Obsah

Zájmová činnost

Den Kroužek Doba
pondělí

SPORTOVNÍ ČINNOSTI

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ (společenské hry)

15:30 - 17:00

15:00 - 16:00

úterý

VÝTVARNÝ KROUŽEK 

ANGLICKÝ JAZYK (1. a 2. třída)

15:00 - 16:30

15:00 - 16:00 

středa

KROUŽEK PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ

15:00 - 16:30

čtvrtek

KROUŽEK PŘÍRODY A TURISTIKY (2. - 4. třída)

DOVEDNÉ RUCE

ANGLICKÝ JAZYK 

15:00 - 16:30

15:00 - 16:30

15:30 - 16:30

Všechny kroužky jsou bezplatné. Kroužky zahájí činnost od 11. 9. 2023.


Plán společných akcí ve školní družině 2023/2024

ZÁŘÍ

- zapojení dětí do kolektivu školní družiny – seznamovací a kolektivní

hry na školní zahradě

- vycházky do okolí školy, do lesa

 

ŘÍJEN

- sběr žaludů a kaštanů

- orientační běh 

- 26.10. - 27.10.2023 Podzimní prázdniny – tématické vyrábění

 

LISTOPAD

- Halloweenské odpoledne- příprava programu na vánoční
- výroba vánočních ozdob, dárků a přáníček

- kouzelnické vystoupení - RENO

 

PROSINEC

- zdobení vánočního stromečku

- prohlídka betlémů v muzeu

- Vánoční jarmark

 

LEDEN

- soutěže na sněhu

- vycházky – krmení kachen a zvířátek v lese

- Tři králové - soutěžní a tvořivé odpoledne

 

ÚNOR

- 2.2. Pololetní prázdniny – tématický výlet do Sklářského muzea v Novém Boru

- 12.2. - 18.2. - Jarní prázdniny - každodenní vycházky po památkách Rumburku

- výroba dárků pro nastávající prvňáčky k zápisu

- masopustní karneval

 

BŘEZEN

- témetické dny – Vítání jara - velikonoční vyrábění

- měsíc knihy - čtenářské dílny

- 28.3. - Velikonoční prázdniny - celodenní výlet

 

DUBEN

- příprava dárků ke Dni matek

- 30.4. Rej čarodějnic - tematické odpoledne

 

KVĚTEN

- sportovní odpoledne 

- příprava Olympiády školních družin

- vystoupení ke dni matek - rodiče, DD Filipov

 

ČERVEN

- oslava Dne dětí - odpolední výlet do Zátiší, cesta za pokladem

- organizace Olympiády školních družin - putovní pohár

- rozloučení se školním rokem na zahradě školy – soutěžní odpoledne a

táborový oheň pro děti a jejich rodiče – téma "Pojďte s námi do pohádky"