Obsah

Lístek

dětský pěvecký sbor při ZŠ U Nemocnice v Rumburku

 

Školní rok 2022/2023

Vedoucí sboru: Mgr. Hana Macnerová, Barbora Němcová

Zkoušky sboru probíhají každé úterý - 13:05 - 14:05 hod.

Pěvecký sbor navštěvuje v současné době 30 dětí.

 

Historie pěvěckého sboru Lístek:

Od září 2018 zahájil na naší škole činnost nový pěvecký sbor Lístek. Navštěvují ho žáci 1. – 5. ročníku. Jeho vedení se ujala Mgr. Hana Macnerová.

Ve školním roce 2019/2020 se k vedení sboru připojila Mgr. Denisa Králová. O dva roky později ji vystřídala Barbora Němcová.

Repertoár je pestrý. Zpíváme pohádkové písničky, lidové písně i písně populární. Co je ale nejdůležitější – zpíváme pro radost. 

 

Školní rok 2018/2019

  • Česko zpívá koledy 12. 12. 2018
  • Novoroční koncert svazu škol Schkola v Rumburku 19. 1. 2019
  • Bohemian Arabesque 15. 4. 2019
  • Festiválek u DDM 7. 6. 2019

Školní rok 2019/2020 

  • Rozsvícení vánočního stromu v Rumburku 30. 11. 2019
  • Česko zpívá koledy 11. 12. 2019
  • Vánoční koncert Rumburského komorního orchestru 21. 12. 2019
  • Novoroční koncert svazu škol Schkola v Ebersbachu 18. 10. 2010

+ zkouška s kapelou Benetón 6. 11. 2019

+ zkouška s Rumburským komorním orchestrem 18. 12. 2019

 

Mgr. Hana Macnerová


Čtyřlístek

dětský pěvecký sbor při ZŠ U Nemocnice v Rumburku

 

Z historie pěveckého sboru Čtyřlístek

DPS Čtyřlístek patřil k naší škole již od roku 1990. Sbor založily sbormistryně Ludmila UHROVÁ a Iva ŠABATOVÁ. V jeho čele stály do konce školního roku 2016/2017.

Hned první rok měl sbor 40 členů a absolvoval 14 koncertů. V druhém roce své činnosti zahájil dosud trvající spolupráci s Rumburským komorním orchestrem a jeho dirigentem Mirko LOŠŤÁKEM. Od roku 1993 pořádal sbor pravidelná několikadenní soustředění vždy na počátku školního roku. Na nich si staří i nově přijatí členové vytvářeli základ pro svůj sborový repertoár. Od roku 2000 se Čtyřlístek účastnil přehlídek a soutěží DPS. Mezi největší úspěchy sboru patřilo získání zlatého pásma v regionálním kole přehlídky DPS Ústeckého kraje a následná reprezentace tohoto regionu na celostátní Sborové olympiádě v Litomyšli. Dále si sbor velice vážil Ceny dr. Princla udělené za nejlepší provedení lidové písně na krajském festivalu DPS v Krásné Lípě.

Repertoár sboru byl velice rozmanitý. Zahrnoval jak lidové písně, tak písně s oblasti populární hudby, ale i skladby starých mistrů a současných autorů. Mnohé skladby zpíval sbor ve své vlastní úpravě. Vystoupení doprovázel nejen tradiční klavír, ale i kytary, flétny, housle,…

Za jeho dlouholeté vedení a skvělé výsledky sbormistriním děkujeme.

 

Zprávy