Obsah

Dne 4.10.2023 se 55 žáků naší školy zúčastnilo Plavecké soutěže měst. Děkujeme všem za předvedené výkony. #SportuZdar

Plavecká soutěž

 

Plavecká soutěžlavecká soutěž

Zprávy

první
ze 24
poslední

Změna v provozu školní jídelny

V pondělí 16. listopadu bude školní jídelna uzavřena. Obědy budou všem přihlášeným strávníkům odhlášeny. celý text

ostatní | 11. 11. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Pokračování v distanční výuce

Od pondělí 2. listopadu se všichni žáci budou vzdělávat distančním způsobem. Rozvrh videokonferencí jednotlivých předmětů pro 1. a 2. stupeň je dostupný ve Škole OnLine a na stránkách školy v odkazu „On-line výuka a domácí příprava“. Úkoly v distanční výuce budou zadávány prostřednictvím Školy OnLine. Žáci, kteří nemají přístup k distanční výuce prostřednictvím internetu, si budou vyzvedávat zadanou práci z jednotlivých předmětů a odevzdávat splněné úkoly vždy v úterý od 9.00 do 11.00 na recepci školy. Školní družina bude v tomto období mimo provoz, školní jídelna vaří. celý text

ostatní | 31. 10. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Provoz školní jídelny od 2. listopadu

V případě obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 2. 11. budou všem žákům obědy automaticky přihlášeny. Odhlášení obědů je možné provést do 23.10. a následně od 2.11. V týdnu od 26. do 30.10. budou škola, školní družina a školní jídelna uzavřeny. celý text

ostatní | 22. 10. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
Volby ŽP

Volby do žákovského parlamentu - výsledky

Tento týden se uskutečnily VOLBY do žákovského parlamentu. Od letošního školního roku začíná žákovský parlament fungovat i na prvním stupni (3. - 5. třída), kam si jednotlivé třídy zvolily své zástupce. Na druhém stupni se jednalo o doplňující volby o žáky z šestých tříd. celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter

Žádost o ošetřovné při péči o dítě

Potvrzený formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení" je dostupný na recepci školy a bude vydáván zákonným zástupců denně od 8.00 do 13.00. V týdnu od 26. do 30.10. bude škola uzavřena. celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Provoz školní jídelny v době distanční výuky

Žáci v distanční výuce mají možnost si vyzvednout oběd ve školní jídelně v čase 12.00 - 14.00. Vstup do jídelny je umožněn zadním vchodem do jídelny. Obědy budou žákům vydávány do jídlonosiče, konzumace oběda ve školní jídelně není možná.Obědy žákům byly odhlášeny, v případě zájmu o odebírání oběda je nutné obědy přihlásit. celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Distanční výuka v 1. - 9. ročníku

Od 14. do 23. 10. se žáci 1. až 9. ročníku budou vzdělávat distančním způsobem. Rozvrh videokonferencí jednotlivých předmětů pro 1. a 2. stupeň je dostupný ve Škole OnLine a bude dostupný na stránkách školy v odkazu „On-line výuka a domácí příprava“. Úkoly v distanční výuce budou zadávány prostřednictvím Školy OnLine. Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě neúčasti je žák omlouván zákonným zástupcem třídnímu učiteli prostřednictvím žákovské knížky nebo Školy OnLine. Žáci, kteří nemají přístup k distanční výuce prostřednictvím internetu, si vyzvednou zadanou práci z jednotlivých předmětů v úterý 20. 10. od 9.00 do 11.00 na recepci školy. Školní družina bude v tomto období mimo provoz, školní jídelna vaří. celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
Návštěva knihovny č.2 1

Návštěva knihovny č.2

Další návštěva knihovny 8.10. na téma lidské tělo byla opět velmi vydařená. Děti spolupracovaly , doplňovaly pracovní listy, hledaly v knihách i samotné knihy v oddělení. V neposlední řadě práce s kostrou a modelem těla přinesla dětem užitečné vědomosti i veselé zážitky .Veliká pochvala pro všechny děti. celý text

ostatní | 12. 10. 2020 | Autor: Mgr. Helena Venturová
Návštěva knihovny  1

Návštěva knihovny

15. a 17. září navštívily naše děti druhých tříd městskou knihovnu. Pro žáky byl nachystán bohatý program. Děti vyhledávaly knížky, plnily úkoly a doplňovaly pracovní listy na téma české pohádky . Akce se velmi líbila.

