Obsah

Spolek rodičů a přátel školy

Složení výboru a komisí

při ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5 ve školním roce 2020/2021

Třídní důvěrníci:

1.A Roman Müller 6.A Josef Nechanický
1.B Roman Liščák 6.B Lenka Punčochářová
2.A Kateřina Dvorská 6.C  
2.B Ivana Pavlíková 7.A Helena Knajflová
3.A Klára Čácha 7.B Kateřina Švajgrová
3.B Jaroslav Michelová 7.C Lucie Votípková
4.A Hana Wagnerová 8.A Pavel Mauric
4.B Lubomír Veselka 8.B Monika Uchytilová
5.A Romana Janoušková 8.C Ladislav Menčík
5.B Lenka Purchartová 9.A Pavlína Ficajová
PT Božena Severová 9.B Lenka Purchartová
    9.C Jana Krátká

 


Výbor Spolku rodičů a přátel školy:

předseda: Josef Nechanický 
pokladník: Lubomír Veselka

Komise stravovací

(kontrola kvality a množství jídla podávaného dětem ve školní jídelně) 

předseda: Pavel Mauric
členové: Lenka Purchartová


Komise výchovná

(pomoc rodičům a škole při řešení výchovných potíží) 

předsedkyně: Klára Čácha
členové: Kateřina Dvorská


Komise revizní

(kontrola hospodaření s příspěvky SR) 

předseda: Lenka Punčochářová 
členové: Jaroslava Michelová

Na školní rok 2020/2021 byla stanovena a odsouhlasena výše příspěvku 300 Kč na žáka splatná do prosince 2020.

Zprávy

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy

zápisy z jednání SRPŠ celý text

ostatní | 1. 6. 2018 | Autor: Josef Nechanický