Obsah

Spolek rodičů a přátel školy

Složení výboru a komisí

při ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5 ve školním roce 2021/2022

Třídní důvěrníci:

1.A Miluše Jurajdová 6.A Romana Janoušková
1.B Michal Votápka 6.B Lenka Purchartová
2.A Roman Müller 6.C Kateřina Netuková
2.B Roman Liščák 7.A Josef Nechanický
3.A Kateřina Dvorská 7.B Lenka Punčochářová
3.B Ivana Pavlíková 7.C  
4.A Miroslav Čácha 8.A Helena Knajflová
4.B Jaroslava Michelová 8.B Kateřina Švajgrová
5.A Hana Wagnerová 8.C Lucie Votípková
5.B Lubomír Veselka 9.A Pavel Mauric
PT Markéta Baziláková 9.B Monika Uchytilová
    9.C Ladislav Menčík

 


Výbor Spolku rodičů a přátel školy:

předseda: Josef Nechanický 
pokladník: Lubomír Veselka

Komise stravovací

(kontrola kvality a množství jídla podávaného dětem ve školní jídelně) 

předseda: Pavel Mauric
členové: Lenka Purchartová


Komise výchovná

(pomoc rodičům a škole při řešení výchovných potíží) 

předsedkyně: Hana Wagnerová
členové: Kateřina Dvorská


Komise revizní

(kontrola hospodaření s příspěvky SR) 

předseda: Lenka Punčochářová 
členové: Jaroslava Michelová

Na školní rok 2021/2022 byla stanovena a odsouhlasena výše příspěvku 300 Kč na žáka splatná do prosince 2021.

Zprávy

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy

zápisy z jednání SRPŠ celý text

ostatní | 1. 6. 2018 | Autor: Josef Nechanický