Obsah

Zájmová činnost

Den Kroužek Doba
pondělí

SPORTOVNÍ ČINNOSTI

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK (2. - 4. třída)

15:00 - 16:30

15:00 - 16:00

úterý VÝTVARNÝ KROUŽEK 

15:00 - 16:30 

středa

KROUŽEK PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ

15:00 - 16:30 
čtvrtek

KROUŽEK PŘÍRODY A TURISTIKY (2. - 4. třída)

HUDEBNĚ DRAMATICKÝ KROUŽEK

15:00 - 16:30

15:00 - 16:00

 


Plán společných akcí ve školní družině 2020/2021 

ZÁŘÍ            - zapojení dětí do kolektivu školní družiny 
                      - seznamovací a kolektivní hry na školní zahradě

                      - vycházky do okolí školy, do lesa

 

ŘÍJEN          - 29. a 30. 10. 2020 podzimní prázdniny – tématické vyrábění

                      - sběr žaludů a kaštanů

 

LISTOPAD - příprava programu na vánoční posezení

 

PROSINEC - výroba vánočních dárečků a přáníček

                      - vánoční vystoupení pro rodiče

 

LEDEN        - soutěže na sněhu

                      - vycházky – krmení kachen

                      - prohlídka betlémů v muzeu

                      - 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny – tématický výlet

 

ÚNOR          - výroba dárků pro nastávající prvňáčky k zápisu

                      - masopustní karneval

 

BŘEZEN     - 1. 3. 2021 – 7. 3. 2021 – jarní prázdniny – každodenní vycházky po           

                                                                                            památkách Rumburku

 

DUBEN       - příprava dárků ke Dni matek

                     - 1. 4. 2021 – Velikonoční prázdniny – celodenní výlet vlakem na Jedlovou

 

KVĚTEN    - jarní olympiáda

 

ČERVEN    - oslava Dne dětí: odpolední výlet do Zátiší, cesta za pokladem

                     - rozloučení se školním rokem na zahradě školy – soutěžní odpoledne a 

                       táborový oheň pro děti a jejich rodiče - téma Indiáni

 

 

Hromadné akce budou realizovány v případě, že nám to dovolí hygienická situace.