Obsah

Čtyřlístek

dětský pěvecký sbor při ZŠ U Nemocnice v Rumburku

Z historie pěveckého sboru Čtyřlístek

DPS Čtyřlístek patřil k naší škole již od roku 1990. Sbor založily sbormistryně Ludmila UHROVÁ a Iva ŠABATOVÁ. V jeho čele stály do konce školního roku 2016/2017.

Hned první rok měl sbor 40 členů a absolvoval 14 koncertů. V druhém roce své činnosti zahájil dosud trvající spolupráci s Rumburským komorním orchestrem a jeho dirigentem Mirko LOŠŤÁKEM. Od roku 1993 pořádal sbor pravidelná několikadenní soustředění vždy na počátku školního roku. Na nich si staří i nově přijatí členové vytvářeli základ pro svůj sborový repertoár. Od roku 2000 se Čtyřlístek účastnil přehlídek a soutěží DPS. Mezi největší úspěchy sboru patřilo získání zlatého pásma v regionálním kole přehlídky DPS Ústeckého kraje a následná reprezentace tohoto regionu na celostátní Sborové olympiádě v Litomyšli. Dále si sbor velice vážil Ceny dr. Princla udělené za nejlepší provedení lidové písně na krajském festivalu DPS v Krásné Lípě.

Repertoár sboru byl velice rozmanitý. Zahrnoval jak lidové písně, tak písně s oblasti populární hudby, ale i skladby starých mistrů a současných autorů. Mnohé skladby zpíval sbor ve své vlastní úpravě. Vystoupení doprovázel nejen tradiční klavír, ale i kytary, flétny, housle,…

Za jeho dlouholeté vedení a skvělé výsledky sbormistriním děkujeme.


Lístek

dětský pěvecký sbor při ZŠ U Nemocnice v Rumburku

 

Od září 2018 zahájil na naší škole činnost nový pěvecký sbor Lístek pro žáky 1. stupně. Jeho vedení se ujala Bc. Hana Macnerová.

 

Kdo jsme:

Dětský pěvecký sbor Lístek funguje v současném složení a pod novým vedením od školního roku 2018/2019. Navštěvují ho žáci 1. – 5. ročníku v počtu 28 dětí.

Repertoár je pestrý. Zpíváme pohádkové písničky, lidové písně i písně populární. Co je ale nejdůležitější – zpíváme pro radost. V měsíci květnu jsme do sboru přijali posilu v podobě malé, ale velice šikovné flétnistky.

Sbor má za sebou tyto koncerty:

  • Česko zpívá koledy (ve spolupráci se skupinou BeneTón) 12. 12. 2018
  • Novoroční koncert svazku škol Schkola (mezinárodní účast) 19. 1. 2019
  • Vystoupení na mezinárodním koncertu Bohemia Arabeque 15. 4. 2019
  • Vystoupení na Festiválku DDM 7. 6. 2019

Plánujeme:

  • Dlouhodobou spolupráci se skupinou BeneTón, které si velmi ceníme

Bc. Hana Macnerová

Zprávy