celý text

ostatní | 12. 10. 2020 | Autor: Mgr. Helena Venturová
#

Kroužek šití

Letos mezi nás přišlo několik nových švadlenek ze 4.třídy. Jsou velmi šikovné. Dokonce si už ušily své první výrobky, ze kterých měly obrovskou radost. Zvládly ušít ubrousek na svačinu, čelenku, roušku na ústa, polštářek nebo kapsičku na mobil. Šití je baví a už teď se těší na své další výtvory. celý text

ostatní | 11. 10. 2020 | Autor: Mgr.P.Škvrnová

Změna v organizaci školního roku

V návaznosti na mimořádná opatření při epidemii došlo ze strany MŠMT ke změně v organizaci školního roku. Ve dnech 26. a 27.10. je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Ve dnech 29. a 30. 10. mají žáci podzimní prázdniny. Školní družina bude v provozu pouze ve dnech podzimních prázdnin dle požadavků zákonných zástupců, školní jídelna v tyto dny nevaří. celý text

ostatní | 9. 10. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková

Distanční výuka v 7. a 9. ročníku

V týdnu od 12. – 16. 10. se žáci 7. a 9. ročníku budou vzdělávat distančním způsobem. Rozvrh videokonferencí jednotlivých předmětů je dostupný na stránkách školy v odkazu „On-line výuka a domácí příprava“ a žáci jej obdrží také prostřednictvím aplikace Škola OnLine. Úkoly v distanční výuce budou zadávány prostřednictvím Školy OnLine. Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě neúčasti je žák omlouván zákonným zástupcem třídnímu učiteli prostřednictvím žákovské knížky nebo Školy OnLine. Žáci, kteří nemají přístup k distanční výuce prostřednictvím internetu, si vyzvednou zadanou práci z jednotlivých předmětů v úterý 13. 10. od 9.00 do 11.00 na recepci školy. Žáci v distanční výuce mají možnost docházet na oběd do školní jídelny v čase 13.00 -13.30 zadním vchodem do jídelny. Obědy žákům nebyly odhlášeny. celý text

ostatní | 9. 10. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
Seznamovací pobyt

Seznamovací pobyt šestých tříd

V letošním školním roce se nám poprvé podařilo uspořádat seznamovací pobyt pro žáky šestého ročníku. Cílem kurzu bylo prohloubení vzájemného poznání žáků a třídních učitelek, nastartování spolupráce a důvěry mezi žáky. Celá akce by měla přispět k lepšímu "klimatu" jednotlivých tříd. Doufáme, že se tak podařilo založit tradici, která bude pokračovat v dalších letech. celý text

ostatní | 4. 10. 2020 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter

Změna v organizaci výuky

Ve dnech 2. a 3. října proběhnou volby do krajského zastupitelstva a 1. kolo voleb do Senátu. Protože je budova školy jednou z volebních místností, bude v pátek 2. října ukončena výuka na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. Provoz školní družiny je bez změn. celý text

ostatní | 25. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR pro nařizování karantény ve školách

metodický pokyn ze dne 7. 9. 2020 celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Nová protiepidemická opatření MZ ČR ve školách

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod. celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková

Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky ze dne 11. 9. 2020

Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky ze dne 11. 9. 2020 celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana bušková

Změna hygienických opatření ve škole

V návaznosti na doporučení KHS je s platností od pondělí 14. září zavedena povinnost žáků a zaměstnanců školy nošení roušek po celou dobu pobytu v budově školy. Prosíme zákonné zástupce žáků, aby své děti vybavili dostatečným počtem roušek pro pobyt ve škole. Děkujeme za spolupráci na ochraně zdraví nás všech. celý text

náš tip, ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
#

Badatelé opět aktivní

Badatelský klub 2020-2021
1. setkání: 3. 9. 2020 - DEMONSTRACE ZÁVISLOSTI TLAKU NA PLOŠE
celý text

ostatní | 11. 9. 2020 | Autor: Mgr. Bc. Hubert Kindermann

Upozornění na povinnost nošení roušek v prostorách školy

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci platí od čtvrtka 10. září povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov. Všichni žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy. Nošení roušek se netýká výuky ve třídách, učebnách a odděleních školní družiny. Každý žák by měl mít k dispozici minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení. celý text

ostatní | 9. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
Vítání prvňáčků

