Obsah

jaro

16.04.2021

Třídní schůzky 1

Třídní schůzky

V období od 20. do 27. dubna budou probíhat online třídní schůzky k hodnocení žáků za 3. čtvrtletí školního roku. Konkrétní termín třídní schůzky bude zákonným zástupcům oznámen třídním učitelem prostřednictvím zprávy v aplikaci Škola OnLine.

Detail

09.04.2021

Osobní přítomnost žáků I. stupně v týdnech distanční výuky pro určené profese zákonných zástupců

Obědy těmto žákům je nutné přihlásit ve školní jídelně.

Detail

08.04.2021

Testování žáků

Informace k testování žáků

Detail

07.04.2021

Testování zaměstnanců školy

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a na základě mimořádných opatření MZČR upravujících zákon č. 94/2021 Sb. provádíme testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19. Tímto dle zákona č. 262/2006 Sb. §102 vytváříme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Detail

07.04.2021

Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole

Od pondělí 19. dubna bude obnovena osobní přítomnost dětí přípravné třídy a žáků 1. stupně ve škole. V týdnu od 19. dubna budou na prezenční výuce žáci 3., 4. a 5. ročníku. Školní družina bude v provozu od 6.00 do 16.00. Obědy budou všem dětem, které chodí na obědy, automaticky přihlášeny.

Detail

26.03.2021

Změna v organizaci zápisu do 1. ročníku

S ohledem na epidemickou situaci bude zápis do 1. ročníku probíhat ve dne ch 6. - 13. dubna bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Informace k zápisu najdete v odkazu Zápis do 1. třídy.

Detail

23.03.2021

28. březen - Den učitelů 1

28. březen - Den učitelů

Den narození Jana Amose Komenského

Detail

17.03.2021

Okresní kolo olympiády v německém jazyce

V úterý 9. 3. 2021 se konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce.

Detail

16.03.2021

Zápis do 1. tříd - elektronická registrace

informace o elektronické registraci k zápisu do 1. tříd

Detail

05.03.2021

Provoz školní jídelny od 8. března 1

Provoz školní jídelny od 8. března

Školní jídelna je od 8. března nadále v provozu. Konzumace obědů ve školní jídelně není možná, přístup do školní jídelny je pouze zadním vchodem. Obědy budou vydávány v jídlonosičích přihlášeným strávníkům od 11.00 do 12.00. Zájemci o stravování se musí přihlásit nejpozději den předem.

Detail

05.03.2021

Individuální konzultace žáků

Od pondělí 8. března budou individuální konzultace žáků ve škole probíhat v dohodnutých dnech a časech.

Detail

01.03.2021

Provoz školy od 8. března

Vláda ČR dne 26. února 2021 svým krizový opatření č. 200 zakázala v termínu od 27. 2. do 21. 3. 2021 osobní přítomnost všech dětí a žáků ve škole. Od 8. března bude výuka ve všech ročnících probíhat distančním způsobem. Rozvrhy online hodin pro všechny třídy jsou dostupné ve Škole OnLine.

Detail

26.02.2021

jídelna

Pozastavení plateb za stravné

Školní jídelna žádá zákonné zástupce žáků, kteří v současné době neodebírají oběd ve školní jídelně, o pozastavení plateb za stravné tak, aby na účtech žáků nevznikaly velké přeplatky.

Detail

24.02.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Detail

23.02.2021

Jarní prázdniny

Od pondělí 1. března mají žáci týdenní jarní prázdniny. Školní družina je v tomto týdnu mimo provoz z důvodu malého zájmu zákonných zástupců, školní jídelna nevaří.

Detail

22.01.2021

Pololetní prázdniny

V pátek 29. ledna mají žáci pololetní prázdniny. Školní družina bude mimo provoz pro malý zájem zákonných zástupců, školní jídelna v tento den nevaří.

Detail

21.01.2021

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Žákům 1. a 2. ročníku bude výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 předán ve čtvrtek 28. ledna v průběhu 4. vyučovací hodiny. Žákům 3. až 9. ročníku a jejich zákonným zástupcům škola sdělí ve čtvrtek 28. ledna obsah výpisu z vysvědčení formou zpřístupnění ve školním informačním systému Škola OnLine. Žákům, kteří nejsou registrováni v informačním systému, bude výpis z vysvědčení předán osobně 28. ledna od 9.00 do 12.00 na recepci školy. Výpis z vysvědčení v papírové podobě bude žákům 3. až 9. ročníku předán třídním učitelem v nejbližším možném termínu, jakmile bude povolena osobní přítomnost žáků ve škole.

Detail

30.12.2020

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Od 4. ledna je umožněna osobní přítomnost dětí přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Děti/žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Je nutné dítě/žáka vybavit dostatečným počtem roušek na celý pobyt ve škole a sáčkem na jejich uložení. Děti/žáci, které/kteří nechodí do ranní školní družiny, vchází do budovy školy v 7.40 – 7.55. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu. Školní družina bude v provozu od 6.00 do 7.40, dále pak od 11.40 do 16.00. Každá třída bude mít k dispozici samostatné oddělení školní družiny. Žáci 3. – 9. ročníku budou vzděláváni distančně. Rozvrh online hodin bude s předstihem dostupný ve Škole OnLine.

Detail

25.12.2020

Vánoční skřítkování 1

Vánoční skřítkování

Žáci 4.A přejí všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok.

Detail

17.12.2020

Volné dny a Vánoční prázdniny 1

Volné dny a Vánoční prázdniny

Na dny 21. a 22. prosince vyhlásilo MŠMT volné dny. Od 23. prosince do 3. ledna mají žáci Vánoční prázdniny. Školní družina a školní jídelna budou v tomto období mimo provoz. V pondělí 4. ledna zahájí prezenční výuku na 2. stupni třídy 7. ročníku, 9. ročníku a třídy 8.B a 8.C. Obědy nebudou žákům automaticky přihlašovány. Je nutné se ke stravovaní přihlásit a obědy předem uhradit v kanceláři školní jídelny.

Detail

11.12.2020

Hrádek nad Nisou hostil tentokrát 6.A

Hrádek nad Nisou hostil tentokrát 6.A

V pátek 4.prosince se za robotikou vydali tentokrát šesťáci.I jim byla představena 3D tiskárna a mohli si osahat malé roboty.Pro žáky to v této době byla příjemná změna.

Detail

SUPLOVÁNÍ  

STISKNI PRO ZOBRAZENÍ SUPLOVÁNÍ

pro pedagogy a 6. až 9 ročníky.