Obsah

Spolek rodičů a přátel školy

Složení výboru a komisí

při ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5 ve školním roce 2022/2023

Třídní důvěrníci:

1.A Tomáš Cupák 6.A Hana Wagnerová
1.B Martina Erbanová 6.B Pavlína Zelenková
2.A Miluše Jurajdová 6.C Petra Švancarová
2.B Jana Votápková 7.A Romana Janoušková
3.A Lydie Bačkovská 7.B Lenka Purchartová
3.B Eliška Ritschelová 7.C Kateřina Netuková
4.A Kateřina Dvorská 8.A Josef Nechanický
4.B Ivana Pavlíková 8.B Lenka Punčochářová
5.A Miroslav Čácha 8.C Ilona Weinerová
5.B Jaroslava Michelová 9.A Helena Knajflová
PT Helena Hejkalová 9.B Kateřina Švajgrová
    9.C Lucie Votípková

 


Výbor Spolku rodičů a přátel školy:

předseda: Josef Nechanický 
místopředseda: Tomáš Cupák
pokladník: Kateřina Netuková

Komise stravovací

(kontrola kvality a množství jídla podávaného dětem ve školní jídelně) 

předseda: Lenka Purchartová
členové: Romana Janoušková


Komise výchovná

(pomoc rodičům a škole při řešení výchovných potíží) 

předsedkyně: Hana Wagnerová
členové: Kateřina Dvorská


Komise revizní

(kontrola hospodaření s příspěvky SR) 

předseda: Lenka Punčochářová 
členové: Jaroslava Michelová

Na školní rok 2022/2023 byla stanovena a odsouhlasena výše příspěvku 300 Kč na žáka splatná do prosince 2022.

Zprávy

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy

zápisy z jednání SRPŠ celý text

ostatní | 1. 6. 2018 | Autor: Josef Nechanický