Obsah

Spolek rodičů a přátel školy

Složení výboru a komisí

při ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5 ve školním roce 2023/2024

Třídní důvěrníci:

1.A Jitka Tomková 6.A Marcela Böhmová
1.B Žaneta Zázvorková 6.B Jana Votápková
2.A Tomáš Cupák 6.C Michaela Pešková
2.B Martina Erbanová 7.A Hana Wagnerová
3.A Miluše Jurajdová 7.B Pavlína Zelenková
3.B Michal Votápka 7.C Petra Dočekalová
4.A Lydie Bačkovská 8.A Romana Janoušková
4.B Eliška Ritschelová 8.B Lenka Purchartová
5.A Kateřina Dvorská 8.C Kateřina Netuková
5.B Ivana Pavlíková 9.A Josef Nechanický
PT Jaroslava Kohoutová 9.B Lenka Punčochářová
    9.C Ilona Weinerová

 


Výbor Spolku rodičů a přátel školy:

předseda: Tomáš Cupák
místopředseda: Josef Nechanický
pokladník: Jitka Tomková

Komise stravovací

(kontrola kvality a množství jídla podávaného dětem ve školní jídelně) 

předseda: Lenka Purchartová
členové: Romana Janoušková


Komise výchovná

(pomoc rodičům a škole při řešení výchovných potíží) 

předsedkyně: Hana Wagnerová
členové: Kateřina Dvorská


Komise revizní

(kontrola hospodaření s příspěvky SR) 

předseda: Lenka Punčochářová 
členové: Martina Erbanová

Na školní rok 2023/2024 byla stanovena a odsouhlasena výše příspěvku 400 Kč na žáka splatná do prosince 2023.

Zprávy

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy

zápisy z jednání SRPŠ celý text

ostatní | 1. 6. 2018 | Autor: Josef Nechanický