Parlamenťáci přivítali prvňáčky

Deváťáci ze školního parlamentu navštívili žáky prvního ročníku. Popřáli jim hodně kamarádů, dobré známky, chutné obědy, hodné učitele, zábavu a hezké vzpomínky. Na památku dostali malou pozornost v podobě odznáčku s nápisem "PRVŇÁČEK". Tímto aktem je oficiálně přijali za své spolužáky. celý text

ostatní | 8. 9. 2020 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter
Parlamenťáci přivítali nové šesťáky

Parlamenťáci přivítali nové šesťáky

Stejně jako na začátku loňského roku, i letos členové žákovského parlamentu přivítali nové šesťáky tím, že je provedli po budově školy a zahráli si s  nimi krátkou hru v parlamentní místnosti. Snad jim to alespoň trochu pomůže ve zvykání si na nové prostředí. celý text

ostatní | 2. 9. 2020 | Autor: Mgr. Miloš Oberreiter

Schůzka SRPŠ

V úterý 22. září se od 17.30 ve sborovně školy koná úvodní schůzka SRPŠ. Srdečně zveme všechny třídní důvěrníky. celý text

ostatní | 1. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
Třídní schůzky 1

Třídní schůzky

V úterý 15. září se v jednotlivých kmenových třídách konají úvodní třídní schůzky. V 1. - 5. ročníku od 16.00, v 6. - 9. ročníku od 17.00. Srdečně zveme k návštěvě školy všechny zákonné zástupce žáků. celý text

ostatní | 1. 9. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Organizace prvního týdne školní docházky

V úterý 1. září proběhne slavnostní zahájení školního roku, které bude v 2. - 9. ročníku ukončeno v 8.45. Ve středu 2. září budou probíhat třídnické práce, výuka bude ukončena na 1. stupni v 11.40, na 2. stupni ve 12.35. Od čtvrtka 3. září bude probíhat výuka dle rozvrhů tříd. celý text

ostatní | 30. 8. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Organizační a hygienická pravidla

Organizační a hygienická pravidla školy
celý text

ostatní | 30. 8. 2020 | Autor:

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1. září od 8.00 bude v jednotlivých kmenových třídách 2. až 9. ročníku slavnostně zahájen školní rok 2020/2021. Z hygienických důvodů není přítomnost zákonných zástupců žáků těchto ročníků možná. Žáci šestého ročníku, kteří přestupují na naši školu z okolních škol, budou zařazení ve třídě 6.C. Do své třídy budou nasměrováni dozorujícími pedagogy. V prvním ročníku a přípravné třídě bude školní rok slavnostně zahájen v kmenových třídách od 9.00. Přítomnost doprovodu je možná s použitím roušky. Školní družina bude v tento den v provozu v obvyklou dobu, obědy budou vydávány od 10.00 do 12.30. celý text

ostatní | 26. 8. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Ztráty a nálezy

Vážení rodiče.
V budově školy se nashromáždilo větší množství zapomenutých věcí. Podívejte se, prosím, jestli některé nepostrádáte. Zapomenuté věci si můžete vyzvednout od 1. do 31. července v době od 8.00 do 14.00, v jiný čas po telefonické domluvě. Po tomto termínu budou nevyzvednuté věci poskytnuty k charitativním účelům. celý text

ostatní | 1. 7. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
Slavonostní ukončení školního roku 1

Slavnostní ukončení školního roku

V úterý 30. června od 8.00 do 8.45 bude ve všech třídách slavnostně ukončen školní rok 2019/2020 vydáním vysvědčení. Dopolední aktivity žáků 1. stupně budou zajištěny do 10.00. Obědy budou vydávány od 10.00 do 13.00. celý text

ostatní | 24. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková

Výsledky voleb do Školské rady

V úterý 15. června proběhly na naší škole volby do Školské rady. Na následující tři roky byl za zákonné zástupce do Školské rady zvolen pan Josef Nechanický, za pedagogické pracovníky Mgr. Miloš Oberreiter. Blahopřejeme. Nová Školská rada zahájí svou činnost na základě zřizovací listiny, kterou vydá zřizovatel školy Město Rumburk. celý text

ostatní | 19. 6. 2020 | Autor: Ing. Romana Bušková
první
ze 24
poslední