Obsah

Žákovský parlament - dotazník k distanční výuce

Typ: ostatní
Náročnost úkolů v distanční výuceAni v období distanční výuky žákovský parlament nezahálí. V minulých týdnech nabídl žákům druhého stupně možnost vyjádřit se k probíhající výuce "na dálku". Dotazník obsahoval čtyři otázky a vyplnilo ho 110 žáků druhého stupně. Z vybraných odpovědí vyplývá, že více než 75% dětí je spokojeno se svým technickým vybavením. Rovněž náročnost úkolů je pro drtivou většinu respondentů "v pořádku" (pouze 5% žáků uvádí, že úkoly jsou hodně těžké). Podle očekávání pak pouze pětina dětí upřednostňuje čistě distanční výuku před výukou ve škole. Na otevřenou otázku "Co bys změnil/zlepšil na distanční výuce?" odpovědělo nejvíce dotazovaných, že "nic". Druhou nejčastější odpovědí bylo "méně úkolů" a třetí "vyřešit pozdní připojování některých spolužáků na online hodiny".

Náročnost úkolů v distanční výuce


Vytvořeno: 25. 11. 2020
Poslední aktualizace: 25. 11. 2020 22:01
Autor: Mgr. Miloš Oberreiter