

 

 

 

Hromadné akce budou realizovány v případě, že nám to dovolí hygienická situace.